Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM saanut Ärjänsaaren hakkuut päätökseen 2016-02-09T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 9.2.2016 klo 9.00 EET) - UPM on saanut Ärjänsaaren hakkuut päätökseen. Aiemman suunnitelmansa mukaan UPM kehittää saaren virkistyskäyttöä rakentamalla reittiopasteita, pitkospuita ja nuotiopaikkoja retkeilijöille myöhemmin kevään aikana. UPM myös peräänkuuluttaa perusteellista keskustelua kestävän metsätalouden pelisäännöistä, eri toimijoiden vastuusta ja osallistamismalleista.</p> <p class="hugin">Ärjänsaari on yksi UPM&#58;n omistamista metsätiloista, joita yhtiö hoitaa vastuullisen metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. UPM valmisteli vuonna 2014 Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka viranomaiset hyväksyivät joulukuussa 2014. Suunnitelma kattaa saaren toiminnan kehittämisen kokonaisuutena ja ottaa huomioon saaren virkistyskäytön, maiseman ja monimuotoisuuden.</p> <p class="hugin">&quot;UPM on osallistanut sidosryhmiään koko suunnitteluprosessin ajan. Yhtenä tavoitteenamme on ollut varmistaa saaren virkistyskäytön säilyminen. Viimeisimmän sidosryhmäkuulemisen järjestimme viime viikolla Kajaanissa. Erityisenä paikallisena huolenaiheena nousi esille saaren virkistyskäytön turvaaminen sekä hakkuiden myötä lisääntyvä tuulituhoriski. Saaren paikallishistorian säilyttäminen nousi myös esille. Sen lisäksi myös luontojärjestöt ovat viime viikkoina esittäneet huolensa&quot;, toteaa metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Kajaanin tilaisuuden jälkeen olemme sopeuttaneet hakkuusuunnitelmaamme ja leutojen säiden vallitessa haluamme varmistaa, että työt voidaan saattaa loppuun turvallisesti. Puunkorjuu on lopetettu, kalusto siirretään mantereelle ja puu toimitetaan jalostettavaksi&quot;. </p> <p class="hugin">Saari on Natura 2000 -alue, jonka ranta-alueet sekä sisäosien arvokkaat luontotyypit on suojeltu. Ympäristöviranomaiset ovat todenneet, että metsätaloutta voi harjoittaa saaren sisäosissa luontoarvot säilyttäen ja että nykyistä laajempaan suojeluun ei ole tarvetta. Saaren keskiosassa on talousmetsää, jossa nyt on korjattu puuta. </p> <p class="hugin">&quot;Ärjänsaaren valmistelu oli mielestämme poikkeuksellisen huolellinen osallistamisprosessi. Kuitenkin kävi niin, että sidosryhmät alkoivat tuoda huolenaiheita esille vasta, kun suunnitelma oli jo hyväksytty ja toiminta käynnistynyt. Tämä on kestämätön tapa toimia, ja joudumme kysymään, voiko suomalaisessa metsäympäristössä toimia ennakoitavasti. Kysymys liittyy myös&#160; Suomen biotalous-strategian toteutukseen laajemmin. Pelisäännöistä on käytävä keskustelua, ja UPM haluaa käydä dialogia kaikkien sidosryhmien kanssa. Näemme tämän kaikkien yhteisenä etuna&quot;, sanoo UPM Biorefining -liiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Heikki Vappula</b>. </p> <p class="hugin">UPM järjestää keskiviikkona 10.2. kello 13.00 alkaen Ärjänsaaressa opastettuja kierroksia, joissa osallistujilla on mahdollisuus tutustua saaren luontoon, toteutettuihin hakkuisiin sekä saaren kehittämissuunnitelmaan.</p> <p class="hugin">Lisätietoa 10.2. tilaisuudesta löydät verkkopalvelustamme <a class="hugin" href="http&#58;//www.metsämaailma.fi" target="_blank">www.metsämaailma.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, puh. 040 567 41 55 <br class="hugin">UPM Biorefining -liiketoiminnan johtaja Heikki Vappula, puh. 0400 91 29 08</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Uusi tukkilajittelulinja tehostaa koko UPM Seikun sahan tuotantoa 2016-02-04T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 4.2.2016 klo 13.00 EET) - UPM Seikun sahalla Porissa on otettu käyttöön uusi tukkilajittelulinja. Uusi investointi parantaa merkittävästi koko Seikun sahan tuotantotehokuutta, kun pullonkaulana toiminut tukkilajittelija on nyt täysin uudistettu. </p> <p class="hugin">Uudella linjalla kaikki tukit voidaan lajitella suoraan kuljetuksesta laadun ja koon mukaan. Tämä parantaa sahalinjan tehokkuutta, pidentää sahauseriä ja vähentää häiriöitä. Uusi investointi parantaa myös logistiikkaa sahan alueella, koska uusi tukkilajittelulinja sijaitsee aiempaa lähempänä sahaan syöttöä. Seikun sahan uusi linja on Suomessa ensimmäinen tukkilajittelija, jossa erillinen kontrollitukkipöytä ja tyviredusointi on asennettu suoraan linjaan.</p> <p class="hugin">Ympäristötekijät olivat tärkeässä roolissa investointipäätöksessä. Uusi tukkilajittelulinja vastaa entistä paremmin ympäristöluvan tiukentuneisiin melurajoituksiin. Tukkilajittelu käy kahdessa vuorossa eli laitosta ei tarvitse käyttää öisin. Seikun saha ja Porin kaupunki rakensivat yhdessä tukkirekkojen purkualueelle uuden tien, mikä vähentää rekkaliikennettä Porin keskustassa.</p> <p class="hugin">Investointiprojekti toteutui suunnitellussa aikataulussa ja tukkien lajittelu uudella linjalla alkoi elokuussa kesän huoltoseisokin jälkeen. Päätoimittaja investoinnissa oli suomalainen Nordautomation.</p> <p class="hugin">Seikun saha tuottaa kuusisahatavaraa pohjoismaisesta sertifioidusta raaka-aineesta. Sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 390 000 m3. Yli kaksi kolmasosaa tuotannosta myydään ulkomaille. Seikun saha työllistää noin 80 puualan ammattilaista sekä välillisesti joukon muita toimijoita aina alihankkijoista korjuu- ja kuljetusyrittäjiin.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sahanjohtaja Matti Nordberg, UPM, Seikun saha, puh. 040 515 8752</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Timber</b> valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa puusepän-, huonekalu-, pakkaus- ja rakennusteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Käytämme sertifoitua raaka-ainetta pohjoismaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,5 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmtimber.fi" target="_blank">www.upmtimber.fi</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1983349/726838.jpg" target="_blank">Kuva UPM Seikun sahan uudesta tukkilajittelulinjasta</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Winfried Schaur nimitetty UPM Paper ENA:n johtajaksi2016-02-04T07:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160;&#160; 4.2.2016 klo 9.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Winfried Schaur nimitetty UPM Paper ENA&#58;n johtajaksi</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Winfried Schaur</b> on nimitetty UPM&#58;n johtajiston jäseneksi vastuualueenaan UPM Paper ENA (Europe and North America) 8. helmikuuta 2016 alkaen.</p> <p class="hugin">Winfried Schaur vastaa tällä hetkellä UPM Paper ENA&#58;n Newspaper publishing -liiketoiminta-alueesta. Hän on toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2013 ja sitä ennen useissa UPM&#58;n paperiliiketoiminnan johtotehtävissä vuodesta 2001. </p> <p class="hugin">Hänen toimipaikkansa on Augsburg Saksassa, ja hän raportoi toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesoselle</b>. </p> <p class="hugin">&quot;UPM Paper ENA&#58;n johtoryhmä on tehnyt erinomaista työtä, ja olen vakuuttunut, että nykyisen strategian toteutus jatkuu hyvin Winfriedin johdolla&quot;, sanoo Pesonen. </p> <p class="hugin">&quot;Paper ENA&#58;n toiminta on kehittynyt hyvin sen jälkeen, kun uusi liiketoimintarakenne otettiin käyttöön 2013. Selkeät tavoitteet, nopea päätöksenteko ja motivoituneet tiimit toimivat kaikilla tasoilla. Tälle vahvalle pohjalle on hyvä rakentaa&quot;, sanoo Schaur.</p> <p class="hugin">Winfried Schaur on 50-vuotias, ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto konetekniikassa.</p> <p class="hugin">Winfried Schaurin kuvia on saatavissa <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm-kymmene.com/?cart=10346-cacellllki&amp;l=EN" target="_blank">UPM&#58;n kuvapalvelusta</a>.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Osakeohjelmat 2016-2018 UPM:n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä2016-02-02T10:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160; &#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 2.2.2016 klo 12.30 EET </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osakeohjelmat 2016-2018 UPM&#58;n osakepohjaisissa kannustejärjestelmissä </b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n hallitus on hyväksynyt yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien eli tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) sekä viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän (Deferred Bonus Plan) mukaiset uudet osakepalkkio-ohjelmat kaudelle 2016-2018. </p> <p class="hugin">Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät koostuvat vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM&#58;n hallituksen hyväksyntää. </p> <p class="hugin">Tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016-2018 ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuoton kehitys ajanjaksolla 2016-2018.</p> <p class="hugin">Viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit perustuvat konsernin käyttökatteeseen ja kunkin liiketoiminta-alueen käyttökatteeseen. Kauden 2016-2018 ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta (2016) ja sitä seuraavasta kahden vuoden rajoitusjaksosta (2017-2018). </p> <p class="hugin">Kauden 2016-2018 osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 370 henkilöä. Mikäli asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, näiden ohjelmien perusteella luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on arviolta enintään 1.565.000 osaketta. Edellä mainittu osakepalkkioiden arvioitu enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelmien piirissä oleville henkilöille. </p> <p class="hugin">Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmilla ei ole laimentavaa vaikutusta. Ansaintakriteerien saavuttamisen lisäksi palkkion saaminen on kummassakin ohjelmassa ehdollinen työsuhteen jatkumiselle. Kauden 2016-2018 ohjelmien perusteella ansaitut osakepalkkiot toimitetaan vuonna 2019. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58; </b><br class="hugin">Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM, puh. +358 204 15 0048</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen2016-02-02T10:10:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Yhtiökokouskutsu&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2.2.2016 klo 12.10 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 7. päivänä 2016 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki (kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.</p> <p class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat </i></b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">1. Kokouksen avaaminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">2. Kokouksen järjestäytyminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">4. Kokouksen laillisuuden toteaminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen</b></p> <p class="hugin">- Toimitusjohtajan katsaus</p> <p class="hugin"><b class="hugin">7. Tilinpäätöksen vahvistaminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen</b></p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 21.4.2016. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</b></p> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euron ja muille jäsenille 95 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiota ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon. Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.</p> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen </b></p> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen kymmenen (10).</p> <p class="hugin"><b class="hugin">12. Hallituksen jäsenten valitseminen</b></p> <p class="hugin">Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön<a href="http&#58;//assets.group.upm.com/Hallinnointi/YK2016/Hallituksen-jasenehdokkaat-2016.pdf" target="_blank"> verkkosivuilla</a>. </p> <p class="hugin">Nimitys- ja hallinnointivaliokunta on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta. Valiokunnan arvion mukaan kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska yhdelläkään yhtiön osakkeenomistajalla ei ole vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai niiden tuottamista äänistä. Lisäksi valiokunnan arvion mukaan kaikki yhtiöön nähden ulkopuoliset hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt Brunow ja Wendy E. Lane, jotka valiokunnan suorittaman kokonaisarvioinnin perusteella ovat edelleen riippumattomia yhtiöstä, vaikka he ovat toimineet yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Jussi Pesonen ei yhtiön toimitusjohtajana ole riippumaton yhtiöstä. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja ei voi olla minkään hallituksen valiokunnan jäsen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</b></p> <p class="hugin">Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella. </p> <p class="hugin">Vuodelta 2015 yhtiön tilintarkastajalle on maksettu tilintarkastuspalkkiona 2,3 miljoonaa euroa, veroneuvontaan liittyvistä palveluista 0,8 miljoonaa euroa ja muista palveluista 0,5 miljoonaa euroa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">14. Tilintarkastajan valitseminen</b></p> <p class="hugin">Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Merja Lindh, joka on toiminut tässä asemassa 8.4.2014 alkaen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta</b></p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin&#58;</p> <p class="hugin">Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §&#58;n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. </p> <p class="hugin">Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.</p> <p class="hugin">Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §&#58;ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.</p> <p class="hugin">Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. </p> <p class="hugin">Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.</p> <p class="hugin">Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta</b></p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 9,4 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus käsittäisi myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.</p> <p class="hugin">Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.</p> <p class="hugin">Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön kannustejärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.</p> <p class="hugin">Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään arvonkorotusten peruutusten vastakirjauksista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta</b></p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään taseeseen kirjattujen arvonkorotusten peruutusten vastakirjauksista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhtiörakenteeseen suunniteltujen muutosten yhteydessä.</p> <p class="hugin">Yhtiö ilmoitti 10.12.2015, että se suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi vaiheittain liiketoiminta-alue kerrallaan. Yhtiörakenteen muuttamisen yhteydessä yhtiö luovuttaisi perustettaville tytäryhtiöilleen varoja, joista joihinkin on yhtiön edeltäjäyhtiöissä tehty arvonkorotuksia. Kirjanpitolain mukaan arvonkorotusten kohteena olleiden varojen luovutus edellyttää arvonkorotusten peruutusta. </p> <p class="hugin">Arvonkorotusrahastoa on 1980-luvulla käytetty osakkeenomistajille suunnattuihin rahastoanteihin. Tämän vuoksi arvonkorotusrahasto ei mahdollisesti riitä arvonkorotusten peruutusten kaikkien vastakirjausten tekemiseen. Tässä tapauksessa vastakirjauksia on tehtävä joko voittovaroista tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. </p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään taseeseen kirjattujen arvonkorotusten&#160; peruutusten vastakirjausten tekemisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siltä osin kuin arvonkorotusrahasto ei mahdollisesti riitä vastakirjausten tekemiseen. Vastakirjausten määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta olisi enintään 158 miljoonaa euroa. </p> <p class="hugin">Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin</b></p> <p class="hugin">Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">19. Kokouksen päättäminen</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">B. Yhtiökokousasiakirjat</i></b></p> <p class="hugin">Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä UPM-Kymmene Oyj&#58;n internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi. UPM-Kymmene Oyj&#58;n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 21.4.2016.</p> <p class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin">C. Ohjeita kokoukseen osallistujille</i></b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen</b></p> <p class="hugin">Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy&#58;n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.</p> <p class="hugin">Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 1.4.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua&#58;</p> <p class="hugin">a)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <a href="http&#58;//www.upm.fi/sijoittajat/Hallinnointi/AGM/2016/Pages/default.aspx">yhtiön internetsivujen</a> kautta; <br class="hugin">b)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; puhelimitse numeroon 020 770 6861 maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai<br class="hugin">c)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; kirjeitse osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvar Aallon katu 1), 00101 Helsinki. </p> <p class="hugin">Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja </b></p> <p class="hugin">Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään osakasluetteloon 24.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy&#58;n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. </p> <p class="hugin">Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat</b></p> <p class="hugin">Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.</p> <p class="hugin">ADR-osaketalletustodistusten haltijat voivat valtuuttaa ADR&#58;ien talletuspankin, JPMorgan Chase Bankin, toimimaan asiamiehenään ja käyttämään heidän oikeuksiaan ADR-talletustodistuksiin perustuvien osakkeiden perusteella.</p> <p class="hugin">Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. </p> <p class="hugin">Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen UPM-Kymmene Oyj, Lakiasiat, PL 380 (Alvar Aallon katu 1), 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">4. Muut tiedot</b></p> <p class="hugin">Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §&#58;n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.</p> <p class="hugin">Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 2.2.2016 yhteensä 533 735 699 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.</p> <p class="hugin">Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2016</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Hallitus</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Osavuosikatsaus Q4/2015: UPM:llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet tuottivat tulosta2016-02-02T07:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Tilinpäätöstiedote&#160;&#160;&#160;&#160; 2.2.2016 klo 9.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osavuosikatsaus Q4/2015&#58; UPM&#58;llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet tuottivat tulosta</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q4 2015 verrattuna Q4 2014</b><br class="hugin">· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,37 (0,32) euroa ja raportoitu 0,36 (0,01) euroa<br class="hugin">· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 225 (230) miljoonaa euroa eli 8,7 (9,1) % liikevaihdosta<br class="hugin">· Kasvuhankkeet alkoivat vaikuttaa UPM&#58;n tulokseen myönteisesti - UPM Kymin sellutehtaan laajennus lähti hyvin käyntiin ja UPM Biopolttoaineet saavutti kannattavuusrajan. Myös UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava paperikone aloitti tuotannon joulukuussa Kiinassa<br class="hugin">· Kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja saavutti 41 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä (vuositasolla 165 miljoonaa euroa)<br class="hugin">· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 390 (462) miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 100 (2 401) miljoonaan euroon</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vuosi 2015 verrattuna vuoteen 2014</b><br class="hugin">· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,75 (1,17) euroa ja raportoitu 1,72 (0,96) euroa<br class="hugin">· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1 163 (847) miljoonaa euroa eli 11,5 (8,6) % liikevaihdosta<br class="hugin">· Vuonna 2015 UPM sai päätökseen useita kasvuhankkeita&#58; UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava paperikone, UPM Kymin sellutehtaan laajennus, Lappeenrannan biojalostamo ja UPM Raflatacin laajennukset Puolassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Uudet laajennushankkeet aloitettiin Kaukaan sellutehtaalla ja Otepään vaneritehtaalla<br class="hugin">· UPM sulki 800 000 tonnia graafisten papereiden tuotantokapasiteettia Euroopassa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla<br class="hugin">· Hallitus ehdottaa 0,75 (0,70) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q4/2015 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q4/2014 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q3/2015<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;"> (2</sup> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2015 <sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">(2</sup> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2014 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 574 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 531 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 530 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 138 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 868 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> EBITDA, milj. Euroa<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;"> 1)</sup> </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 363 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 334 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 345 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 350 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 306 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 13,2 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto/tappio, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 220 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 71 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 513 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 142 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 674 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 225 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 230 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 507 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 163 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 847 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 8,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 8,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 214 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 57 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 498 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 075 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 667 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 219 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 216 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 492 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 774 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto/tappio, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 193 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 408 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 916 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 512 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,36 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,01 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,77 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,72 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,96 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; ilman kertaluonteisia eriä, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,32 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,76 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,75 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,17 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,86 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,22 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2,33 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,89 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,02 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,89 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,89 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,02 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Velkaantumisaste kauden lopussa, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 26 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 32 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 31 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 26 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 32 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 100 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 401 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 465 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 100 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 401 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutoksia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.<br class="hugin">2) Sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston Suomessa, yhteensä 265 miljoonaa euroa, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4&#58;n ja koko vuoden 2015 tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;UPM päätti vuoden 2015 vahvasti. Neljäs vuosineljännes oli vuoden paras liiketoimintojen vakaan tuloskehityksen ansiosta. Kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta. EBITDA ylsi korkeimmalle tasolle viiteen vuoteen, ja vahva rahavirta ajoi nettovelan ennätyksellisen alas.</p> <p class="hugin">Useat kasvuhankkeistamme on nyt saatu päätökseen, ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että ne ovat jo parantaneet rahavirtaamme.</p> <p class="hugin">UPM Kymin sellutehtaan laajennus oli menestys ja saavutimme sellun tuotantoennätyksen joulukuussa. UPM Biopolttoaineet paransi tahtiaan vuoden mittaan ja pääsi nollatulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM Changshun erikoispaperikoneen käynnistys sujui hyvin joulukuussa, ja UPM Raflatacin investoinnit ovat jo myötävaikuttaneet tulokseemme vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.</p> <p class="hugin">Haluan korostaa, että hyvä tulos on pitkälti omien toimenpiteidemme ansiota. UPM Biorefining ja UPM Raflatac olivat tämän neljänneksen menestyjät sekä omien kannattavuustoimenpiteidensä että kasvuhankkeiden hyvän ajoituksen ansiosta. UPM Energy ja UPM Plywood osoittivat vakaata tuloskuntoa. UPM Paper ENA&#58;lla oli vuoden 2015 paras neljännes jatkuvien kannattavuustoimenpiteiden ansiosta. UPM Paper Asian tulosta tukivat omat kustannussäästötoimet samaan aikaan, kun paikallinen kilpailu lisääntyi.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n hallitus on tänään ehdottanut, että vuoden 2015 osinkoa nostetaan 0.75 (0,70) euroon per osake, joka on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Uskon, että hallituksen ehdotus heijastaa luottamusta UPM&#58;n kykyyn parantaa tulosta ja rahavirtaa.</p> <p class="hugin">Kaiken kaikkiaan vuosi 2015 oli UPM&#58;lle hyvä ja tarjoaa vahvat lähtökohdat myös alkaneen vuoden jossakin määrin epävarmassa toimintaympäristössä. Taseemme on vuoden alussa ennätyksellisen vahva. Investointimme ovat vähenemässä samaan aikaan, kun tuotot ja rahavirta kasvuhankkeista ovat pääsemässä vauhtiin. Huolehdimme kustannuskilpailukyvystämme ja pyrimme huippusuorituksiin liiketoiminnoissamme. Katsomme luottavaisesti vuoteen 2016.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2016</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM&#58;lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0202_results/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Financial Results 2015</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76-77.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1982926/726629.pdf" target="_blank">UPM&#58;n tilinpäätöstiedote 2015</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelma käynnistyi 2016-02-01T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM Kouvola/Lappeenranta 1.2.2016 klo 14.00 EET) - UPM&#58;n Kouvolan ja Lappeenrannan tehtailla aloitettiin 1. helmikuuta uusille esimiehille tarkoitettu Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelma. Uuteen koulutusohjelmaan valittiin yhteensä 10 henkilöä Kymin paperi- ja sellutehtaalle, Kalson viilutehtaalle sekä Kaukaan sellutehtaalle ja Kaukaan sahalle. Koulutus kestää vajaat 2 vuotta päättyen lokakuussa 2017.</p> <p class="hugin">UPM&#58;llä on tarve saada uusia esimiehiä lähivuosina eläköityvien tilalle. &quot;Tehtaiden esimiesten keski-ikä on korkea, ja uuden työnjohtajasukupolven koulutukset halutaan aloittaa ennen kokeneiden esimiesten eläköitymistä&quot;, henkilöstöpäällikkö <strong class="hugin">Kai Latvala</strong> kertoo. </p> <p class="hugin">&quot;Erityiseksi nyt aloitetun koulutuksen tekee sen teoria/harjoitesisältö, jossa keskitytään voimakkaasti esimiestaitoihin sekä toimintapa, johon kuuluu muun muassa vahva mentoroinnin rooli. Oppilaiden halutaan kehittyvän huippuosaajiksi esimiehinä.&quot;&#160; </p> <p class="hugin">Vastaavantyyppistä koulutusohjelmaa uusille esimiehille ei ole ollut aikaisemmin UPM&#58;ssä eikä tiettävästi muuallakaan Suomessa. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat johtamisen erikoisammattitutkintoon. Koulutusohjelmaan valitut ovat määräaikaisessa työsuhteessa, ja oppisopimuksen piirissä koulutuksen ajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteistyökumppanina koulutuksessa toimii Kouvolan aikuiskoulutuskeskus.</p> <p class="hugin">Koulutusohjelma mahdollistaa työskentelyn tuotannon ja kunnossapidon esimiestehtävissä sellu-, paperi- ja vaneritehtailla sekä sahalla. Ohjelma koostuu pääasiassa käytännön työharjoittelusta, joka tähtää monipuoliseen osaamiseen erilaisissa esimiestehtävissä tehtaiden eri osastoilla, jopa eri yksiköissä ja liiketoiminnoissa. &quot;Tavoitteena on tämän pilot-koulutusohjelman jälkeen jatkaa koulutusohjelmaa tarpeen mukaan&quot;, Latvala toteaa.</p> <p class="hugin">Hakemuksia Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmaan vastaanotettiin 349 kpl. Kai Latvala kiittää kaikkia hakemuksen lähettäneitä kiinnostuksesta.&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58; </b><br class="hugin">Kai Latvala, henkilöstöpäällikkö, UPM Suomen sellutehtaat<br class="hugin">Puh. 040 5899508, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;kai.latvala@upm.com" target="_blank">kai.latvala@upm.com</a></p> <p class="hugin">Leena Kaivola, rehtori, toimitusjohtaja, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus<br class="hugin">puh. 020 7879 201, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;leena.kaivola@kvlakk.fi" target="_blank">leena.kaivola@kvlakk.fi</a></p> <p class="hugin">Taustatietoa toimituksille</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Kymi</b><br class="hugin">UPM&#58;n Kymin tehdas on sellun-, energian ja paperintuotannon integraatti, jonka tuotteita ovat päällystetty ja päällystämätön hienopaperi sekä valkaistu havu- ja koivusellu. Kymin palveluksessa on noin 700 henkilöä. <br class="hugin"><b class="hugin">UPM Kaukas</b><br class="hugin">UPM Kaukas Lappeenrannassa on moderni ja tehokas tehdasintegraatti, joka tuottaa puusta sahatavaraa, valkaistua havu- ja koivusellua, päällystettyä aikakauslehtipaperia, energiaa, sekä uusiutuvaa dieseliä. Tehdasalueella toimiva T&amp;K-keskus mukaan lukien UPM työllistää Kaukaalla kaikkiaan noin 1 200 henkilöä.&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#160; Kalso<br class="hugin"></b>UPM Kalson viilutehdas sijaitsee Vuohijärvellä, Kouvolassa. Tehdas valmistaa sorvattua kuusiviilua, jota käytetään parkettiteollisuudessa taustaviiluna parketin rakenteessa. Kalson viilutehdas työllistää noin 120 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><strong class="hugin">UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2015 tilinpäätöksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2016-01-26T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 26.1.2016 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen tuloksen sekä vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 2. helmikuuta 2016 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0202_results/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Financial Results 2015</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh&#58; 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sijalla 25 Corporate Knightsin maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa2016-01-21T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.1.2016 klo 14.00 EET) - UPM on sijoittunut 25. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. UPM on listan ainoa metsäteollisuusalan yritys. &#160;</p> <p class="hugin">Global 100 -listauksessa käytetään kriteereinä 12&#58;ta kestävän kehityksen indikaattoria, kuten liikevaihto käytettyä energiayksikköä kohti, toimitusjohtajan palkan suhde työntekijöiden palkkojen keskiarvoon ja maksettujen verojen prosentuaalinen osuus. Listatut yritykset ovat oman alansa kestävän kehityksen kärjessä. Yritykset ovat valikoituneet niiden 4 353 pörssiyrityksen joukosta, joiden markkina-arvo ylitti 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1.10.2015.<br></p><p class="hugin"><img src="/UPM/Uutishuone/uutiset/PublishingImages/Pages/UPM-sijalla-25-Corporate-Knightsin-maailman-sadan-vastuullisimman-yrityksen-list-001-Thu-21-Jan-2016-14-03/Corporate%20knights.jpg" alt="Corporate knights.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p> <p class="hugin">&quot;Tämä on ensimmäinen kerta, kun UPM on mukana tässä arvostetussa listauksessa. Olemme erittäin ylpeitä hyvästä sijoituksestamme&quot;, toteaa UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Uskomme, että huipputulosten saavuttamisella on selkeä yhteys kestävään kehitykseen. Visiomme kiteytyy yhteen sanaan&#58; Biofore. Se tarkoittaa, että UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Uusiutuvan ja kierrätettävän puubiomassan monipuolinen käyttö yhdistettynä uusiin innovaatioihin, tehokkuuteen ja vastuull​isuuteen ovat UPM&#58;n Biofore-strategian kulmakiviä&quot;, Salpakivi-Salomaa jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Global 100 -yritysten kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattoreilla mitattava toiminta on&#160; kunnianhimoista. Näissä yrityksissä ihmiset haluavat työskennellä, näiden tuotteita he haluavat ostaa ja näihin he haluavat investoida pitkällä aikavälillä&quot;, sanoo Corporate Knightsin toimitusjohtaja <b class="hugin">Toby Heaps</b>.</p> <p class="hugin">Koko listaus&#160;on nähtävissä tämän <a href="http&#58;//www.corporateknights.com/magazines/2016-global-100-issue/2016-global-100-results-14533333/">linkin</a> takaa.&#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b>, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 2041 50396<br class="hugin"><b class="hugin">Toby Heaps</b>, toimitusjohtaja, Corporate Knights, puh. +1 416&#160;274 1432, toby@corporateknights.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Media Relations </b><br class="hugin">9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
NordicEdu on UPM:n ja Suomen Partiolaisten mobiilipelin tekijä2016-01-20T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.1.2016, klo 13.00 EET) - UPM ja Suomen Partiolaiset sopivat lokakuussa 2015 yhteistyöstä ja metsäisen mobiilipelin tuottamisesta partiolaisten käyttöön. Pelin toteutuksesta vastaa NordicEdu.</p> <p class="hugin">&quot;Haasteemme Slush-tapahtumassa marraskuussa kiinnosti useita pelialan yrityksiä&quot;, UPM&#58;n Puunhankinnan ja metsätalouden markkinointipäällikkö <b class="hugin">Paula Savonen</b> iloitsee. &quot;Kokeneidenkin konkareiden joukosta erottui edukseen pieni turkulainen yritys NordicEdu. Yrityksen nuoresta iästä huolimatta heillä on laaja kokemus nuorille suunnattujen opetuspelien tekemisestä. Lisäksi pelin tekijöillä on itsellään vahva partiolaistausta, mikä helpottaa pelin tarkoituksen hahmottamista.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Peli on osa ensi kesänä järjestettävän Roihu-suurleirin valmistautumisvaihetta ja osaltaan aktivoi partiolaisten suurleirille osallistujia Roihun metsäteemaisen ohjelmalaakson koitoksiin&quot;, kertoo Suomen Partiolaisten metsäkoordinaattori <b class="hugin">Jaakko Nippala</b>. &quot;Tavoitteemme on, että peli on partiolaisten käytössä kevään aikana. Peli tukee myös erinomaisesti partiolaisten metsään liittyvän osaamisen kehittymistä.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Aloitimme pelin perusasioiden määrittelyn joulukuussa ja määrittelyt on tehty hyvässä yhteistyössä Suomen Partiolaisten ja UPM&#58;n kanssa&quot;, NordicEdun toimitusjohtaja <b class="hugin">Tomi Kokkonen</b> toteaa.&quot; Olemme kehittäneet vuosien mittaan eri toimijoille interaktiivisia opetusmateriaaleja. Tavoitteemme on, että tuotteemme ovat innostavia, helppokäyttöisiä ja visuaalisesti mieleenpainuvia. Sellaisen pelin haluamme tehdä myös partiolaisille.&quot;</p> <p class="hugin">Pelin tavoitteena on houkutella lapsia ja nuoria tutkimaan metsää ja saada heidät kiinnostumaan sen eri lajeista sekä siitä, mitä kaikkea puusta voi tehdä. Mobiilisovellus on lapsille ja nuorille tuttu tapa oppia uutta. Sen hyödyntäminen ei ole paikkasidonnaista, se toimii yhtä lailla kadulla, kotona kuin metsässä. </p> <p class="hugin">&quot;Pelin perusasioiden määrittely on opettanut koko projektiryhmällemme paljon uutta&quot;, Paula Savonen sanoo. &quot;NordicEdun nuoret osaajat ovat haastaneet meitä UPM&#58;läisiä avaamaan ja yksinkertaistamaan teollisuusjargoniamme, partiolaisten näkemys metsäteollisuustuotteiden kirjosta on laajentunut ja NordicEdulaisille metsä on avautunut uudesta näkökulmasta. Toivomme, että näin käy myös pelin käyttäjille aikanaan.&quot;</p> <p class="hugin">Pelissä opittuja taitoja sekä metsien mahdollisuuksia pääsee ihmettelemään käytännössä ensi kesänä Suomen Partiolaisten Roihu-suurleirillä, joka järjestetään Evon suurleirialueella 20.-28.7. Leirille odotetaan jopa 15&#160;000 osallistujaa Suomesta sekä ulkomailta. Ilmoittautuminen Roihulle on menossa ja paikan voi varmistaa 24.4.2016 saakka osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.roihu2016.fi" target="_blank">www.roihu2016.fi</a>. Vielä ehtii mukaan! </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Markkinointipäällikkö Paula Savonen, UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 343 851<br class="hugin">Metsäkoordinaattori Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, puh. 040&#160;451 9131<br class="hugin">Toimitusjohtaja Tomi Kokkonen, NordicEdu, puh. 050 4300178</p> <p class="hugin">Tiedote 5.11.2015&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-ja-Suomen-Partiolaiset-aloittavat-yhteistyon---suunnitelmissa-mobiilipeli-me-001-Thu-05-Nov-2015-15-03.aspx" target="_blank">UPM ja Suomen Partiolaiset aloittavat yhteistyön - suunnitelmissa mobiilipeli metsästä ja sen eri näkökulmista lapsille ja nuorille</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Media Relations </b><br class="hugin">9.00-16.00 EET<br class="hugin">tel. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Partio</b> on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio on kaikille avoin harrastus, joka vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista sekä johtajuustaitoja. </p> <p class="hugin">Vapaaehtoisemme antavat vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamisen mahdollistamiseksi. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta. </p> <p class="hugin">Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Meillä olet osa maailmanlaajuista yhteisöä, jonka avulla maailmasta voi tehdä paremman paikan. Lähde mukaan seikkailuun osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.partio.fi/liity" target="_blank">www.partio.fi/liity</a>&#160; &#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">NordicEdu </b>kehittää kohdeyleisöönsä uppoavia laadukkaita tulevaisuuden opetus- ja hyötypelejä. Vuodesta 2011 olemme kehittäneet sovelluksia ensisijaisesti nimenomaan mobiilialustoille tehokkaampi ja innostavampi oppiminen tavoitteenamme. NordicEdun muodostavat neljä intohimoista nuorta ammattilaista, jotka ovat luoneet kunnianhimoisia ja käytettävyydeltään tinkimättömiä tuotteita huipputasolla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin yhdistämällä pelillisyyden perinteisempien alojen tarpeisiin uudella ja innostavalla tavalla. - <a class="hugin" href="http&#58;//www.nordicedu.fi" target="_blank">www.nordicedu.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
YK kutsuu UPM:n maailman 50 johtavan vastuullisesti toimivan yrityksen joukkoon 2016-01-19T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 19.01.2016 klo 15.00 EET) - UPM on kutsuttu jäseneksi YK&#58;n Global Compact LEAD -foorumiin. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen. LEAD on YK&#58;n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8&#160;000 yritysjäsentä.</p> <p class="hugin">&quot;Kutsu on tunnustus UPM&#58;n kestävää kehitystä edistävistä käytännöistä omalla alallaan sekä yhtiön pitkäaikaisesta sitoutumisesta YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen&quot;, sanoo <b class="hugin">Lise Kingo,</b> johtaja, Global Compact. </p> <p class="hugin">&quot;LEAD-jäsenyys nostaa UPM&#58;n maailman johtavien vastuullisten yritysten joukkoon ja kertoo siitä, miten suuryritykset voivat edistää maailmanlaajuisia kestävän kehityksen tavoitteita. LEADin jäsenvaatimukset ovat erittäin tiukat, ja hyväksymme mukaan vain parhaat yritykset. Olemme iloisia, että olemme saaneet UPM&#58;n joukkoomme&quot;,&#160;Kingo jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Kutsu tähän ainutlaatuiseen foorumiin on hieno tunnustus UPM&#58;n tekemälle pitkäjänteiselle työlle. Meille LEADin jäsenyys on erinomainen mahdollisuus pysytellä alan kehityksen kärjessä sekä kehittää ja hyödyntää edistyksellisiä yritysvastuukäytäntöjä yhdessä muiden vastuullisten yritysten ja sidosryhmien kanssa&quot;, sanoo UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Näkemyksemme mukaan LEAD on tehokkaasti johdettu&#160; yhteenliittymä, jolla on selkeät tavoitteet ja toimintasuunnitelma. Odotamme hedelmällistä vuorovaikutusta LEADin johdon ja jäsenyritysten kanssa&quot;, Harrela jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Mitä LEAD-jäsenyys tarkoittaa? </b><br class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n sidosryhmälehdestä <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiofore.fi" target="_blank">www.upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 02041 50396.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Global Compact LEAD</b><br class="hugin">Tammikuussa 2011 toimintansa aloittanut Global Compact LEAD kannustaa YK&#58;n Global Compact -aloitteeseen kuuluvia jäsenyrityksiään innovatiivisuuteen ja entistä parempaan toimintaan kestävän kehityksen edistämiseksi. LEADiin kuuluvat jäsenet sitoutuvat noudattamaan Blueprint for Corporate Sustainability Leadership -asiakirjan periaatteita ja toimimaan edelläkävijöinä Global Compact -aloitteessa sekä paikallisesti että globaalisti. LEADiin on kutsuttu tällä hetkellä 50 jäsentä eri puolilta maailmaa. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi vihittiin käyttöön 2016-01-12T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Kouvola, 12.1.2016 klo 15.00) - UPM Kymin sellutehtaan 160 miljoonan euron laajennusinvestointi vihittiin käyttöön tänään Kuusankoskella. Vihkimisen toimittivat pääministeri <b class="hugin">Juha Sipilä</b> ja UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> allekirjoittamalla vihkimisasiakirjan.&#160; </p> <p class="hugin">UPM investoi Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa maailman sellumarkkinoiden kasvavilla loppukäyttöalueilla. Kymin vuosituotantokyky kasvaa 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua.</p> <p class="hugin">Pääministeri Juha Sipilä totesi vihkipuheessaan, että Kymin investoinnin yksi perusta on vuosikymmenien aikana kehittynyt ammattitaito. Kymin investointi tukee omalta osaltaan hallituksen tavoitteita tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. </p> <p class="hugin">&quot;Vuosi 2015 osoitti, että Suomi elää edelleen vahvasti metsästä. Suomen viennin valopilkkuja olivat erityisesti paperi ja selluloosa. Kymi on esimerkki siitä, että puunjalostus ja muu biotalous kasvaa nyt Suomessa vahvasti&quot;, totesi Sipilä.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen kiitti puheessaan projektitiimiä ja muuta Kymin henkilökuntaa, laitetoimittajia ja partnereita erinomaisesta suorituksesta.</p> <p class="hugin">&quot;Kilpailukykyisen metsäteollisuusintegraatin rakentaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, ja Kymi on pysynyt kilpailukykyisenä tehokkaan toiminnan ja investointien ansiosta. Kymmenen viime vuoden aikana UPM on investoinut Kymin sellutehtaaseen noin 550 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 2000-luvulla yli 900 miljoonaa euroa Kymin alueelle&quot;, sanoi Pesonen. </p> <p class="hugin">Pesonen korosti toimintaympäristön vaikutusta metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja hallituksen roolia. Hallituksen on pidettävä lupauksensa olla nostamatta teollisuuden kustannuksia poliittisilla päätöksillä. Työmarkkinoilla on päästävä sopimaan asioista paikallisesti, jotta voidaan varmistaa tehokas toiminta ja toimitusvarmuus asiakkaille erilaisissa kysyntätilanteissa. Lisäksi hän nosti esiin toimivan puuhuollon tärkeyden, ja sen edellyttämät riittävät toimet yksityismetsien markkinatarjonnan varmistamiseksi.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Huippusuoritus monilla mittareilla</b></p> <p class="hugin">Kymin laajennusprojekti vietiin läpi turvallisesti ja aikataulussa normaalin sellun ja paperin tuotannon rinnalla. Asennusten jälkeen sellun tuotanto ajettiin ylös ennakoitua nopeammin tasolle, jolla tehdas saavutti viime vuodelle asetetut tavoitteet. Lisääntyneestä energiatehokkuudesta ja toiminnan joustavuudesta hyötyy koko Kymin sellun- ja paperintuotannon integraatti. </p> <p class="hugin">Investoinnin rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2014. Projekti eteni vaiheittain ja päättyi vuoden 2015 lopussa. Uusi kuorimo käynnistyi kesäkuussa, kuitulinjojen modernisointi sekä hankkeen isoin osa, sellun kuivauskone, elokuussa. Kesän aikana käyttöön otettiin myös puukentän laajennus, uusi junarata ja sellupaalien vaunulastaus. </p> <p class="hugin">Tänään Kymi on aiempaa energiatehokkaampi ja joustavampi sellun ja paperin tuotannon tehdasintegraatti. Korkea energiatehokkuus ja lähialueelta saatava puu pienentävät tuotteiden hiilijalanjälkeä, joka on lähes nolla. Kymin tuottamasta energiasta yli 90 % tuotetaan biopolttoaineilla.<br class="hugin">Investoinnilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen ja yritystoimintaan. Kymin lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58; </b><br class="hugin">Tehtaanjohtaja Markku Laaksonen, UPM Kymi, puh. 0400 754 649, <a class="hugin" href="mailto&#58;markku.o.laaksonen@upm.com" target="_blank">markku.o.laaksonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin">ma-pe klo 9-16 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin">Kuvia Kymiltä&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm-kymmene.com/?cart=10247-lghabckike&amp;l=EN" target="_blank">http&#58;//pet.upm-kymmene.com/?cart=10247-lghabckike&amp;l=EN</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Kymi</b><br class="hugin">Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 650 henkilöä. Kymin tuotteita ovat valkaistu koivu- ja havusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Sellu</b><br class="hugin">UPM on yksi maailman johtavista pohjoisen havu- ja koivusellun sekä eukalyptussellun tuottajista. Asiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa monilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit, graafiset paperit ja kartonki. Kattava myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1,500 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpulp.com" target="_blank">www.upmpulp.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan 2015-12-30T14:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 30.12.2015 klo 16.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä on noussut yli 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 30. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on 29. joulukuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 26&#160;908 224 osakkeeseen, mikä vastaa 5,04 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 29.12.2015 oli 5,24 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735&#160;699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,04 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,19 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,24 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,99 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,20 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;908 224 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,04 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;908 224 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,04 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-</b><br class="hugin"><b class="hugin">välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 373 842 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,07 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 690 203 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,12 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1&#160;064 045 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,19 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1976177/723248.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju -BlackRock., Inc</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM on myynyt omistamansa 10,6% osuuden SMARTRAC:in osakkeista OEP:lle 2015-12-22T16:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 22.12.2015 klo 18.00 EET) - UPM&#160;on myynyt&#160;omistamansa 10,6% osuuden SMARTRAC&#58;in osakkeista OEP Technologie Holding B.V&#58;lle.</p> <p class="hugin">UPM&#58;stä tuli välillinen SMARTRAC&#58;in osakkeenomistaja myydessään RFID -liiketoiminnan SMARTRAC&#58;lle vuonna 2012.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Strategia- ja talousjohtaja, UPM Raflatac, Timo Kekki, puh. 02041 50211</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Bernd Eikens nimitetty UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi2015-12-15T08:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160; 15.12.2015 klo 10.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Bernd Eikens nimitetty UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi</b></p> <p class="hugin">Bernd Eikens on nimitetty UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi 1. helmikuuta 2016 alkaen. </p> <p class="hugin">Hän on työskennellyt UPM&#58;ssä vuodesta 1998 lähtien ja on toiminut paperiliiketoiminnan monissa vaativissa johtotehtävissä. Hän on tällä hetkellä UPM Paper in Europe and North America -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja. </p> <p class="hugin">Hänellä on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, yksi paperitekniikasta (Darmstadtin teknisestä yliopistosta, Saksasta) ja toinen tuotantotekniikasta (Georgia Institute of Technologysta, USA&#58;sta). Lisäksi hänellä on kemiantekniikan tohtorin tutkinto Colorado State Universitysta, USA&#58;sta. </p> <p class="hugin">Hän on hallituksen jäsen EUROGRAPH&#58;ssa (European Association of Graphic Paper Producers) ja VDP&#58;ssä (German Pulp and Paper Association). Lisäksi hän on Johann Bunte Bauunternehmung GmbH &amp; Co. KG&#58;n hallituksen jäsen.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper Asia</b> tuottaa hienopapereita Aasian markkinoille ja tarra- ja pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisille markkinoille. Sen keskeiset asiakkaat ovat jälleenmyyjät, painotalot, kustantajat, jakelijat ja paperien jalostajat. UPM Paper Asia on johtaja kestävässä kehityksessä. UPM Paper Asian hienopaperit valmistetaan UPM Changshun tehtaalla Kiinassa ja tarra- ja pakkausmateriaalit UPM Jämsänkosken ja UPM Tervasaaren tehtailla Suomessa. UPM Paper Asian pääkonttori on Shanghaissa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 1&#160;700 henkeä Kiinassa, Suomessa, Japanissa, Koreassa, Singaporessa ja Australiassa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a> (englanniksi)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1973486/721947.jpg" target="_blank">Bernd Eikens, UPM</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa 2015-12-10T12:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.12.2015, klo 14.15 EET) - UPM-Kymmene Oyj suunnittelee yhtiörakenteensa muuttamista Suomessa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n liiketoimintarakenne koostuu kuudesta liiketoiminta-alueesta. Näistä UPM Raflatac ja UPM Plywood ovat jo UPM&#58;n kokonaan omistamia itsenäisiä tytäryhtiöitä. Nyt samanlaista rakennetta harkitaan muille liiketoiminta-alueille ja/tai yksiköille Suomessa. </p> <p class="hugin">Muutokset suunnitellaan toteutettaviksi vaiheittain liiketoiminta-alue kerrallaan seuraavien 15 kuukauden aikana ja edistymistä seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. </p> <p class="hugin">Suunniteltu järjestely on hallinnollinen ja sillä on vain vähäinen vaikutus operatiiviseen toimintaan. Konserni- ja funktiopalvelut uusille yksiköille jatkuisivat kuten ennenkin.</p> <p class="hugin">Suunnitelmaan ei sisälly henkilöstövähennyksiä. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58; </b><br class="hugin">Talousjohtaja Tapio Korpeinen, puh. 020&#160;415 0004</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2015-12-03T14:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160; 3.12.2015 klo 16.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 3. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on 2. joulukuuta 2015 laskenut alle 5 prosentin rajan. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 26&#160;647 038 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 2.12.2015 oli 5,20 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735&#160;699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,99 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,20 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,24 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;647 038 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,99 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;647 038 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,99 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 451 736 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,08 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 682 827 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,12 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1&#160;134 563 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1971250/720782.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju -BlackRock, Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Markkinaoikeus antoi päätöksen UPM:n ja Nesteen biopolttoaineita koskevaan patenttikiistaan2015-12-03T12:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 3.12.2015 klo 14.15 EET) - &#160;Markkinaoikeus on tehnyt päätöksen UPM&#58;n ja Nesteen biopolttoaineita koskevassa patenttikiistassa. Päätöksen mukaan UPM&#58;n biojalostamon tuotantomenetelmä ei kuulu Nesteen patentin (FI 100248) piiriin ja UPM&#58;n käyttämä menetelmä ei loukkaa Nesteen patenttia.</p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineiden liiketoiminta ja yhtiön omaan innovaatioon perustuvan kotimaisen puupohjaisen UPM BioVerno -dieselin toimitukset jatkuvat normaaliin tapaan. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, puh. 0204 150407</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan2015-12-03T09:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160; 3.12.2015 klo 11.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä noussut yli 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 2. joulukuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on 1. joulukuuta 2015 noussut yli 5 prosentin rajan yhtiön osakkeiden hankinnan seurauksena.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 26&#160;840 141 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 1.12.2015 oli 5,24 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735&#160;699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,24 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,24 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,13 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;840 141 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 840 141 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,03 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 401 249 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,07 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 741 290 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,13 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1&#160;142 539 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1971129/720751.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock, Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus 2015-11-30T14:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Pörssitiedote&#160;&#160; 30.11.2015 klo 16.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 27. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase &amp; Co&#58;lta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.</p> <p class="hugin">Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase &amp; Co&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 6,62 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735&#160;699.</p> <p class="hugin">JPMorgan Chase &amp; Co&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,56 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,06 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,62 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,02 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,02 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 34&#160;991 668 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,56 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 34 991 668 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,56 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Contract for Difference </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Käteinen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 314 188 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,06 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Depository Receipt </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 13 443 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,00 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 327 631 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,06 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_3" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Nimi</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">%-osuus osakkeista ja äänistä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> J.P. Morgan International Bank Limited J.P. Morgan International Inc. </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,01 %<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> 0,00 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,01 %<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> 0,00 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> J.P. Morgan Investment Management Inc.<br class="hugin">J.P. Morgan Trust Company of Delaware </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,61 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,01 %<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> 0,00 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,63 %<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> 0,00 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,02 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,02 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Asset Management (UK) Limited </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,63 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,04 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3,67 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Chase Bank, National Association </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,29 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,01 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,30 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/1970227/720266.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - JPMorgan Chase &amp; Co.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​