EU hyväksyy valtion tuen UPM-Kymmenen siistamon rakentamiseen Shottonissa

EU:n komissio on tänään hyväksynyt 24 miljoonaa euroa Ison-Britannian valtion tukea UPM-Kymmenen Shottonin paperitehtaalle Walesissa uuden siistaamon rakentamiseen. Alun perin tukea oli myönnetty 35 miljoonaa euroa. Tämä päättää komission lokakuussa 2002 aloittaman virallisen tutkimuksen, jossa varmistettiin, että hanke täyttää komission valtion tuelle edellyttämät vaatimukset.

Ison-Britannian viranomaiset myönsivät viime vuonna UPM-Kymmenen siistaamohankkeelle taloudellista tukea Waste and Resources Action -ohjelmansa puitteissa. Hanke valittiin tuen kohteeksi avoimessa kilpailussa. Ohjelman tavoitteena on tehostaa paperinkeräystä ja uusiokäyttöä Isossa-Britanniassa EU:n linjausten mukaisesti.

Hankkeen kokonaisinvestointi on 175 miljoonaa euroa, josta UPM-Kymmenen osuus on 127 miljoonaa euroa. Siistamon rakentaminen on jatkunut koko tutkimuksen ajan ja se käynnistyy suunnitellusti marraskuussa 2003. Siistamo saavuttaa täyden tuotannon huhtikuussa 2004.


Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Martin Gale, UPM-Kymmene (UK) Ltd, puh. +44 1244 284112


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
23.7.2003