Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM hakee kasvua houkuttelevilla vanerimarkkinoilla ja laajentaa kilpailukykyistä Chudovon vaneritehdastaan Venäjällä2017-10-24T05:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.10.2017 klo 8.15 EET) - UPM vahvistaa entisestään asemaansa Euroopan johtavana vanerinvalmistajana. Viime vuosina toteutettujen Suomen ja Viron tehtaiden kasvuhankkeiden jatkona UPM laajentaa Venäjällä sijaitsevaa Chudovon vaneritehdastaan. Investoinnin kokonaisarvo on 50 miljoonaa euroa. Investointi kasvattaa tehtaan tuotantokapasiteettiä 45 000 kuutiometrillä 155 000 kuutiometriin vuodessa sekä laajentaa tehtaan tuotevalikoimaa. Tehdasalueelle rakennetaan myös uusi biolämpövoimala.</p> <p class="hugin">&quot;Chudovon tehtaan laajentaminen on tärkeä askel strategiamme toteuttamisessa. Tavoitteenamme on vahvistaa entisestään asemaamme tärkeimmissä vanerin loppukäyttökohteissa. Kilpailukykyinen koivuvanerin lisäkapasiteetti parantaa kykyämme vastata keskeisten markkinoidemme kasvavaan kysyntään alan johtavalla laadulla ja luotettavuudella&quot;, sanoo UPM Plywoodin johtaja <b class="hugin">Mika Sillanpää</b>.</p> <p class="hugin">Chudovon tehtaalle rakennetaan uudet tuotantolinjat, jotka sisältävät viilun- ja vanerinvalmistukseen tarvittavat tuotantolaitteistot. Laajennus toteutetaan pääasiassa olemassa olevia rakennuksia, infrastruktuuria ja resursseja hyödyntäen. Yli 40 % investoinnin urakoinnista hankitaan paikallisilta toimijoilta. Laajennus luo arviolta noin 100 uutta työpaikkaa joko suoraan UPM&#58;llä tai välillisesti, esimerkiksi puunhankinnassa ja logistiikassa.</p> <p class="hugin">Uusi 19 megawatin biolämpövoimala vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta tehtaalla. Valtaosa tuotannossa tarvittavasta lämpöenergiasta tuotetaan jatkossa vanerin valmistuksen sivutuotteina saatavista biopohjaisista raaka-aineista, kuten kuoresta, hakkeesta ja purusta. </p> <p class="hugin">Projektin on arvioitu valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehtaan nykyinen tuotanto jatkuu normaalisti laajennustöiden aikana.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat</b><br class="hugin">Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puh. 040 545 5803<br class="hugin">Pääjohtaja Anatoli Zhukovets, UPM Chudovo, puh. +7 921194 60 80</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Chudovo</b><br class="hugin">UPM Chudovon vaneritehdas on yksi UPM Plywoodin yhdeksästä tehtaasta. Tehtaalla työskentelee noin 600 henkilöä ja sen vuosikapasiteetti on 110 000 kuutiometriä koivuvaneria. Koivutukkia käytetään raaka-aineena vuosittain 300 000 kuutiometriä ja se hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Chudovon tehtaalla on valvotun puunhankinnan FSC-sertifikaatti.</p> <p class="hugin">UPM Chudovon tehdas tuottaa päällystettyä ja päällystämätöntä WISA-koivuvaneria mm. rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin sekä LNG-aluksiin. Tehtaalle on myönnetty kansainväliset VTT&#58;n ja DIN Otto Grafin sertifikaatit, Venäjän valtion virallinen vastaavuustodistus ja Venäjän federaation terveystodistus sekä DNV ISO 9001 ja 1400 sertifikaatit. Lisäksi tehdas toimii OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.</p> <p class="hugin">UPM Chudovo on alueen suurin veronmaksaja ja yksi suurimmista teollisista työllistäjistä. Tehdas oli perustamisensa aikaan 1990 ensimmäinen neuvostoliittolais-suomalainen yhteisyritys. Tehdas siirtyi kokonaan UPM&#58;n omistukseen vuonna 2005. <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.com/ru" target="_blank">www.wisaplywood.com/ru</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Venäjällä</b><br class="hugin">UPM käynyt kauppaa Venäjällä 1800-luvun lopulta lähtien. Nykyään UPM vie paperia ja tarramateriaaleja Venäjälle, hankkii raakapuuta sieltä ja omistaa vaneritehtaan Novgorodin alueella. Myynti- ja logistiikkatoimistot sijaitsevat Moskovassa ja Pietarissa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.ru" target="_blank">www.upm.ru</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood</b> tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3%:n lisän - Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista2017-10-17T13:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.10.2017 klo 16.15 EET) - UPM&#58;n tulospalkkausjärjestelmät tuovat paperi- ja sellutehtaiden työntekijöiden vuosiansioon tänä vuonna 5,3% lisän.</p> <p class="hugin">&quot;Hyvästä tuloksesta maksettavat tulospalkkiot ovat UPM&#58;ssä käytössä kaikissa ammattiryhmissä ja läpi koko organisaation. Lisäksi ansioihin vaikuttavat paikalliset palkkausjärjestelmät, joissa huomioidaan mm. ammatillisen osaamisen kehittyminen. Sen vuoksi keskustelu yksinomaan työehtosopimuksen mukaisesta korotusprosentista ei anna täyttä kuvaa ansioiden kehittymisestä. Tämä on syytä ottaa huomioon myös julkisessa keskustelussa. Peruspalkan lisäksi tulisi keskustella kokonaisansioista&quot;, sanoo UPM&#58;n henkilöstöjohtaja <b class="hugin">Riitta Savonlahti</b>.&#160;</p> <p class="hugin">Paperiteollisuus on yksi edelläkävijöistä koko henkilöstöä koskevissa tulospalkkiojärjestelmissä. UPM&#58;ssä koko henkilöstö on kuulunut tulospalkkioiden piiriin jo yli kymmenen vuoden ajan. UPM maksoi tänä vuonna Suomen paperi- ja sellutehtaiden työntekijöille edellisen vuoden hyvästä tuloksesta keskimäärin 5,3 %&#58;n tulospalkkion vuosiansiosta, eli keskimäärin 2 800 euroa per henkilö. Lisäksi ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen nostaa ansioita, vuonna 2016 keskimäärin 0,8 %.</p> <p class="hugin">&quot;Tulokseen perustuva kokonaispalkitseminen on keskeinen periaatteemme. Peruspalkka määräytyy suhteessa tehtävän vaativuuteen. Tulospalkkio palkitsee reilusti hyvinä tulosvuosina, vastaavasti huonoina vuosina jaettavaa on vähemmän. UPM&#58;n hallitus päättää tulospalkkausjärjestelmästä vuosittain. Yhtiönlaajuinen tulospalkkausjärjestelmä takaa, että henkilöstö saa osansa hyvästä tulosvuodesta.&quot; &#160;</p> <p class="hugin">&quot;Tulospalkkiot voivat tuoda tilipussiin merkittävän lisän. Ne eivät kuitenkaan kuulu työehtosopimuksen piiriin, vaan ovat yhtiön vapaaehtoista, koko henkilökuntaa kannustavaa tavoitejohtamista&quot;, sanoo Savonlahti. </p> <p class="hugin">UPM on kertonut hyvän tulostahdin jatkuvan myös 2017.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2017 kolmannen neljänneksen tuloksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2017-10-17T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.10.2017 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 24. lokakuuta 2017 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-10-24-q3" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - September 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic vieraili UPM Kaukaan tehtailla: fokus uusiutuvassa energiassa ja ilmastonmuutoksen lieventämisessä 2017-10-13T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.10.2017 klo 10.00 EET) - UPM sai tänään vieraaksi Euroopan komission varapuheenjohtaja <b class="hugin">Maroš Šefcovicin </b>UPM Kaukaan tehtaille Lappeenrantaan. Sefcovic vastaa EU&#58;n energiastrategiasta. Vierailua isännöi UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b>. </p> <p class="hugin">Vierailun aikana esiteltiin UPM Biofore -strategiaa, jossa uusiutuvista raaka-aineista valmistetaan kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta. </p> <p class="hugin">Pesonen peräänkuulutti EU-säännöksiä, jotka luovat oikeanlaiset raamit yhtiöiden investoinneille ja innovatiivisille ratkaisuille päästöjen vähentämiseksi. </p> <p class="hugin">&quot;Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen maailman johtajuuden uusiutuvassa energiassa 2020-luvulla. UPM pystyy varmasti tukemaan tätä kunnianhimoista tavoitetta. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että EU&#58;ssa tehdään pitkäjänteistä politiikkaa, luodaan selkeät säännöt biomassan kestävyydelle ja raamit, joiden avulla edistetään kestävien kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä&quot;, sanoo Pesonen.</p> <p class="hugin">EU&#58;n komission varapuheenjohtaja kiersi UPM Kaukaan tehdasalueella, joka on ainutlaatuinen ja monipuolinen bioteollisuuslaitos, jolla valmistetaan sellua, paperia, sahatavaraa ja biopolttoaineita uusiutuvista puupohjaisista raaka-aineista. Tehdasalueella sijaitsee myös UPM&#58;n tutkimuskeskus ja Puunhankinnan ja metsätalouden yksikkö.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">+358 204 15 0572<a title="Call&#58; +358 204 15 0572" href="#" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;"><img title="Call&#58; +358 204 15 0572" alt="" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;" /></a></span></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kasvu jatkuu Etelä-Amerikassa: UPM Raflatac avaa uuden terminaalin Chileen vuonna 20182017-10-02T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Mills River, NC, USA, 2.10.2017 klo 17.00 EET) - Latinalaisen Amerikan tarralaminaattimarkkinoiden jatkuvan kasvun ansiosta UPM Raflatac avaa uuden leikkuu- ja jakeluterminaalin Chilen Santiagoon alkuvuodesta 2018. Uusi terminaali parantaa UPM Raflatacin palvelumahdollisuuksia ja sen ansiosta chileläisille asiakkaille tarjolla olevaa paperi- ja filmituotteiden valikoimaa voidaan laajentaa etenkin viini- ja pienpanimosegmenteillä.</p> <p class="hugin">Santiagon kansainvälisen lentokentän läheisyydessä olevalle Lo Bozan teollisuusalueelle nouseva laitos on osa UPM Raflatacin jatkuvasti kasvavaa terminaaliverkostoa, johon kuuluu lukuisia laitoksia sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa. Uudessa terminaalissa on kaksi metriä leveiden tuotteiden leikkuuvalmius, ja suunnitelmissa on tarjota tietyille materiaaleille myös puhtaaksileikkaamattomia vaihtoehtoja.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme ylpeitä UPM Raflatacin toimintojen laajentamisesta Etelä-Amerikassa. Uusi terminaali osoittaa sitoutumisemme Chilen ja lähialueiden markkinoihin&quot;, kertoo <b class="hugin">Mark Pollard</b>, Senior Vice President, Global Films SBU &amp; Americas Region, UPM Raflatac. &quot;Viinimarkkinat jatkavat kasvuaan, ja uuden terminaalin ansiosta voimme laajentaa laadukkaiden paikallistuotteiden valikoimaa ja tarjota alan parasta palvelua. Etsimme jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia täältä ja muualta maailmasta.&quot;</p> <p class="hugin">Lataa uuden laitoksen esittely napsauttamalla tätä » <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/LxdL_SpcdnX_" target="_blank">http&#58;//pet.upm.com/l/LxdL_SpcdnX_</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Scott Sowers</b><br class="hugin"><b class="hugin">Senior Communications Specialist, UPM Raflatac</b><br class="hugin">ma-pe 8.00-17.00 (ET)<br class="hugin">puh. +1 828-275-7261 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;scott.sowers@upmraflatac.com" target="_blank">scott.sowers@upmraflatac.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac </b><br class="hugin">UPM Raflatac on yksi maailman johtavista tarramateriaalien valmistajista. Laadukasta paperi- ja filmipohjaista tarralaminaattiamme käytetään kuluttajatuotteissa ja teollisuuden tarraratkaisuissa, ja meillä on maailmanlaajuinen tehtaiden, jakeluterminaalien ja myyntiyhtiöiden verkosto. Yhtiöllä on noin 3&#160;000&#160;työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4&#160;miljardia euroa (1,5&#160;miljardia dollaria). UPM Raflatacin emoyhtiö on UPM - The Biofore Company. Lue lisää osoitteesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com/" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upmraflatacam" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">| </a><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"> | </a><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen WISA BioBond -liimausteknologian2017-10-02T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM Plywood, Lahti, 2.10.2017 klo 13&#58;00 EET) - UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen ligniiniin perustuvan WISA BioBond liimausteknologian vanerinvalmistuksessa. Uudessa liimausteknologiassa 50% vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä ligniinillä.</p> <p class="hugin">&quot;Ligniiniä hyödyntävän liimausteknologian kehittäminen on ollut pitkäaikainen tavoitteemme. Nyt saavutettu teknologinen läpimurto on merkittävin innovaatio vanerin liimauksessa viiteen vuosikymmeneen&quot; sanoo UPM Plywoodin kehitysjohtaja <b class="hugin">Susanna Rinne</b>. </p> <p class="hugin">UPM Plywood suunnittelee ottavansa uuden liimausteknologian käyttöön asteittain kaikilla vaneritehtaillaan.</p> <p class="hugin">Uudella liimausteknologialla valmistetun vanerin ominaisuudet vastaavat perinteisellä menetelmällä valmistettuja tuotteita. Näin ollen WISA BioBond -tuotteet korvaavat vanhat tuotteet sellaisenaan. Loppukäyttäjälle liimausteknologian vaihdolla ei ole käytännön vaikutuksia eikä se vaadi heidän toimintaansa muutoksia. Asiakkaat pääsevät hyödyntämään uuden WISA BioBondin ympäristöystävällisyyttä omassa liiketoiminnassaan asteittain teknologian käyttöönoton edetessä.</p> <p class="hugin">&quot;Uusiutuvien raaka-aineiden kestävä ja tehokas hyödyntäminen on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian kulmakivistä. WISA BioBond on loistava esimerkki tämän strategian toteutumisesta käytännössä. Liiketoiminta-rajat ylittävällä yhteistyöllä olemme luoneet liimausteknologian, joka tekee WISA vanereistamme markkinoiden ympäristöystävällisimpiä tuotteita&quot; sanoo UPM Plywoodin johtaja <b class="hugin">Mika Sillanpää</b>.</p> <p class="hugin">Sellun valmistuksen sivutuotteena saatavan ligniinin hyödyntämistä puun liimaamiseen on tutkittu pitkään. WISA BioBond perustuu UPM Biochemicalsin kehittämään ja patentoimaan UPM BioPiva -ligniiniteknologiaan. Sen pohjalta UPM Plywood tuo nyt markkinoille ensimmäisenä teknologiaa hyödyntävät patentoitavat vanerituotteet.</p> <p class="hugin">Lisätietoja WISA BioBond -teknologiasta löytyy englanniksi osoitteesta <a class="hugin" href="https&#58;//goo.gl/XbPmKg" target="_blank">www.wisabiobond.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Kehitysjohtaja Susanna Rinne, UPM Plywood, p. 040 574 1270<br class="hugin">Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biochemicals, p. 040 531 7405</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood, Sidosryhmäsuhteet</b><br class="hugin">puh. 0204 151 13<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">communications.ply@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood </b>tarjoaa korkealaatuisia WISA<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Plywoodia&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/WisaPlywood" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-plywood" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/wisaplywood" target="_blank">Facebook</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/wisaplywood" target="_blank">YouTube</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/wisa_plywood/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biochemicals </b>tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiochemicals.com" target="_blank">www.upmbiochemicals.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet loppusuoralle Platts Global Energy Awards 2017 -kilpailussa2017-09-27T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 27.09.2017 klo 10.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on valittu kuuden finalistin joukkoon Plattsin kansainvälisen energiakilpailun 2017 &quot;Industry Leadership in Bioenergy&quot; -sarjassa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan energia-alan Oscareiksi. UPM Biopolttoaineet pääsi finalistien joukkoon vähäpäästöisillä kehittyneillä UPM BioVerno -biopolttoaineilla ja ainutlaatuisella, Lappeenrannassa sijaitsevalla kaupallisen mittakaavan biojalostamollaan.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="321" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2137196/122212.jpg" width="570" /></p> <p class="hugin">Kansainvälinen Plattsin energiapalkinto on jaettu vuosittain organisaatioille ja yksilöille, jotka ovat omistautuneet huippusaavutuksille energiateollisuudessa ja jotka ovat edelläkävijöitä energiateollisuuden innovaatioissa ja niiden toteuttamisessa.</p> <p class="hugin">Bioenergia-alan johtajuus -sarjassa palkitaan viimeaikainen alan innovaatio, joka on kilpailukykyinen markkinoilla, ekologisesti kestävä ja joka minimoi ympäristövaikutuksia. Sarjan kilpailijat joko tuottavat bioenergiaa tai kehittävät bioenergiaratkaisuja. Valintakriteereinä ovat haasteet, taloudelliset tulokset, innovaatio, johtajuus ja toiminnallinen huippuosaaminen.</p> <p class="hugin">&quot;Valintamme tämän arvostetun palkinnon finalistien joukkoon antaa tunnustusta UPM Biopolttoaineet -tiimin upealle edistymiselle kestävien biopolttoaineiden tuotannossa. Puupohjaisten tähteiden käyttö kestävien, sellaisenaan käyttövalmiiden biopolttoaineiden raaka-aineena on oikotie kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseen liikenteessä&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden johtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>.</p> <p class="hugin">Platts sai yli 200 hakemusta yli 25 maasta - Brasiliasta, Intiasta, Saudi Arabiasta, Etelä-Afrikasta, Euroopasta, Venäjältä, Argentiinasta, Kiinasta, Pakistanista, Bangladeshista, Thaimaasta ja Yhdysvalloista. Finalistit valitsi riippumaton asiantuntijaraati, joka koostui entisistä lainsäätäjistä, johtavien energiayhtiöiden entisistä vetäjistä, alan johtavista tutkijoista ja kansainvälisistä energia-asiantuntijoista. Voittajat julkistaan palkintoseremoniassa New Yorkissa 7.12.2017.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="200" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2137196/122213.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">Lue lisää Plattsin kansainvälisestä energiapalkinnosta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//geaweb.platts.com/" target="_blank">http&#58;//geaweb.platts.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045-265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Luonnon monimuotoisuuden arviointi ja edistäminen edellyttävät yhteistyötä arvoketjussa2017-09-26T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Helsinki, 26.9.2017 kello 10.00 EET) - Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluu olennaisena osana metsätalousalan yritysten toimintaan ja vastuullisuusperiaatteisiin. Nykyisillä elinkaariarvionnissa käytetyillä menetelmillä ei kuitenkaan pystytä kuvaamaan riittävän tarkasti metsänhoitotoimien vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Tästä syystä yritysten on vaikeaa selvittää, mitkä metsät on hoidettu luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin ja mitkä huonommin. </p> <p class="hugin">UPM Raflatac on tutkinut metsänhoitokäytäntöjen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen elinkaariarvioinnin avulla yhteistyössä Quantisin ja Nestle Research Centren kanssa. Tutkimus osoittaa, kuinka boreaalisen vyöhykkeen metsien luonnon monimuotoisuus voidaan selvittää elinkaariarvioinnin avulla. Tämän perusteella puuperäisiin kuituihin perustuvien tuotteiden käyttäjät voivat vertailla eri kuitulähteitä ja saada tietoa vastuullisesta hankinnasta päätöksenteon tueksi.</p> <p class="hugin">&quot;Quantis tukee aktiivisesti raportointia metsäteollisuuden ja maankäytön muutosten vaikutuksista. Meillä on vahva tietämys luonnon monimuotoisuudesta käytännössä, ja uskomme, että uuden menetelmän avulla yritykset pystyvät paremmin arvioimaan luonnon monimuotoisuutta ja alan toimijat saavat tarkempaa tietoa ympäristövaikutuksista,&quot; toteaa Quantisin elinkaariarvioinnin asiantuntija <b class="hugin">Vincent Rossi</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Luonnon monimuotoisuus vahvistaa taloutta ja edistää hyvinvointiamme. Elinkaariarviointia käytetään alalla yleisesti, mutta siinä ei vielä huomioida luonnon monimuotoisuutta. Tämä projekti oli erittäin innostava. Se haastoi meidät yhdistämään asiantuntemuksemme kehittääksemme riittävän yksinkertaisen menetelmän tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi,&quot; sanoo <b class="hugin">Robert Taylor</b>, Director, Sustainability, UPM Raflatac. &quot;Kehittämämme menetelmä tukee Forest Positive -ajatteluamme ja osoittaa, että raaka-aineen hankinnalla kestävästi hoidetuista metsistä on todellista merkitystä.&quot; </p> <p class="hugin">Metsä on UPM&#58;n pääraaka-aineiden, puun ja puukuidun, lähde. UPM&#58;n monimuotoisuusohjelma ylläpitää ja lisää metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan parhaita käytäntöjä. UPM toteuttaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa useita erilaisia tutkimushankkeita ja tapaustutkimuksia, joiden avulla pyritään kehittämään menetelmiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi talousmetsissä.</p> <p class="hugin">Lue lisää siitä, miten UPM edistää luonnon monimuotoisuutta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/Responsibility/forests/Biodiversity/Pages/default.aspx" target="_blank">http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/metsat/biodiversiteetti/Pages/default.aspx</a> </p> <p class="hugin">The International Journal of Life Cycle Assessment -julkaisussa julkaistuun tutkimukseen pohjautuva artikkeli&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.springerprofessional.de/en/capturing-the-potential-biodiversity-effects-of-forestry-practic/12454066" target="_blank">https&#58;//www.springerprofessional.de/en/capturing-the-potential-biodiversity-effects-of-forestry-practic/12454066</a></p> <p class="hugin">Valokuvia voi ladata <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/xQDh2fq5Gkk5" target="_blank">UPM&#58;n kuvapankista »</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Robert Taylor, Director, Sustainability, UPM Raflatac, puh. +358 9 4273 6207</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac </b>on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM Raflatacia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upm_raflatac" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-09-21T14:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 21.9.2017 klo 17.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 21.9.2017 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Reinikkala, Veli-Matti<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-09-20<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne &#58; HANKINTA</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 64 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR<br class="hugin">(2)&#58; Volyymi&#58; 903 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR<br class="hugin">(3)&#58; Volyymi&#58; 33 Yksikköhinta&#58; 22,55000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(3)&#58; Volyymi&#58; 1 000 Keskihinta&#58; 22,55000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Raflatac ja Magic Add lanseeraavat RafMore-älytarraratkaisun2017-09-07T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Helsinki, 7.9.2017, klo 10.00 EET) - UPM Raflatac lanseeraa uuden innovatiivisen tuotteen brändimarkkinoinnin, tuotesuojauksen ja logistiikan käyttökohteisiin. Yhteistyössä Magic Add -yhtiön pilvipohjaisen datan ja sisällönhallinnan asiantuntijoiden kanssa kehitetty RafMore on tarra, johon on painettu yksilöllinen koneella luettava koodi, joka on yhteydessä pilvipalveluun. Yhdistelmä avaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden varmennukseen ja seurantaan, markkinointianalytiikkaan ja kuluttajien sitouttamiseen.</p> <p class="hugin">RafMore on älykäs ratkaisu, jonka avulla jokaiselle merkitylle tuotteelle voi antaa yksilöllisen digitaalisen identiteetin. Tarroihin painetut yksilölliset koodit tallennetaan pilvitietokantaan, ja ne mahdollistavat tiedonkeruun tuotteen tuotantovaiheesta aina kuluttajalle saakka. </p> <p class="hugin">Brändit voivat hyödyntää yksilöllisen digitaalisen identiteetin mahdollistamaa lisäarvoa monin eri tavoin. Brändimarkkinoinnissa RafMore tarjoaa uusia mahdollisuuksia bränditarinan kertomiseen ja kuluttajien sitouttamiseen. Tarrassa olevaan koodiin voi esimerkiksi linkittää digitaalista sisältöä, joka muuttuu asiakaskokemuksen eri vaiheissa. Lisäksi RafMore mahdollistaa uusien palvelumallien luomisen, tuotteiden tarkan seuraamisen ja jäljittämisen, paremman varastonhallinnan, tuotteiden aitouden varmistamisen ja väärennysyritysten ennaltaehkäisyn. </p> <p class="hugin">&quot;RafMoren avulla brändit voivat hyödyntää tuotteisiin kiinnitettävien tarrojen käyttämätöntä potentiaalia monin eri tavoin&quot;, kertoo <b class="hugin">Jan Hasselblatt</b>, Director, Global Business Development, UPM Raflatac. &quot;RafMore yhdistää jokaisen merkityn tuotteen verkkoon ja auttaa brändejä keräämään arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää parantamaan asiakkaiden käyttökokemusta sekä sitoutumista, optimoimaan logistiikkaa ja ylläpitämään brändin eheyttä.&quot; </p> <p class="hugin">RafMore-tuotteita esitellään Labelexpo Europe 2017 -messuilla. Kyseessä on maailman suurin merkintä- ja pakkauspainatusalan tapahtuma, joka järjestetään Brysselissä 25.-28.9.</p> <p class="hugin">Lisätietoja on <a class="hugin" href="http&#58;//www.rafmore.com/" target="_blank">RafMore-sivustolla »</a></p> <p class="hugin">Korkearesoluutioisen valokuvan voi ladata <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/nMFvzL_bVh9w" target="_blank">UPM-kuvapankista »</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Jan Hasselblatt, Director, Global Business Development, UPM Raflatac, puh. +358 40 5429735 <br class="hugin">Samuli Manninen, Global Head of RafMore, UPM Raflatac, puh. +358 40&#160;5509897</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac </b><br class="hugin">UPM Raflatac on yksi maailman johtavista tarramateriaalien valmistajista.&#160;Laadukasta paperi- ja filmipohjaista tarralaminaattiamme käytetään kuluttajatuotteissa ja teollisuuden tarraratkaisuissa, ja meillä on maailmanlaajuinen tehtaiden, jakeluterminaalien ja myyntiyhtiöiden verkosto.&#160;Yhtiöllä on noin 3&#160;000&#160;työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4&#160;miljardia euroa (1,5&#160;miljardia dollaria). UPM Raflatacin emoyhtiö on UPM - The Biofore Company. Lue lisää osoitteesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com/" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM Raflatacia sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upm_raflatac" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää sosiaalisessa mediassa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.com/" target="_blank">upmbiofore.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Magic Add</b><br class="hugin">Magic Add Ltd kehittää pakkausten internetiä (IoP, Internet of Packaging). Magic Add -yhtiön teknologialla pakkauksiin voidaan upottaa koodia, joka avulla voidaan kerätä dataa toimitusketjun eri vaiheista ja tarjota tietoja asiakkaille. Suomessa toimiva Magic Add käynnisti teknologia- ja tuotekehitystoimintansa vuonna 2011, ja yhtiö tekee yhteistyötä sekä johtavien pakkausvalmistajien että suurten kansainvälisten kuluttajatuotebrändien kanssa. Markkinointituotteiden lisäksi Magic Add tarjoaa logistiikka- ja tuotevarmennussovelluksia, jotka soveltuvat prosessioptimointiin ja esimerkiksi tuoteväärennösten ja elintarvikehävikin torjuntaan. Lue lisää pakkausten internetistä osoitteesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.magicadd.com/" target="_blank">www.magicadd.com.</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissä2017-09-07T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 7.9.2017 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017-2018.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian tärkeimmistä painopistealueista. Lainmukainen, eettinen ja kestävä toiminta ohjaavat kaikkea tekemistämme&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo. </p> <p class="hugin">&quot;Edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussamme ja haemme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää, että luomme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta&quot;, Harrela jatkaa. </p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2132135/121390.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kuudesluokkalaiset tutustuvat talousmetsien kiertoon UPM:n tehdaspaikkakunnilla2017-08-21T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.8.2017 klo 11.00 EET) - Satavuotiaan Suomen kuudesluokkalaiset nuoret pääsevät tänä syksynä tutustumaan talousmetsien kiertoon neljällä UPM&#58;n tehdaspaikkakunnalla. Metsäretket järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-liiton kanssa Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla. Retkille on ilmoittautunut 31 koulua ja niille odotetaan yhteensä noin 1 400 oppilasta.</p> <p class="hugin">Metsäretkellä kuudesluokkalaiset kiertävät erilaisilla maastorasteilla tutustuen metsänhoitoon, puusta tehtäviin tuotteisiin sekä metsän uudistamiseen. Oppilaat pääsevät myös istuttamaan omin käsin taimia. Rasteilla metsäasiantuntijat ja harrastajat jakavat tietoa omista metsäkokemuksistaan ja vastaavat oppilaiden kysymyksiin. Retkien ohjelma ja rastit on räätälöity kunkin paikkakunnan ja metsäkohteen mukaan.</p> <p class="hugin">Kuudesluokkalaisten metsäretket ovat osa UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Sen painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.</p> <p class="hugin"><img width="576" height="470" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2128136/120968.jpg" alt="" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sami Oksa, UPM Metsä, sidosryhmäsuhdejohtaja, puh. 040 560 3474<br class="hugin">Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys ry, nuorisoviestinnän asiantuntija, puh. 045&#160;657 5442</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Madison Paper Industries Pohjois-Amerikan vesivoimalaitoksien myynti Eagle Creek Renewable Energylle on saatettu päätökseen2017-08-01T05:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 01.08.2017 klo 08&#58;30 EET) - UPM&#58;n ja The New York Timesin tytäryhtiön, Northern SC Paper Corporationin, yhteisyritys Madison Paper Industries, on saanut päätökseen vesivoimalaitoksiensa myynnin Eagle Creek Renewable Energy LLC&#58;lle, yhdysvaltalaiselle vesivoiman tuottajalle, jonka pääkonttori sijaitsee Morristownissa, New Jerseyssä. Kauppa saatettiin päätökseen 31.07.2017.</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Madison-Paper-Industries-myy-Pohjois-Amerikan-vesivoimalaitokset-Eagle-Creek-Ren-001-Tue-18-Apr-2017-08-30.aspx" target="_blank">Kauppa julkistettiin huhtikuussa 2017.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Ruud van den Berg, Senior Vice President, Magazines, Merchants &amp; Office, UPM Paper ENA tel. +49 151 1215 8310<br class="hugin">Bernard H. Cherry, CEO, Eagle Creek Renewable Energy, LLC, tel. +1 973 998 8400, <a class="hugin" href="http&#58;//www.eaglecreekre.com" target="_blank">www.eaglecreekre.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Eagle Creek<br class="hugin"> </b>Eagle Creek Renewable Energy omistaa, operoi ja kehittää vesivoimahankkeita. Se tarjoaa puhdasta energiaa pohjoisamerikkalaisille sähköasiakkailleen. Tarjoten samalla virkistysmahdollisuuksia ja suojellen historiallisia resursseja ja ympäristöä. Eagle Creek on perustettu vuonna 2010 ja se omistaa ja operoi tällä hetkellä 200 megawattin vesivoimalaitosportfoliota Yhdysvalloissa. Eagle Creek on yksityisomistuksessa oleva yritys, jonka suurimmat sijoittajat ovat Power Energy Eagle Creek ja Hudson Clean Energy Partners. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Madison Paper Industries</b><br class="hugin">Madison Paper Industries on UPM&#58;n ja The New York Timesin tytäryhtiön Northern SC Paper Corp.&#58;n yhteisyritys.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja tarjoten laajan paperivalikoiman sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n Steyrermühlin vesivoimalaitoksien myynti Energie AG:lle on saatettu päätökseen2017-08-01T05:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 01.08.2017 klo 08&#58;30 EET) - UPM on saanut päätökseen Steyrermühlin vesivoimalaitosten myynnin Energie AG&#58;lle. &#160;Ostaja on itävaltalainen, energiainfrastruktuuriin keskittynyt yhtiö. Kauppa saatettiin päätökseen 31.07.2017.</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-myy-Steyrermühlin-vesivoimalaitokset-Energie-AGlle-001-Thu-30-Mar-2017-08-33.aspx" target="_blank">Kauppa julkistettiin maaliskuussa 2017.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Rainer Häring, Länsi-Euroopan energiajohtaja, UPM Paper ENA, puh. +49 173 9001470<br class="hugin">Michael Frostel MSc, Energie AG, Ylä-Itävalta, puh. +43 5 9000 3993<br class="hugin">Wolfgang Denk MSc, Energie AG, Ylä-Itävalta, puh. +43 5 9000 3569</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Ernst Spitzbart, tehtaanjohtaja, UPM Steyrermühl, puh. +43 7613 8900 359</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Energie AG</b> on Ylä-Itävallan johtava infrastruktuurikonserni. EAG toimii erikoistuneiden liiketoimintasegmenttiensä ja tytäryhtiöidensä kautta energia-, vesi- ja jätteenkäsittelysektoreilla Itävallassa ja ulkomailla. EAG tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja tarjoten laajan paperivalikoiman sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
EU-ympäristömerkki myönnetty kaikille UPM:n graafisille papereille2017-07-31T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 31.7.2017 klo 14.00 EET) - UPM Paper ENA on saavuttanut uuden merkkipaalun kestävässä kehityksessä - nyt jokainen yhtiön tehtaista valmistaa EU-ympäristömerkittyä paperia. UPM Hürthin paperitehtaan valmistamille papereille myönnettiin EU-ympäristömerkki 5. kesäkuuta. Tehdas onnistui alentamaan päästöjä vaaditulle tasolle lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme ylpeitä siitä, että voimme valmistaa EU-ympäristömerkittyjä tuotteita kaikilla tehtaillamme&quot;, toteaa <b class="hugin">Päivi Rissanen</b>, UPM Paper ENAn vastuullisuusjohtaja. &quot;EU-ympäristömerkin vaatimukset kattavat kaikki olennaiset ympäristönäkökulmat, ja merkki on erinomainen osoitus kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta.&quot;</p> <p class="hugin">EU-ympäristömerkki on markkinoiden laajin ympäristömerkki, sillä se ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren. EU-ympäristömerkittyjen paperituotteiden käyttäminen on UPM&#58;n asiakkaille luotettava tapa osoittaa panostuksensa kestävään kehitykseen. UPM&#58;llä on jo ennestään ollut markkinoiden laajin valikoima EU-ympäristömerkittyjä graafisia papereita, ja uusi lisäys vankistaa edelleen yhtiön asemaa ympäristöjohtajana. UPM Paper ENAn valikoimista löytyy nyt yli 200 EU-ympäristömerkittyä tuotetta.</p> <p class="hugin">Kaikki UPM&#58;n papereille myönnetyt ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tunnustukset, mukaan lukien tehdaskohtaiset EU-ympäristömerkit, ovat nähtävissä UPM&#58;n <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/sustainability/certificate-finder/Pages/Default.aspx" target="_blank">Certificate Finder</a> -palvelussa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Päivi Rissanen, vastuullisuusjohtaja, UPM Paper ENA, <a class="hugin" href="mailto&#58;paivi.rissanen@upm.com" target="_blank">paivi.rissanen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><strong class="hugin">UPM, Mediasuhteet</strong><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENAa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a><u class="hugin">issä</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n hyvä tuloskehitys ja myönteinen markkinavire jatkuivat 2017-07-25T06:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Puolivuosikatsaus&#160;&#160;&#160;&#160; 25.7.2017 klo 9.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n hyvä tuloskehitys ja myönteinen markkinavire jatkuivat </b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q2 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 2&#160;% 270&#160;(Q2 2016&#58; 264)&#160;miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Myönteinen markkinakysyntä jatkui.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Mittavat kunnossapitoseisokit ja kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset vaikuttivat vertailukelpoiseen liikevoittoon noin -20 miljoonaa euroa verrattuna Q2 2016, -45 miljoonaa euroa verrattuna Q1 2017. </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 269&#160;(434)&#160;miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 1&#160;046&#160;(1&#160;876)&#160;miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti uusista kohdennetuista investoinneista Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.</div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">H1 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5&#160;% 575&#160;(H1 2016&#58; 545)&#160;miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Viiden liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto nousi. </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Kasvuhankkeet vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Raaka-aineiden kustannuspaineita pystyttiin lievittämään.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 665&#160;(775)&#160;miljoonaa euroa.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q2/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q2/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q2/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2016 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 464 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 445 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 482 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 4 946 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 4 891 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 812 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 385 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 405 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 755 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 788 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 560 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 262 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 312 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 581 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 539 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 135 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 270 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 264 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 305 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 575 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 545 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 143 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 250 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 299 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 557 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 513 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 080 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 258 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 252 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 291 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 550 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 519 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 089 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 198 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 240 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 444 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 880 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 205 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 200 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 234 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 440 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 425 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 879 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,38 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,45 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,83 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,80 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,39 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,37 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,44 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,82 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,79 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,2 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 269 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 434 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 396 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 665 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 775 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 686 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,50 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,81 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,74 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,25 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,45 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 3,16 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,14 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,36 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,92 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,14 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,36 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 965 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 403 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 919 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 965 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 403 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 046 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 876 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 807 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 046 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 876 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,25 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,52 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,68 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,25 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 711 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 301 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 096 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 20 711 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jatkui kasvu-uralla huolimatta mittavista kunnossapitotöistä. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 269 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 1&#160;046 miljoonaan euroon.</p> <p class="hugin">Markkinakysyntä oli hyvä, ja toimitusten kasvu jatkui useimmissa liiketoiminnoissa toisella neljänneksellä. Mittavat kunnossapitoseisokit johtivat odotetusti tilapäisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin ja toiminnallisen tehokkuuden laskuun. Maltillinen kustannusinflaatio jatkui, mutta yhtiön omat toimenpiteet kustannusten alentamiseksi ja kohdennetut hintojen korotukset lievensivät vaikutuksia. Suotuisat liiketoimintaolosuhteet vaikuttivat myönteisesti hyvään tulokseen. &#160;</p> <p class="hugin">UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista, vahvasta sellun kysynnästä ja UPM Biofuelsin parantuneesta tuotantotehokkuudesta. Kannattavuus parani UPM Pietarsaaren sellutehtaan huoltoseisokista huolimatta. UPM Raflatac ja UPM Plywood säilyttivät vahvan kannattavuustason ja liiketoiminta-alueiden myynnin kasvu jatkui vahvana. UPM Specialty Papers saavutti erinomaisen tuloksen. UPM Changshun uuden erikoispaperikoneen myötä olemme onnistuneet kasvattamaan tarran taustapaperiliiketoimintaa ja parantamaan tuotevalikoimaa jopa odotettua nopeammin. </p> <p class="hugin">UPM Paper ENA saavutti tyydyttävän tuloksen neljänneksellä, johon kausiluonteiset tekijät vaikuttivat eniten. Euroopassa kysynnän lasku pysyi maltillisena. UPM Energy kärsi heikosta vesivoiman saatavuudesta ja Olkiluodon ydinvoimalan pitkittyneestä huoltoseisokista. Näiden seurauksena sähköntuotanto oli poikkeuksellisen vähäistä neljänneksen aikana.</p> <p class="hugin">Viime vuosien kohdennetut kasvuhankkeemme ovat onnistuneet erittäin hyvin, ja ne ovat vaikuttaneet merkittävästi tuloksiimme ja tuottoihimme. Toisen neljänneksen aikana ilmoitimme jälleen kahdesta kohdennetusta investoinnista&#58; Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa parannetaan tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä Tampereella lisätään UPM Raflatacin erikoistarrakapasiteettia. &#160;</p> <p class="hugin">Mitä tulee pitkän aikavälin kasvuun, keskustelut jatkuvat Uruguayn hallituksen kanssa infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä mahdollista sellutehdasinvestointia ajatellen. </p> <p class="hugin">Vuosi 2017 on alkanut hyvin. Viisi kuudesta liiketoiminnastamme paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liiketoimintamme tekevät hyvää tulosta, ja rahavirtamme ja taseemme ansiosta voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa sekä investoida kannattavaan kasvuun. Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiimme luoda arvoa biotaloudesta.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2017</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017.</p> <p class="hugin">Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM&#58;n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM&#160;Paper&#160;ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM&#58;n tulokseen jatkuu asteittain.</p> <p class="hugin">Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.</p> <p class="hugin">Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-07-25-q2" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM's Half Year Financial Report 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495<a class="hugin" href="#">&#160; &#160;</a></p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2016 vuosikertomuksen sivulla 115. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 98-99.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2122729/809473.pdf" target="_blank">UPM Puolivuosikatsaus 2017</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2017 puolivuosikatsauksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2017-07-18T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 18.7.2017 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2017 puolivuosikatsauksen tiistaina 25. heinäkuuta 2017 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee taloudellisen tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-07-25-q2" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM's Half Year Financial Report 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM lanseeraa ainutlaatuisen paperin sanomalehtipainajille2017-07-13T08:00:03Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.7.2017 klo 11.00 EET) - Maailman johtava paperinvalmistaja UPM on tuonut markkinoille uuden tuotteen, UPM Impresse plus C&#58;n. Uutuuspaperi on uraauurtava, päällystämätön aikakauslehtipaperi, joka on kehitetty erityisesti sanomalehtipainajien tarpeisiin. Innovatiivisen paperin ansiosta painojäljestä tulee totuttua tasaisempi ja kiiltävämpi, mikä nostaa sanomalehtipainamisen uudelle tasolle.</p> <p class="hugin">Paperista tekee erityisen sen samettinen pinta ja tekstuuri. Ne takaavat upean painotuloksen, jossa värit ovat intensiivisiä ja kontrastit erottuvat selkeästi. Paperi-innovaation uskotaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sanomalehtipainajille ja mahdollistavan painokoneiden tehokkaamman hyödyntämisen kaupallisiin painotöihin.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="85" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2120192/119748.jpg" width="128" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kirkkaampi, tasaisempi ja tarkempi painojälki</b><br class="hugin">&quot;Coldset-asiakkaamme ovat kertoneet halustaan hyödyntää painokonekapasiteettiaan paremmin ja laajentaa toimintaansa uusille alueille. He eivät ole kuitenkaan pystyneet kilpailemaan heatset- ja syväpainokoneiden laadun kanssa&quot;, kertoo UPM Jokilaakson tehtaiden tuotepäällikkö <b class="hugin">Olli Juntunen</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Tähän tarkoitukseen tarvittiin uusi, innovatiivinen tuote. Kehitimme paperia parin vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että UPM Impresse plus C vastaa kaikilta osin heidän vaatimuksiinsa. Lopputuloksena on paperi, jonka pinta on ainutlaatuisen pehmeä ja tasainen.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vähän vaivaa, paljon lisäarvoa</b><br class="hugin">UPM&#58;n uuden, mullistavan SC-paperin avulla painajat voivat erottua kilpailijoistaan kaupallisten painotöiden, liitteiden ja lisäarvoa tuovien mainosten painajina. UPM Impresse plus C tarjoaa heille mahdollisuuden laajentaa ydinliiketoimintaansa kustannustehokkaasti ja pienellä vaivalla.</p> <p class="hugin">UPM Impresse plus C -paperia on tarjolla kolmessa eri grammapainossa&#58; 48 g/m², 51 g/m² sekä 54 g/m². Paremman painolaadun saavuttaminen ei edellytä erityisiä painoasetuksia, mutta parhaaseen lopputulokseen päästään noudattamalla UPM&#58;n teknisiä suosituksia. </p> <p class="hugin">Lisätietoja UPM Impresse plus C -paperista löytyy osoitteesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/impresseplusc" target="_blank">www.upmpaper.com/impresseplusc</a>. Myyjämme vastaavat mielellään kaikkiin paperia koskeviin tiedusteluihin. </p> <p class="hugin">UPM Impresse plus C on uusin UPM&#58;n tänä kesänä markkinoille tuomista huippuluokan tuotteista ja palveluista. Aiemmin yhtiö on lanseerannut paperiasiakkailleen <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/paper-ena-fi/digitaaliset-palvelut-uudelle-tasolle/" target="_blank">eOrder-palvelun</a> sekä käänteentekevän <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-lanseeraa-uuden%2c-edullisen-ratkaisun-ohkopaperimarkkinalle-001-Thu-22-Jun-2017-14-04.aspx" target="_blank">UPM EcoLite</a> paperin. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Matthias Reh, Johtaja, Tuotehallinta, News &amp; Retail, UPM Paper ENA, <a class="hugin" href="mailto&#58;matthias.reh@upm.com" target="_blank">matthias.reh@upm.com</a>, <br class="hugin"> puh. +49 173 900 1475</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENAa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a><u class="hugin">issä</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2120192/807664.jpg" target="_blank">Impresse plus C_brand pic_hires</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Silvestica Green Forest Finland ostaa UPM:ltä 6 877 ha metsätalousmaata2017-07-05T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 5.7.2017 klo 14.00 EET) - UPM on sopinut Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n kanssa 6&#160;877 hehtaarin metsätilakaupasta. Myydyt kiinteistöt sijaitsevat Kajaanissa, Sonkajärvellä ja Sotkamossa. Tämän lisäksi osapuolet ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen puukauppa- ja metsäpalvelusopimuksen. Silvestica Green Forest Finland Oy on sitoutunut FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-sertifioimaan metsät ja liittymään UPM&#58;n hallinnoimaan FSC-ryhmäsertifikaattiin (FSC C 109750). Tällä hetkellä tilat on PEFC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">TM</sup>-sertifioituja. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.</p> <p class="hugin">Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n omistaa ruotsalainen Silvestica Green Forest AB, joka on johtavan pohjoismaisen finanssikonsernin SEB&#58;n keväällä 2017 perustama institutionaalisille sijoittajille suunnattu sijoitusrahasto. Silvestican omistamat yhtiöt investoivat metsäkiinteistöihin Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Metsien hallinnoinnista vastaa CRK Forest Management AB, jonka metsäasioista ja raportoinnista sijoittajille vastaa toimitusjohtaja <b class="hugin">Rickhard Lehmann</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Nyt hankkimamme metsät ovat hienoja, pääasiallisesti hyvälaatuisia kasvatusmetsiä, joiden pääpuulaji on mänty. Ikärakenteeltaan ne ovat hyvässä tuottovaiheessa&quot;, sanoo Silvestica Green Forest Finland Oy&#58;n hallituksen puheenjohtaja Rickhard Lehmann. &quot;Meillä on myös erittäin hyvä käsitys UPM&#58;n toiminnasta ja olemme vakuuttuneita, että yhteistyömme hyödyttää molempia osapuolia tulevina vuosina.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Tämä tilakauppa on ensimmäinen, jonka olemme tehneet toimintamme alettua huhtikuussa 2017&quot;, Lehmann kertoo. &quot;Etsimme uusia kohteita ja toivomme, että suunnitelmamme ja strategiamme tuottaa tulosta.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Olemme tyytyväisiä, että Silvestica Green Forest Finland Oy on asiakkaamme&quot;, UPM&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> sanoo. &quot;Silvestica Green Forest Finland Oy on yritys, joka pitää metsää vakaana ja vastuullisena sijoituksena. He arvostavat pitkäaikaista puukauppa- ja metsäpalvelusopimusta kanssamme. Se merkitsee heille vastuullista metsien hoitoa ja vakaata tuottoa puun myynnistä.&quot;</p> <p class="hugin">UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistönjalostusta. Tällä hetkellä yhtiö omistaa noin 640&#160;000 hehtaaria metsää Suomessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Riitta Väisänen, myyntipäällikkö, UPM, puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 546 690<br class="hugin">Rickard Lehmann, hallituksen puheenjohtaja, Silvestica Green Forest Finland Oy, puh. +46 705 44 81 00</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Yhteistilillä olleiden osakkeiden siirto yhtiön omistukseen2017-07-03T06:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Muutokset omien osakkeiden omistuksessa&#160;&#160; 3.7.2017 klo 09.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yhteistilillä olleiden osakkeiden siirto yhtiön omistukseen</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous päätti 29.3.2017 yhtiön yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille oli pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka oli kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan olleet oikeuksien menettämisen kohteena.</p> <p class="hugin">Kaikki ennen yhtiökokouksen alkamista tehdyt kirjaamishakemukset oli käsitelty 30.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen yhtiön yhteistilillä oli 180 916 osaketta, jotka on nyt siirretty yhtiön omalle arvo-osuustilille.</p> <p class="hugin">Ennen siirtoa yhtiön hallussa oli 230 737 omaa osaketta. Siirron jälkeen yhtiön hallussa on 411 653 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,08 % yhtiön koko rekisteröidystä osakemäärästä. Yhtiön hallitus voi päättää pitää, luovuttaa tai mitätöidä osakkeet. Yhtiön koko rekisteröity osakemäärä on 533&#160;735&#160;699 osaketta.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Lakimies Reeta Niemisvirta, UPM, puh. +358 40&#160;359 2880</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'