CSC rakentaa palvelinkeskuksen Renforsin Rantaan

(Kajaani, 11.11.2011 klo 11.00) - UPM ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ovat solmineet sitovan sopimuksen palvelinkeskuksen rakentamisesta Renforsin Rannan yritysalueelle Kajaaniin.

CSC:n modulaarisen Datapuiston (Data Center Park) tarpeisiin varataan 3000 m2 alue, jonne sijoitettava ensimmäinen kokonaisuus riittää tuhansille palvelimille ja on sähköteholtaan noin 4MW.

Valittu tekniikka on sekä eko- että kustannustehokas ratkaisu. Palvelimet jäähdytetään ulkoilman avulla ja tarvittava sähköteho tuotetaan vihreällä vesivoimalla. Varavoimalähteenä käytetään paikallista vesivoimaa, joten diesel-generaattoreita ei tarvita lainkaan. Palvelinkeskus on erittäin energiatehokas. Sen vuotuiseksi energiatehokkuudeksi (PUE, Power Usage Efficiency) arvioidaan 1,15. PUE-luku ilmaisee palvelinkeskuksen kokonaisenergiankulutuksen ja palvelinten kuluttaman energian välisen suhteen.

CSC:n palvelinkeskus aloittaa toimintansa syyskuun alussa vuonna 2012. Ensimmäisenä Kajaaniin sijoitetaan CSC:n seuraava supertietokone ja muita CSC:n asiakasjärjestelmiä. Datapuistoa on helppo laajentaa tulevaisuudessa.

"Renforsin Rannan datakeskushanke antaa erinomaiset puitteet CSC:n konesalitoimintojen kehittämiselle. Matala sähkönkulutus, hyvä toimintavarmuus ja kohtuulliset kustannukset takaavat CSC:n palvelujen kilpailukyvyn ja korkean laadun. Kajaanin konsepti on helposti laajennettavissa, mikä mahdollistaa CSC:n tarvitseman kasvupolun sekä myös monenlaista konesalitoimintaan liittyvää yhteistyötä", kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Renforsin Rannalla on ollut merkittävä rooli teknisissä selvityksissä. Tietokonesalin toiminnassa tärkeätä ovat kilpailukykyiset sähkö- ja jäähdytysratkaisut. UPM:n perustama Renforsin Ranta omistaa tilat, kehittää niitä sekä tarjoaa kilpailukykyisen infrastruktuurin yritysalueella.

"Yhtenä Renforsin Rannan strategisena kasvualueena on mittaus- ja informaatioteknologia. CSC:n supertietokone on erittäin merkittävä askel tällä tiellä", sanoo Renforsin Rannan johtaja Jarmo Torvinen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Kimmo Koski, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, puh. 050 3819 777
Kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg, UPM Kiinteistöt, puh. 0400 411108
Johtaja Jarmo Torvinen, Renforsin Ranta, puh. 040 5883696

Toimituksille tiedoksi:

Renforsin Ranta on Kajaanissa toimiva yritysalue, jonka UPM perusti paperitehtaan entisiin tiloihin vuonna 2008 osana Työstä työhön -ohjelmaansa. Monipuolinen valmis infrastruktuuri tekee Renforsin Rannasta vetovoimaisen kasvualustan uusille yrityksille. Tällä hetkellä alueella toimii 28 uutta yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 400 henkilöä. www.renforsinranta.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tietotekniset resurssit, tehokkaat supertietokoneet ja mittavan tallennuskapasiteetin.
CSC on voittoa tavoittelematon opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima osakeyhtiö. www.csc.fi