Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

UPM-Kymmene Oyj       Suurimmat osakkeenomistajat     21.4.2011 klo 14.30

UPM-Kymmene Oyj (Y-tunnus 1041090-0) on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistus UPM:stä on 20. huhtikuuta 2011 noussut yli 5 prosentin. 

UPM:n saaman tiedon mukaan Norjan Pankin omistus UPM:stä on 29 187 498 osaketta ja 5,61 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi