Ahtaajien lakko sulkee UPM:n paperitehtaita Suomessa

(UPM, Helsinki, 4.3.2010 klo 13.45) – Ahtaajien tänään torstaina klo 6 aloittaman lakon vuoksi UPM:n Rauman paperitehdas on jouduttu pysäyttämään. Tehtaan kaikki neljä aikakauslehtipaperikonelinjaa seisovat. Tuotannollinen työ konelinjoilla loppuu tänään noin 450 henkilöltä.

UPM:n muilla paperitehtailla valmistelut konelinjojen sulkemiseksi ovat meneillään. Valtaosa yhtiön paperikoneista joudutaan pysäyttämään kuluvan viikon loppuun mennessä. Viimeiset paperikoneet pysähtyvät ensi viikon alussa. Sellutehtaat pyritään pitämään käynnissä vielä ensi viikon ajan.

Kaikkien paperikoneiden pysähtyessä lakon taloudellinen vaikutus UPM:n tulokseen on arviolta yli kolme miljoonaa euroa päivässä.

"UPM:n paperitehtailla on viime vuosina tehty lujasti töitä tehtaiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämän lakko tuhoaa sitä hyvää työtä, mitä tehtailla on saavutettu", toteaa UPM:n paperin tuotannosta vastaava johtaja Arto Lampinen.

UPM:n paperitehtaat Suomessa työllistävät kaikkiaan noin 4 300 henkilöä. Jos kaikki paperikoneet pysähtyvät lakon vaikutuksesta, työt loppuvat noin 3 000 henkilöltä. Työsopimuslain mukaisesti UPM keskeyttää palkanmaksun paperitehtailla 7 vuorokautta sen jälkeen, kun tuotannollinen työ konelinjoilla loppuu.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Arto Lampinen, UPM, puh. 204 15 0609

Toimituksille tiedoksi:

UPM:llä on Suomessa seitsemän paperitehdasta.

Jämsänkosken tehtaan neljän paperikonelinjan yhteenlaskettu vuosituotantokapasiteetti on 910 000 tonnia aikakauslehti-, tarra- ja pakkauspapereita.
Kaipolan tehtaan kolmen paperikonelinjan yhteenlaskettu vuosituotantokapasiteetti on 730 000 tonnia aikakaus- ja sanomalehtipapereita. Jämsänkoski ja Kaipola työllistävät yhteensä noin 1 200 henkilöä.

Kaukaan tehdas valmistaa kahdella konelinjalla aikakauslehtipapereita 610 00 tonnia vuodessa. Tehdas työllistää noin 800 henkilöä.

Kymin tehdas valmistaa kahdella hienopaperikonelinjalla vuosittain 850 000 tonnia päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopapereita. Tehdas työllistää noin 750 henkilöä.

Pietarsaaren tehdas valmistaa pakkauspapereita yhdellä konelinjalla, jonka vuosittainen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia. Tehdas työllistää noin 450 henkilöä.

Rauman tehdas valmistaa neljällä paperikonelinjalla aikakauslehtipapereita 1,28 miljoonan tonnin vuosituotantokapasiteetilla. Tehdas työllistää 750 henkilöä.

Tervasaaren tehdas valmistaa tarra-, pakkaus- ja kirjekuoripapereita kolmella paperikonelinjalla, joiden yhteenlaskettu vuosituotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehdas työllistää noin 400 henkilöä.