BlackRockin omistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj       Pörssitiedote       11.4.2013 klo 8.15
 

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on 10. huhtikuuta 2013 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock Inc.:n välillinen omistus UPM:stä on 9. huhtikuuta 2013 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock Inc.:n (USA Tax ID 32-0174421, SEC CIK Code#: 0001364742) välillinen omistus UPM:stä on noussut 26 245 672 osakkeesta 26 438 944 osakkeeseen, mikä vastaa 5,006 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi

 

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi