Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen joukkovelkakirjojensa haltijoilta2016-04-29T08:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 29.4.2016 klo 11.30 EET) - UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn hankkiakseen suostumukset joukkovelkakirjojen haltijoilta tiettyjen yhtiön Global Medium Term Note (GMTN) -ohjelman puitteissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjasarjojen ehtojen muutoksiin. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-suunnittelee-yhtiorakenteensa-muuttamista-Suomessa---001-Thu-10-Dec-2015-14-15.aspx" target="_blank">UPM ilmoitti 10.12.2015</a> suunnitelmistaan muuttaa yhtiörakenteensa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi. Joukkovelkakirjalainojen ehtojen muutos on yksi edellytys suunnitelman toteutumiselle. </p> <p class="hugin">Suostumusten hakua koskevan prosessin ja ehdotettujen muutosten yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Luxemburgin pörssin Launch Announcement -tiedotteessa ja siinä mainitussa Consent Solicitation Memorandum -muistiossa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Rahoitusjohtaja <b class="hugin">Juha Forsius</b>, puh. +358405116241</p> <p class="hugin">Vastuuvapauslauseke</p> <p class="hugin">Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Consent Solicitation Memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvonantoa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä taloudelliselta neuvonantajaltanne. </p> <p class="hugin">Tämä ilmoitus tai Consent Solicitation Memorandum -muistio eivät ole kutsu antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Consent Solicitation Memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. UPM-Kymmene Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Consent Soliciation Memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2008309/742780.pdf" target="_blank">UPM Launch Announcement</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM mukana laajentamassa Koulujemme lähivedet -hanketta valtakunnalliseksi 2016-04-28T07:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.4.2016 klo 10.30 EET) - UPM tukee Raumalla alkanutta Koulujemme lähivedet -hanketta ja laajentaa sitä UPM&#58;n muille tehdaspaikkakunnille tämän vuoden aikana. Hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hankkeessa ovat mukana UPM&#58;n lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Raumanmeren Rotaryklubi ja puhdasmerivesi.fi-organisaatio.</p> <p class="hugin">Hankkeessa mukana oleville kouluille lahjoitetaan muun muassa vesitutkimusten tekemiseen tarvittavia tarvikkeita. Koululaiset ratkovat veteen liittyviä tehtäviä monen oppiaineen näkökulmasta, ja tutkimustulokset välitetään digitaalisesti älypuhelimilla opettajalle. </p> <p class="hugin">UPM vie peruskoulun 5.- ja 7-luokkalaisille suunnattua hanketta tänä vuonna myös muille paikkakunnille Suomessa. Hanke etenee erityisesti UPM&#58;n tehdaspaikkakunnilla Jämsässä, Kuusankoskella (Kouvolassa), Pietarsaaressa, Valkeakoskella ja Lappeenrannassa. </p> <p class="hugin">&quot;Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista ja tärkeä raaka-aine UPM&#58;lle. Koulujemme lähivedet -hankkeessa yhdistyvät hyvin UPM&#58;n sponsorointi- ja tukitoiminnan painopistealueet&#160; - oppiminen ja vastuullinen vedenkäyttö -&#160; ja olemme erittäin mielellämme mukana hankkeessa, jossa opitaan vedestä ja sen merkityksestä ympäristömme hyvinvoinnille,&quot; UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b> kertoo.</p> <p class="hugin">Koulujemme lähivedet -hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia Rauman kouluista. Hanke on osa uutta Opetushallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa ympäristökasvatus ja kestävä kehitys sisältyvät useisiin eri oppiaineisiin. </p> <p class="hugin">&quot;Hanke on saanut täällä Raumalla nuoret innostumaan. Hyvät kokemukset ja positiivinen palaute ovat innostaneet meitä laajentamaan hanketta myös muualle Suomeen. UPM&#58;n mukaan tulo mahdollistaa tämän,&quot; sanoo <b class="hugin">Raimo Vahanto</b> puhdasmerivesi.fi -organisaatiosta. </p> <p class="hugin">Koululaisten tutkimuksista syntyvät aineistot kerätään Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimiin yhteisiin valtakunnallisiin rekistereihin. </p> <p class="hugin">&quot;Saamme tämän hankkeen avulla runsaasti vesistöihin liittyvää uutta aineistoa, jota voimme hyödyntää valtakunnallisella tasolla. Lisäksi olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen avulla lasten kiinnostusta vesistön tilaan saadaan lisättyä,&quot; ohjelmajohtaja <b class="hugin">Juhani Kettunen</b> Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0400 754748<br class="hugin">Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen, Suomen Ympäristökeskus, puh. 02 95251277<br class="hugin">Raimo Vahanto, puhdasmerivesi.fi-organisaatio, puh. 040 5330196&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Osavuosikatsaus Q1/2016: Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuus- toimenpiteiden ansiosta 2016-04-26T06:25:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 26.4.2016 klo 9.25 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osavuosikatsaus Q1/2016&#58; Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuustoimenpiteiden ansiosta </b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q1 2016 lyhyesti</b></p> <p class="hugin">· Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 34 % ja oli 281 (210) miljoonaa euroa.<br class="hugin">· Kasvuhankkeet vaikuttivat myönteisesti UPM&#58;n tulokseen ja lisäsivät sellun, biopolttoaineiden, tarrapaperin ja tarralaminaatin toimitusmääriä sekä hienopaperitoimituksia Aasiassa.<br class="hugin">· Muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat merkittävästi, kun viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät kokonaisuudessaan.<br class="hugin">· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 341 (108) miljoonaa euroa.<br class="hugin">· Nettovelka laski 1 873 (2 419) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste oli 23 % (31).</p> <table class="hugin" id="hugin_table_0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1/2016 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1/2015 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q4/2015 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1-Q4/2015 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 446 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 486 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 574 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10 138 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 403 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 325 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 363 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 350 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 16,5 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 13,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 13,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 277 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 203 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 220 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 142 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 281 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 210 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 247 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 916 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,5 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,6 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,0 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 263 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 181 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 214 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 075 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 267 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 188 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 241 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 849 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 227 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 155 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 193 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 916 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 225 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 160 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 215 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 734 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,43 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,29 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,36 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1,72 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,42 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,30 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,41 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1,38 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,7 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,3 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,8 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,9 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 7,0 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,2 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 7,3 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,2 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 341 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 108 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 390 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 185 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,64 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,20 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,73 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2,22 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,94 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,61 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,89 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,89 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 000 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 106 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 010 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 010 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 873 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 419 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 100 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 100 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Velkaantumisaste kauden lopussa, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 23 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 31 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 26 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 26 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 870 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 20 210 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 578 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 578 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 alkoi erittäin hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saavutimme hyvän toiminnallisen tehokkuuden, pystyimme laskemaan kustannuksiamme merkittävästi ja markkinaympäristö oli pääasiassa suosiollinen. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 34 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja ylsi ennätystasolle vuosiin. Myös rahavirtamme oli erityisen vahva ja alensi nettovelkaa entisestään.</p> <p class="hugin">Viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät täysimääräisinä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kustannukset laskivat kaikissa liiketoiminnoissa, mutta vaikutus oli erityisen näkyvä UPM Paper ENA&#58;n parantuneessa kannattavuudessa. Asiakkaamme luottivat meihin edelleen hyvänä liikekumppanina samaan aikaan, kun paransimme toiminnan tehokkuutta merkittävästi sulkemalla 800&#160;000 tonnia kapasiteettia.</p> <p class="hugin">Markkinakysynnän kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen asiakaskysyntään UPM Biorefiningin, UPM Paper Asian ja UPM Raflatacin kasvuhankkeilla. Käynnistykset alkoivat hyvin ja vaikuttivat myönteisesti toimituksiin ja tulokseen.</p> <p class="hugin">Työmme jatkuu, jotta saavutamme toteutuneiden kasvuhankkeiden tulosvaikutukset täysimääräisesti. Lisäksi viemme loppuun käynnissä olevat hankkeet Otepään vaneritehtaalla Virossa ja UPM Kaukaan sellutehtaalla. Jatkamme kustannustehokkuustoimenpiteitämme kaikissa liiketoiminnoissa. Varmistamme UPM Paper ENA&#58;n kilpailukyvyn sulkemalla Madison Paper Industriesin Yhdysvalloissa ja myymällä UPM Schwedtin paperitehtaan Saksassa. </p> <p class="hugin">Katsomme luottavaisesti eteenpäin. Taseemme ja rahavirtamme ovat vahvoja, joten olemme hyvissä asemissa tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2016</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM&#58;lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0426_q1/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2016</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2015 vuosikertomuksen sivulla 18. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 17-18 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 84-86.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2006708/741527.pdf" target="_blank">UPM Osavuosikatsaus Q1 2016</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM myy Schwedtin tehtaansa LEIPA Georg Leinfelder GmbH:lle 2016-04-26T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 26.4.2016 klo 9.00 EET) - UPM on allekirjoittanut sopimuksen UPM Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan ja siihen kuuluvan omaisuuden myynnistä LEIPA Georg Leinfelder GmbH&#58;lle. LEIPA suunnittelee muuntavansa tehtaan tuottamaan pintakartonkia eli laineria. Schwedtin tehtaan koko henkilöstö siirtyy LEIPA&#58;n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kauppahinta on 70 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää kolmansien osapuolten hyväksyntää.</p> <p class="hugin">Yhtiöt ovat sopineet kaupan yhteydessä sanomalehtipaperin sopimusvalmistuksesta siirtymäajalla, joka päättyy viimeistään vuoden 2017 lopussa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 280 000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa. </p> <p class="hugin">LEIPA muuntaa tehtaan tuottamaan lainerikartonkia. Suunniteltu tuotantokapasiteetti olisi noin 450 000 tonnia vuodessa.</p> <p class="hugin">&quot;Kaupan myötä sekä UPM&#58;llä että LEIPA&#58;lla on paremmat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. LEIPA on vakavarainen ja menestyvä toimija lainerikartongeissa&quot;, sanoo <b class="hugin">Winfried Schaur</b>, UPM Paper ENA&#58;n johtaja.</p> <p class="hugin">&quot;Neuvottelut LEIPA&#58;n kanssa ovat sujuneet hyvin, ja uskomme, että kaupasta on hyötyä työntekijöillemme, joiden on mahdollista työllistyä tulevaisuudessa muunnetulle tehtaalle&quot;, Schaur sanoo.</p> <p class="hugin">UPM jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Chapellen, Kaipolan, Hürthin, Schongaun, Shottonin ja Steyrermühlin tehtaillaan.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">UPM Paper ENA&#58;n mediakontakti&#58; Terhi Jokinen, Viestintäpäällikkö, Sidosryhmäsuhteet, <a class="hugin" href="mailto&#58;terhi.jokinen@upm.com" target="_blank">terhi.jokinen@upm.com</a>, puh. +358 40 566 1000. <br class="hugin">LEIPA&#58;n mediakontakti&#58; Nenad Nemarnik, LEIPA Group GmbH, Johtaja, Marketing and Sales Coordination, <a class="hugin" href="mailto&#58;nenad.nemarnik@leipa.de" target="_blank">nenad.nemarnik@leipa.de</a>, puh. +49 160 2548278</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Schwedt</b> tuottaa 280,000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa. Itäisessä Saksassa sijaitseva tehdas työllistää 240 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b><br class="hugin">UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing &amp; Advertising, Merchants, Home &amp; Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA&#58;ssa. UPM Paperi ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 500 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">LEIPA</b> Georg Leinfelder GmbH kuuluu LEIPA GROUP -konserniin. Tällä hetkellä konsernin tehtaat valmistavat noin 900,000 tonnia graafista- ja pakkauspaperia vuodessa Schwedtin ja Schrobenhausen tehtailla. Tehtaiden toiminta perustuu kestävään ja ympäristöystävälliseen tuotantoprosessiin. Vuonna 2014 perhevetoinen yritys työllisti 1,450 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli noin 650 miljoonaa euroa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.leipa.de" target="_blank">www.leipa.de</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan2016-04-22T14:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 22.4.2016 klo 17.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on noussut yli 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 21. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 20. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 28&#160;362 935 osakkeeseen, mikä vastaa 5,31 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 20.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 28&#160;362 935 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 28&#160;362 935 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutus-aika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 11 903 627 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 11 903 627 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-20T07:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 20.4.2016 klo 10.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 19. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 18. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut 26&#160;469 887 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 18.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä.Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitus</b><b class="hugin">välineiden </b><br class="hugin"><b class="hugin">kautta </b><br class="hugin"><b class="hugin">(B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus <br class="hugin">(jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,71 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,60 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 13&#160;796 675 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 13&#160;796 675 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-<br class="hugin">välineen<br class="hugin">luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitus-<br class="hugin">tapa<br class="hugin">(osake-<br class="hugin">omistus/<br class="hugin">netto-<br class="hugin">arvon<br class="hugin">tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden<br class="hugin">ja ääni-<br class="hugin">oikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden<br class="hugin">ja ääni-<br class="hugin">oikeuksien<br class="hugin">%-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinkutsu-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 469 887 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 469 887 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tuloksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin 2016-04-19T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 19.4.2016 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 26. huhtikuuta 2016 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0426_q1/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2016</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh&#58; 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet sai ISCC PLUS sertifikaatin biopohjaisille materiaaleille 2016-04-18T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 18.04.2016 klo 13.00 EET) - UPM Biopolttoaineille myönnettiin aiempaa laajempi ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatti, joka kattaa kaikki Lappeenrannan biojalostamolta saatavat tuote- ja tähdevirrat. UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Puupohjainen uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on päätuote. Lisäksi prosessissa tuotetaan jonkin verran uusiutuvaa naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina.</p> <p class="hugin">Aiemmin hankitut biopolttoaineiden kestävyyssertifikaatit mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä. Uusi ISCC PLUS sertifiointi mahdollistaa puupohjaisten polttoaineiden käytön sertifioituna raaka-aineena erimerkiksi biomuovien tuotannossa. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä. Päätuotteiden tavoin myös tähdevirroilla on monia sovelluskohteita kemianteollisuudessa. </p> <p class="hugin">ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, eläinrehujen sekä energiasovellusten kestävyyssertifiointiin. Nestemäisille biopolttoaineille suunnattuun ISCC EU järjestelmään pohjautuen se sisältää vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle. UPM Biopolttoaineiden sertifikaatti sisältää myös vapaaehtoisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.</p> <p class="hugin">&quot;Uusi ISCC PLUS sertifikaatti täydentää UPM&#58;n biopolttoaineiden kestävän tuotannon sertifiointeja ja avaa meille uusia potentiaalisia biopohjaisten tuotteiden markkina-alueita. Sertifioitujen polttoaineiden ja kemikaalien kysyntä kasvaa esimerkiksi biokemikaali- ja biomuoviteollisuudessa, koska fossiilisia raaka-aineita ja lopputuotteita halutaan korvata uusiutuvilla&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden myynti- ja markkinointijohtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>. </p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n uusiutuvaa tärpättiä voidaan esimerkiksi käyttää aromakemikaalina hajusteteollisuudessa ja natriumbisulfiittia kemianteollisuudessa valkaisuaineena.&quot;</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="255" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2004297/101914.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin">UPM&#58;lle jo aiemmin myönnetyt, biopolttoaineille suunnatut ISCC EU&#58;n ja Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit osoittavat toiminnan täyttävän uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerivaatimukset. ISCC EU ja ISCC PLUS yhdessä mahdollistavat pääsyn useille tärkeille biopohjaisten materiaalien markkinoille ja vastaavat näiden markkinoiden kestävyysvaatimuksiin.<br class="hugin">&#160;&#160; <br class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivinen uusiutuva diesel Suomesta</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että UPM BioVerno laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno -diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.</p> <p class="hugin">UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Uusi sertifikaatti mahdollistaa polttoainemarkkinoiden lisäksi pääsyn uusille markkinoille kaikilla UPM Lappeenrannassa tuotettavilla tuotteilla ja tähteillä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 2651 345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">ISCC</b> on johtava kansainvälinen, koko tuotantoketjun kattava sertifiointijärjestelmä kaiken tyyppisille bioperäisille raaka-aineille ja uusiutuville tuotteille. Riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamalla sertifioinnilla taataan toiminnan korkeat ekologiset ja sosiaaliset kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan kasvihuonekaasupäästövähenemä ja jäljitettävyys läpi tuotantoketjun. ISCC-järjestelmää voidaan soveltaa lukuisilla sektoreilla, kuten bioenergia-, elintarvike- ja rehu- sekä kemianteollisuudessa ympäri maailman. ISCC&#58;n toiminta käynnistyi vuonna 2010 ja he ovat myöntäneet yhteensä yli 10&#160;000 sertifikaattia sataan eri maahan. <a class="hugin" href="http&#58;//www.iscc-system.org" target="_blank">www.iscc-system.org</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2004297/740011.jpg" target="_blank">Sari Mannonen UPM Biofuels</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut2016-04-14T06:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 14.4.2016 klo 9.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut</b></p> <p class="hugin">Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista *) tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Tämän mukaisesti UPM julkaisee selostuksen käyttämiensä vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin. </p> <p class="hugin">UPM esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.</p> <p class="hugin">Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien UPM uudelleen nimeää aiemmin käyttämänsä &quot;ilman kertaluonteisia eriä&quot; ei-IFRS-tunnuslukunsa &quot;vertailukelpoinen&quot; tunnusluvuilla. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. </p> <p class="hugin">Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja UPM&#58;n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty seuraavasti&#58; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät&#58; </b><br class="hugin">Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat&#58; <br class="hugin">· omaisuuden arvonalentumisista<br class="hugin">· rakennejärjestelyistä<br class="hugin">· omaisuuden myynneistä<br class="hugin">· biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutoksista, jotka johtuvat arvostuksessa käytettävien parametrien tai arvioiden muutoksista tai<br class="hugin">· lainsäädäntömuutoksista tai oikeudenkäynneistä.</p> <p class="hugin">UPM Biorefining, UPM Paper Asia ja UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueilla liiketapahtuman (tuotto tai kulu) katsotaan olevan merkittävä, jos vaikutus ylittää verojen jälkeen lasketussa tulos per osake -tunnusluvussa yhden sentin (0,01 euroa). Muilla liiketoiminta-alueilla liiketapahtuman vaikutus katsotaan merkittäväksi, jos se on ennen veroja suurempi kuin miljoona euroa. </p> <p class="hugin">Lisäksi realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset luokitellaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen EBITDA&#58;</b><br class="hugin">Liikevoitto - poistot - arvonalentumiset - biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut - osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät </p> <p class="hugin">Vertailukelpoisen EBITDA&#58;n määritelmä ei ole muuttunut.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)&#58;</b><br class="hugin">Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen kauden voitto&#58;</b><br class="hugin">Kauden voitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %&#58;</b><br class="hugin"><u class="hugin">Voitto ennen veroja - tuloverot - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät&#160; </u>x 100<br class="hugin">Oma pääoma (keskiarvo)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %&#58;</b><br class="hugin"><u class="hugin">Voitto ennen veroja - korko- ja muut rahoituskulut -</u> <u class="hugin">vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät &#160;</u>x 100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <br class="hugin">Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo) </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS)&#58;</b><br class="hugin"><u class="hugin">Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät</u><br class="hugin">Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita</p> <p class="hugin">Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä merkittävät biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat arvostuksessa käytettävien parametrien tai arvioiden muutoksista sekä kyseisten erien tuloverovaikutukset, on oikaistu vertailukelpoisesta liikevoitosta ja vertailukelpoisesta kauden voitosta. Muilta osin määrittelyt vastaavat aiemmin raportoituja &quot;liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä&quot; ja &quot;kauden voitto ilman kertaluonteisia eriä&quot; tunnuslukuja. Vertailukauden tunnusluvut on oikaistu vastaavasti. Määrittelyn muutos vaikuttaa myös vertailukausien &quot;vertailukelpoinen tulos/osake&quot;, &quot;vertailukelpoinen oman pääoman tuotto&quot; sekä &quot;vertailukelpoinen sijoitetun oman pääoman tuotto&quot; tunnuslukuihin. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Korolliset nettovelat&#58;</b><br class="hugin">Korolliset velat - korolliset rahoitusvarat</p> <p class="hugin">Korolliset rahoitusvarat sisältävät lainasaamiset, korolliset johdannaissopimukset, rahavarat ja muut korolliset saamiset. Korollisen nettovelan määritelmässä ei ole tapahtunut muutoksia.</p> <p class="hugin">Edellä kuvattujen vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi UPM raportoi myös muita tunnuslukuja, joita ei ole määritelty IFRS-tilinpäätösnormistossa. Näiden tunnuslukujen määritelmissä tai nimissä ei ole tapahtunut muutoksia, ja ne on julkaistu vuoden 2015 vuosikertomuksessa.</p> <p class="hugin">Alla olevissa taulukoissa on esitetty vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset lähimpään IFRS-tilinpäätöslukuun&#58; </p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät</b> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Arvonalentumiset </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -1 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 1 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -137 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Rakennejärjestelyt </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -2 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 4 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -6 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -1 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -5 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -86 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 8 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -6 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -18 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -19 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 6 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 50 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat arvioiden muutoksista </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 265 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 265 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Muut varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -19 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa yhteensä </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> -27 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 273 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> -13 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> -7 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 226 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> -192 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Myyntivoitto liittyen Metsä-Fibre Oy&#58;n osakkeiden myyntiin vuonna 2012 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 66 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä yhteensä </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 66 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa yhteensä </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 5 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -54 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -44 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 219 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -10 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -5 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 182 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -126 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen EBITDA</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Liikevoitto </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 220 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 513 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 206 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 203 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 1 142 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 674 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">Vähennettynä&#58;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Poistot ja arvonalentumiset <sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">1)</sup> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 132 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 131 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 130 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 131 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 524 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 521 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut <sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">1)</sup> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -16 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -24 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -31 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -16 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -87 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -78 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -2 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -1 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 27 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -273 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 13 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -226 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 192 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen EBITDA</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 363 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 345 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 317 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 325 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 1 350 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 1 306 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">% liikevaihdosta</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">14,1</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">13,6</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">12,4</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">13,1</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">13,3</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">13,2</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">1) </sup>ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">&#160;</b><br class="hugin"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Liikevoitto </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 220 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 513 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 206 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 203 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 1 142 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 674 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">Vähennettynä&#58;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 27 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -273 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 13 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -226 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 192 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 247 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 240 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 219 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 210 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 916 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 866 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">% liikevaihdosta</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">9,6</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">9,5</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">8,6</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">8,4</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">9,0</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">8,8</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" rowspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen voitto</b><br class="hugin"><b class="hugin">ennen veroja&#58;</b> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Voitto ennen veroja </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 214 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 498 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 182 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 181 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 1 075 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 667 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">Vähennettynä&#58;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 27 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -273 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 13 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -226 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 192 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> - </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -66 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen voitto ennen veroja&#58;</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 241 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 225 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 195 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 188 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 849 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 793 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">Vähennettynä&#58;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Korko- ja muut rahoituskulut </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 13 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 12 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 20 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 12 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 57 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 67 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> 254 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> 237 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> 215 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> 200 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 906 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none none none;border-width&#58;1px;"> 860 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Sijoitettu pääoma, keskiarvo </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 11 079 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 11 080 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 11 059 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 11 025 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 10 977 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 11 264 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, %</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 9,2 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 8,6 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 7,8 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 7,3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 8,3 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 7,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen kauden voitto</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">&#160;</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa&#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> Kauden voitto </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 193 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 408 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 160 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 155 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 916 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 512 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">Vähennettynä&#58;</i> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> -219 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 10 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 5 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> -182 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 126 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen kauden voitto</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 215 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 189 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 170 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 160 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 734 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 638 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <i class="hugin">533 505</i> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen tulos/osake</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 0,35 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 0,32 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 0,30 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 1,38 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 1,20 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Oma pääoma, keskiarvo </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 944 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 788 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 718 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 642 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 7 712 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 7 468 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 9,7 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 8,8 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 8,4 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 9,5 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 8,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Korolliset nettovelat</b> </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> milj. euroa </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q4/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q3/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q2/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Q1/15 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2015</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">2014</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> Pitkäaikaiset korolliset velat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 797 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 742 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 844 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 952 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 2 797 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 3 058 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Lyhytaikaiset korolliset velat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 461 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 537 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 350 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 406 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Korolliset velat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 066 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 203 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 381 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 302 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 066 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 3 464 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvarat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 318 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 325 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 313 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 362 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 318 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 321 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none;"> Rahavarat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 626 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 394 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 409 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 469 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 626 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 700 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Muut lyhytaikaiset korolliset rahoitusvarat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 19 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 24 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 52 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 22 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> 42 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> Korolliset rahoitusvarat </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 966 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 738 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 746 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 883 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 966 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 1 063 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> &#160; </td> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" colspan="3" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> <b class="hugin">Korolliset nettovelat</b> </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 100 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 465 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 635 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 419 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;none none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 100 </td> <td align="right" bgcolor="#FFFFFF" class="hugin" style="border-style&#58;solid none solid none;border-width&#58;1px;"> 2 401 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">*) Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 595 3202</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan 2016-04-13T13:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 13.4.2016 klo 16.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä noussut yli 5 prosentin rajan</b> </p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 13. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 12. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 27 183 270 osakkeeseen, mikä vastaa 5,09 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 12.4.2016 oli 5,50 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,41 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,50 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,90 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,40 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;183 270 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;183 270 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 723 779 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,32 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 471 314 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,08 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;195 093 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,41 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2003215/739338.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock, Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Changshun paperikone 3 on vihitty käyttöön 2016-04-12T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Shanghai, 12.4.2016 klo 9.00 EET) - UPM Changshun paperikone 3 vihittiin virallisesti käyttöön Kiinassa. Uusi paperikone lisää UPM&#58;n tuotantokapasiteettia Kiinassa ja tukee yhtiön Biofore-strategiaa. Projektin valmistuminen on merkittävä edistysaskel UPM&#58;n Kiinan toiminnoissa. Investoinnin avulla UPM jatkaa ympäristöystävällisten, turvallisten ja monipuolisten tuotteiden tarjoamista Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen asiakkaille. </p> <p class="hugin">&quot;UPM Changshussa keskitymme korkeamman jalostusarvon paperituotteisiin, joiden segmentti kasvaa Kiinassa ja maailmanlaajuisesti. Käytämme tehdasalueella myös uutta ja innovatiivista tuotantoteknologiaa, jollaista ei aiemmin ole käytetty Kiinassa eikä myöskään laajemmin globaalissa paperiteollisuudessa&quot;, UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> sanoo.</p> <p class="hugin">Paperikone 3&#58;n projekti alkoi vuonna 2012. Hankkeen avulla UPM halusi vastata Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvavaan paperikysyntään. Projektin kokonaiskustannukset olivat 277 miljoonaa euroa. Paperikone 3&#58;n monipuolista tuotantolinjaa ja prosessia voi soveltaa monenlaisten tuotteiden valmistukseen aina päällystämättömästä hienopaperista kehittyneisiin erikoispapereihin. Paperikone 3&#58;n uusi konsepti tehostaa paperinvalmistusta ja pienentää energiankulutusta. Changshun tehtaan tuotevalikoimaa on nyt laajennettu tarramateriaaleihin ja muihin asiakkaiden tarpeita vastaaviin erikoistuotteisiin. Nämä segmentit kasvavat maailmanlaajuisesti, ja erityisen voimakkaasti Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.</p> <p class="hugin">UPM teki ensimmäisen investointinsa Kiinaan vuonna 1998, minkä jälkeen yhtiö on käyttänyt alueella tehtyihin hankkeisiin yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Changshun tehdasalue on osoitus UPM&#58;n vahvasta ja vakaasta sitoutumisesta Kiinaan. Alueella on toiminnassa täysin integroitu tuotanto- ja jalostusyksikkö, joka koostuu paperitehtaasta, tarralaminaattitehtaasta, Aasian tutkimus- ja kehityskeskuksesta sekä APAC-alueen jakelukeskuksesta. Investoinnin myötä UPM pystyy tuottamaan 1,4 miljoonaa tonnia tarramateriaalia ja hienopaperia Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä muille maailman markkinoille</p> <p class="hugin">Talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kestävä kehitys on UPM&#58;lle hyvin tärkeää. UPM&#58;n Biofore-strategia painottaa ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä paperinvalmistuksen kaikissa vaiheissa. Tällä hetkellä sertifioitujen kuitujen osuus on 84 prosenttia. Lisäksi UPM&#58;n metsien monimuotoisuusohjelma lisää luonnon monimuotoisuutta, parantaa luonnon ekosysteemejä ja hiilikiertoja sekä elävöittää metsiä. Paperinvalmistusprosessissa UPM suojelee vesivaroja ja kierrättää vettä. UPM Changshun käyttövedestä 97 prosenttia on kierrätettyä. </p> <p class="hugin">&quot;Changshun paperikone 3&#58;n valmistuminen osoittaa, kuinka vahvasti olemme sitoutuneet tukemaan pitkän aikavälin kestävää kehitystä Kiinan markkinoilla. UPM pyrkii Biofore-strategiassaan korottamaan alan standardeja ja kehittämään ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia valmistusprosesseja&quot;, Jussi Pesonen toteaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Bernd Eikens, UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. +86 139 1366 2828<br class="hugin">Mary Ma, UPM Paper Asian markkinoinnista, viestinnästä ja ympäristöasioista vastaava johtaja, puh. + 86 21&#160;644&#160;855 44</p> <p class="hugin">Kuvia UPM Changshusta ja paperikone 3&#58;n vihkiäisistä <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/?cart=10624-halfhafljb&amp;l=EN" target="_blank">täällä</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Changshun tehdas</b><br class="hugin">UPM Changshun tehdas sijaitsee Jiangsun provinssissa, Kiinassa ja valmistaa korkealaatuisia toimisto- ja painopapereita sekä tarramateriaaleja. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia. UPM Changshu työllistää noin 1&#160;400 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper Asia</b><br class="hugin">UPM Paper Asia valmistaa hienopapereita Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä tarra-ja pakkausmateriaaleja globaaleille markkinoille. Tuotteemme ja palvelumme on kehitetty tarjoamaan asiakkaillemme toimivimmat ratkaisut. Olemme tunnustettu alan johtava yritys kestävän kehityksen ja ympäristösuorituskyvyn osalta. Meidän vastuullisesti tuotetut ja suorituskykyiset paperimme tuotetaan Kiinassa ja Suomessa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-07T14:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 7.4.2016 klo 17.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 7. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 6. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 26 205 938 osakkeeseen, mikä vastaa 4,90 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 6.4.2016 oli 5,31 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,90 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,40 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,08 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,43 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,51 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;205 938 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,90 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;205 938 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,90 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 857 721 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,34 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 295 930 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,05 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;153 651 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,40 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2001701/738575.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä2016-04-07T13:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160; 7.4.2016 klo 16.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 7. huhtikuuta 2016, Helsingissä. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Johan Aalto. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 039 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 276&#160;937 383 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ja kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yhtiökokouksen päätökset</b></p> <p class="hugin">Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,75 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja osingonmaksupäivä 21.4.2016. </p> <p class="hugin"><i class="hugin">Hallituksen kokoonpano ja palkkiot</i></p> <p class="hugin">Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen ja hallitukseen valittiin uudelleen kaikki entiset jäsenet eli Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p class="hugin">Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät ennallaan&#58; hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 175&#160;000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120&#160;000 euron ja muille hallituksen jäsenille 95&#160;000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Yhtiö on antanut osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon, jonka mukaan osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2016 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu. </p> <p class="hugin">Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Tilintarkastaja</i></p> <p class="hugin">KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy&#58;n mukaan yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta</i></p> <p class="hugin">Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla. Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta</i></p> <p class="hugin">Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50&#160;000&#160;000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja sillä kumottiin edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antama yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Valtuutus päättää arvonkorotusten peruutusten vastakirjauksista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta</i></p> <p class="hugin">Hallitus valtuutettiin päättämään taseeseen kirjattujen arvonkorotusten peruutusten vastakirjausten tekemisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin arvonkorotusrahasto ei mahdollisesti riitä vastakirjausten tekemiseen. Vastakirjausten määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta on enintään 158 miljoonaa euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin</i></p> <p class="hugin">Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 250&#160;000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Hallituksen päätöksiä</b></p> <p class="hugin">Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapuheenjohtajaksi. </p> <p class="hugin">Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet. Valiokuntien kokoonpanoissa ei tapahtunut muutoksia&#58;</p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Piia-Noora Kauppi ja muiksi valiokunnan jäseniksi Wendy E. Lane ja Kim Wahl.<br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Veli-Matti Reinikkala ja muiksi valiokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja Suzanne Thoma.<br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Björn Wahlroos ja muiksi valiokunnan jäseniksi Berndt Brunow ja Ari Puheloinen.</div> </li> </ul> <p class="hugin">Kaikki valiokuntien jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yhtiökokouksen pöytäkirja</b></p> <p class="hugin">Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/hallinnointi" target="_blank">www.upm.fi/hallinnointi</a> viimeistään 21.4.2016.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan2016-04-06T13:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 6.4.2016 klo 16.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä noussut yli 5 prosentin rajan</b> </p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 6. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 5. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 27 132 453 osakkeeseen, mikä vastaa 5,08 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 5.4.2016 oli 5,51 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,08 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,43 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,51 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,98 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,45 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,43 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;132 453 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,08 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;132 453 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,08 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 974 175 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,36 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 330 750 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,06 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;304 925 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,43 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2001231/738320.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan2016-04-06T11:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 6.4.2016 klo 14.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 6. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 5. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut 35&#160;811 393 osakkeeseen, mikä vastaa 6,71 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 5.4.2016 oli 7,60 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,71 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,60 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,57 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,60 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4&#160;758 496 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4&#160;758 496 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutus-aika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 35 811 393 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,71 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 35 811 393 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,71 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-05T14:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 5.4.2016 klo 17.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 5. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 4. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 26 616 159 osakkeeseen, mikä vastaa 4,98 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 4.4.2016 oli 5,43 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,98 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,45 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,43 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,37 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,41 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;616 159 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,98 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;616 159 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,98 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 974 175 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,36 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 443 462 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,08 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;417 637 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,45 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2000810/738127.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan 2016-04-04T14:50:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 4.4.2016 klo 17.50 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä noussut yli 5 prosentin rajan</b> </p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 4. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 1. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 26 878 515 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 1.4.2016 oli 5,41 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,37 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,41 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,95 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,38 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,34 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;878 515 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;878 515 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 574 175 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,29 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 446 029 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,08 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;020 204 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,37 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2000346/737933.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-04T14:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 4.4.2016 klo 17.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 4. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 1. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 19&#160;058 496 osakkeeseen, mikä vastaa 3,57 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 1.4.2016 oli 7,60 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,57 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,60 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,71 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 19&#160;058 496 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,57 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 19&#160;058 496 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,57 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutus-aika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 21 511 393 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,03 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 21 511 393 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,03 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-01T14:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 1.4.2016 klo 17.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 1. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 31. maaliskuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 26 463 064 osakkeeseen, mikä vastaa 4,95 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 31.3.2016 oli 5,34 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,95 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,38 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,34 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,04 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,19 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,24 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;463 064 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,95 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 463 064 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,95 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 462 229 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,27 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 592 447 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,11 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2&#160;054 676 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,38 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1999877/737554.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kertomalla paranee -hanke etsii parannuskohteita ja niihin uusia ratkaisuja syöpäpotilaiden arjen helpottamiseksi2016-04-01T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 1.4.2016 klo 10.00 EET) - Suomessa on maailman parhaiden joukkoon kuuluva syövänhoito. Silti kehitettävääkin löytyy. Nyt HYKS Syöpäkeskus, Novartis Finland, UPM, HealthSPA ry, Helsinki Business Hub ja Sitra käynnistävät yhdessä Kertomalla paranee -hankkeen, jolla halutaan tunnistaa potilaiden todelliset tarpeet ja löytää niihin ratkaisut.</p> <p class="hugin">Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään potilailta, heidän läheisiltään sekä terveydenhuollon ammattilaisilta ja tutkijoilta sairaanhoitoon ja syöpäpotilaan arkeen liittyviä kehityskohteita. Toisessa vaiheessa hankkeen osapuolet edesauttavat ratkaisujen löytämistä yhdistämällä todelliset tarpeet ja ratkaisuja kehittävät start-up- ja pk-yritykset.</p> <p class="hugin">&quot;Vaikka hoitotulokset syövän osalta ovat maailman huipputasoa ja Suomi on maailman kärkeä myös terveyteen liittyvissä teknologisissa keksinnöissä, havaitut ongelmat ja ratkaisut eivät aina kohtaa. Siksi päätimme pistää tuulemaan. Kertomalla paranee -hanke etsii joukkoistamalla uusia ratkaisuja potilaiden arjen helpottamiseksi sekä potilaiden hoidon kehittämiseksi. Tavoitteemme on yksinkertaisesti mahdollistaa parempi hoito ja arki syöpäpotilaille&quot;, kertoo kehittämispäällikkö <b class="hugin">Tuula Helander</b> HYKS Syöpäkeskuksesta.</p> <p class="hugin">Parannusehdotuksia voi lähettää kuka tahansa 1.4.2016 avautuvan verkkosivuston kautta osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.kertomallaparanee.fi" target="_blank">www.kertomallaparanee.fi</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kehityskohteille etsitään toteuttajat</b></p> <p class="hugin">Suomesta löytyy valtavasti teknologista osaamista, innovatiivisuutta ja halua löytää uusia ratkaisuja. Silti hyvätkään ideat eivät ehkä koskaan pääse esille tai jalostu riittävän potilaslähtöisiksi.</p> <p class="hugin">&quot;Vain kertomalla asioita saadaan parannettua. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni jakaisi kokemuksensa siitä, mikä syöpäpotilaan arjessa, syöpätutkimuksessa tai sairaanhoidossa kaipaa kehittämistä&quot;, kertoo <b class="hugin">Kenneth Salonius </b>&#160;HealthSPA ry&#58;stä. </p> <p class="hugin">&quot;Hankkeen toisessa vaiheessa saatamme yhteen potilailta kuullut kehittämisideat ja innovatiiviset, ratkaisuja kehittävät start-up ja pk-yritykset.&quot;</p> <p class="hugin">Osapuolet tukevat ratkaisuiden löytämistä monella tapaa; toimiala- ja rahoitusosaamisella sekä laajalla kontaktiverkostolla. Innovaatio voi olla muutakin kuin esimerkiksi tekninen apuväline.</p> <p class="hugin">&quot;Idea tai ratkaisu voi olla myös jokin pieni asia, esimerkiksi uusi toimintatapa, joka vaikuttaa suuresti potilaan hoitokokemukseen, arjessa selviytymiseen tai tiedon saantiin. Moniin asioihin voidaan puuttua heti muuttamalla käytäntöjä tai lisäämällä vaikkapa odotustilojen viihtyisyyttä&quot;, Tuula Helander muistuttaa. HYKS Syöpäkeskuksen tavoitteena on pilotoida löytyneitä ratkaisuja. Hanke on merkittävä myös siksi, että se on avaus julkisen terveydenhuollon ja yksityisen sektorin yhteistyölle Suomessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58; </b><br class="hugin">Kehittämispäällikkö Tuula Helander, HYKS Syöpäkeskus, puh. 050 4270442, <a class="hugin" href="mailto&#58;tuula.helander@hus.fi" target="_blank">tuula.helander@hus.fi</a><br class="hugin">Co-founder Kenneth Salonius, HealthSPA, puh. 050 5172348, <a class="hugin" href="mailto&#58;kenneth@healthspa.fi" target="_blank">kenneth@healthspa.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tietoa hankkeen osapuolista</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biochemicals</b> tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiochemicals.com/" target="_blank">www.upmbiochemicals.com</a><br class="hugin">Senior Manager, Business Development, Pia Nilsson, UPM Biochemicals, puh. 040 5587829, <a class="hugin" href="mailto&#58;pia.nilsson@upm.com" target="_blank">pia.nilsson@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">HYKS Syöpäkeskus</b> on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jonka hoitotulokset on maailmanlaajuisestikin arvioituna huippuluokkaa. Vuosittain keskuksessa käy hoidossa 26 500 potilasta, joista noin 9 000 on uusia syöpäpotilaita. HYKS Syöpäkeskus on saavuttanut korkeimman mahdollisen tunnustuksen eurooppalaisessa syöpäsairaalaverkostossa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hus.fi/syopakeskus" target="_blank">www.hus.fi/syopakeskus</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Novartis</b> tuottaa ja tarjoaa innovatiivisia terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2015 Novartiksen tuotteilla autettiin yli miljardia potilasta. Investoimme merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen, 8 miljardia euroa vuonna 2015. Tavoitteenamme on myös löytää uusia yhteistyöalueita Novartiksen ja muiden toimijoiden välille potilaiden hoidon kehittämiseksi. <a class="hugin" href="http&#58;//www.novartis.fi" target="_blank">www.novartis.fi</a>&#160; <br class="hugin">Business Unit Head Oncology Mikko Fernström, Novartis, puh. 040 3551824, <a class="hugin" href="mailto&#58;mikko.fernstrom@novartis.com" target="_blank">mikko.fernstrom@novartis.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">HealthSPA </b>ry on terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja kehittävien start-up yritysten yhteisö joka tuo terveydenhuollon ammattilaiset, isommat yritykset, start-upit ja muut alan toimijat lähemmäksi toisiaan. Tavoitteemme on tukea suomalaisia terveysyrityksiä menestymään. Olemme auttaneet jo yli 250 start-upia yhteistyön rakentamisessa esimerkiksi rahoittajien, alan asiantuntijoiden ja median suhteen. Toimimme myös Pohjoismaiden suurimman terveysalan start-up tapahtuman järjestäjänä (Upgraded Life Festival). <a class="hugin" href="http&#58;//www.healthspa.fi" target="_blank">www.healthspa.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Helsinki Business Hub </b>rakentaa Helsingistä Euroopan parasta yritysten kiihdytyspaikkaa. Terveys- ja hyvinvointiala on yksi painopisteistämme.&#160; Edistämme mm. terveyssektorin uusien ratkaisujen kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja Suomessa tuomalla yhteen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, nopeuttamalla ja helpottamalla ratkaisujen pilotointia aidoissa ympäristöissä ja muotoilemalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.<b class="hugin">&#160; </b>&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.helsinkibusinesshub.fi" target="_blank">www.helsinkibusinesshub.fi</a><br class="hugin">Senior Business Advisor Kimmo Koponen, Helsinki Business Hub, puh. 044 7572244, <a class="hugin" href="mailto&#58;kimmo.koponen@hbh.fi" target="_blank">kimmo.koponen@hbh.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Sitra&#58; </b>Tehtävänämme on edistää Suomen talouden kasvua, vakaata kehitystä ja yhteistyötä. Terveys, työ ja osallisuus ovat hyvinvoinnin avaintekijöitä. Luomme keinoja ja kannusteita, joiden avulla ihmiset voivat osallistua yhteisen hyvän edistämiseen sekä ottamaan vastuuta läheisistään. Tavoitteenamme on edistää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisua. <a class="hugin" href="http&#58;//www.sitra.fi" target="_blank">www.sitra.fi</a> <br class="hugin">Asiantuntija Ville Koiste, Sitra, 0400 974422, <a class="hugin" href="mailto&#58;ville.koiste@sitra.fi" target="_blank">ville.koiste@sitra.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1999489/737326.jpg" target="_blank">Kertomalla paranee -hanke</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​