Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj   Pörssitiedote     12.4.2012 klo 18.15

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on 11. huhtikuuta 2012 noussut yli 5 prosentin.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norjan Pankin omistus UPM:stä on 28 430 102 osaketta ja 5,41 % UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi