BlackRockin omistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote   5.2.2015 klo 12.10

BlackRockin omistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 4. helmikuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen omistus UPM:stä on 3. helmikuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen omistus UPM:stä on noussut  26 372 640 osakkeesta 26 867 193 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n välillinen omistus jakautuu sen määräysvallassa olevien yhteisöjen kesken seuraavasti: 

Määräysvallassa olevien yhteisöjen ketju Äänioikeudet Prosenttiosuus
BlackRock (Netherlands) B.V. 211 571 0,04%
BlackRock Advisors (UK) Limited 6 317 651 1,18%
BlackRock Advisors, LLC 114 518 0,02%
BlackRock Asset Management Canada Limited 228 493 0,04%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 930 740 0,17%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 3 494 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 304 277 0,06%
BlackRock Fund Advisors 7 570 154 1,42%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 8 543 994 1,60%
BlackRock International Limited 102 411 0,02%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 237 512 0,04%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd 1 099 228 0,21%
BlackRock Investment Management, LLC 499 493 0,09%
BlackRock Japan Co., Ltd. 703 657 0,13%
Yhteensä 26 867 193 5,03%

 

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com


www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

 

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi