Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM:ltä uusia digitaalisia sovelluksia helpottamaan metsänomistajan arkea 2016-05-25T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.5.2016 klo 10.00 EET) - UPM laajentaa sähköisiä metsänomistajapalvelujaan kahdella uudella digitaalisella palvelulla. UPM ProMetsä -palvelu on aktiivisen metsänomistajan tietopankki, joka helpottaa metsäomaisuuden suunnitelmallista hoitoa ja metsän tuottomahdollisuuksien seurantaa. UPM Metsäni -sovellus puolestaan tarjoaa suuntaa antavan arvion oman metsäomaisuuden arvosta ennennäkemättömän helposti ja nopeasti.</p> <p class="hugin">&quot;Haluamme tarjota metsänomistajille uusia näkökulmia omaan metsään hyödyntämällä uudella tavalla metsävaratietoa ja arvonlaskentaa&quot;, metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> kertoo. &quot;Lähdimme rohkeasti kehittämään vaihtoehtoja perinteiselle tavalle tuottaa tietoa metsästä ja sen arvosta.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Aktiiviselle metsänomistajalle metsäsuunnitelma ja sen mukaan toimiminen on tuttua. Uusi UPM ProMetsä -palvelu tuo tuottavan metsänkasvatuksen taloudellisen näkökulman helposti näkyville&quot;, Brander jatkaa. &quot;UPM Metsäni -sovellusta käyttäen metsänomistaja, jolle oma metsä ei ole kovin tuttu, pystyy hahmottamaan vaivattomasti oman metsänsä rakenteen ja arvon sekä kysymään lisätietoja UPM&#58;n asiantuntijalta.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM ProMetsä aktiivisille metsänomistajille</b></p> <p class="hugin">UPM ProMetsä on kumppanuusasiakkaillemme suunnattu palvelu, josta metsänomistaja saa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan metsänsä tuottomahdollisuuksista selkeästi euroina, perinteisten mottien ja hehtaarien lisäksi. Tieto perustuu UPM&#58;n järjestelmässä ajan tasalla pidettävän, metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti tehdyn metsäsuunnitelman tietoihin.</p> <p class="hugin">&quot;Palvelusta omistaja näkee muun muassa metsänsä puustoon sitoutuneen pääoman, hakkuu- ja metsänhoitotyösuositukset parhaan tuoton saavuttamiseksi itse asetettujen tavoitteiden mukaisesti&quot;, lakipalvelupäällikkö <b class="hugin">Heikki Kalvila</b> esittelee palvelun ominaisuuksia. &quot;Se on hyvä apuväline myös pohdittaessa esimerkiksi omaisuusjärjestelyjä ja perehdytettäessä perheen muita jäseniä metsäomistamisen eri näkökulmiin.&quot;&#160; </p> <p class="hugin">Palvelun testikäyttö on alkanut. Mukana testiryhmässä on rajoitettu määrä UPM&#58;n kumppanuusasiakkaita. Laajennamme testiryhmää kesän aikana, ja kehitämme palvelua testiryhmän toiveiden ja palautteiden pohjalta. </p> <p class="hugin">&quot;Suunnitelman mukaisesti tarjoamme syksyllä kumppanuusasiakkaillemme ominaisuuksiltaan monipuolisen palvelun, joka toimii sekä verkossa että mobiililaitteissa&quot;, Heikki Kalvila kertoo. &quot;Palvelu on henkilökohtainen ja sen käyttö edellyttää kirjautumista järjestelmään omia tunnuksia käyttäen.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Metsäni&#160; -&#160; arvio omasta metsästä ennen näkemättömän nopeasti</b></p> <p class="hugin">UPM Metsäni sovelluksella metsänomistaja voi saada ennennäkemättömän nopeasti ja helposti suuntaa antavan arvion metsänsä arvosta ja puustosta. Se on myös nopea viestintäkanava, jota käyttäen tietoja voi tarkentaa chat-palvelussa UPM&#58;n asiantuntijan kanssa esimerkiksi valokuvia ja videoita hyödyntäen. &#160;</p> <p class="hugin">&quot;Sovellus perustuu julkisesti saatavilla olevaan aineistoon; Luonnonvarakeskuksen hila-perusteiseen monilähdeinventointiaineistoon, Maanmittauslaitoksen kiinteistötietoon ja Metsäteollisuus ry&#58;n puun hintatietoon&quot;, markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö <b class="hugin">Paula Savonen</b> valoittaa sovelluksen taustoja. &quot;UPM Metsäni on tehty yhteistyössä mobiilitoimisto Taisteen kanssa, jolla on vahva kokemus paikkatiedon ja erilaisten lähdeaineistojen yhdistämisestä huippuluokan käytettävyyteen.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Arvion puuston arvosta ja rakenteesta metsänomistaja saa syöttämällä sovellukseen oman tilansa kiinteistötunnuksen&quot;, Paula Savonen kertoo. &quot;Sovelluksesta selviää myös tilan sijainti kartalla sekä tilan rajat. Siinä on myös kompassi, joka helpottaa liikkumista maastossa.&quot;</p> <p class="hugin">Sovellus on maksuton ja avoin kaikille metsänomistajille. Se sisältää myös taskukokoisen tietopaketin metsän omistamisen perusasioista. Sovelluksen voi ladata Google-kaupasta Android-laitteille jo toukokuussa. Apple-laitteilla sen käyttö onnistuu kesäkuussa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM, Puunhankinta ja metsätalous, puh. 040&#160;567 41 55<br class="hugin">Lakipalvelupäällikkö Heikki Kalvila, UPM, Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 553 079<br class="hugin">Markkinointi- ja asiakkuuspäällikkö Paula Savonen, UPM, Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 343&#160;851</p> <p class="hugin">Tervetuloa myös kuulemaan ja keskustelemaan näistä palveluista yhdessä tekijöiden kanssa torstaiaamuna 2.6. kello 9.30 alkaen UPM&#58;n tiloihin Alvar Aallon katu 1&#58;een. Vahvista osallistumisesti viimeistään 30.5.2016 osoitteeseen metsaviestinta@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Puunhankinta ja metsätalous</b><br class="hugin">puh. 040 5570 751<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;metsaviestinta@upm.com" target="_blank">metsaviestinta@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous </b>ostaa puuta UPM&#58;n kestävien ja kierrätettävien tuotteiden raaka-aineeksi. Huolehdimme suomalaisten metsien kasvusta ja kehittymisestä ja toteutamme metsänomistajan valitsemat metsänhoitotoimenpiteet laadukkaasti ja kestävästi. Vankka metsäosaamisemme perustuu yhtiön metsien hoidosta hankittuun kokemukseen ja osaamiseen. UPM omistaa noin 700 000 hehtaaria metsää Suomessa.&#160; <a class="hugin" href="http&#58;//www.metsämaailma.fi" target="_blank">www.metsämaailma.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/metsamaailma" target="_blank">www.facebook.com/metsamaailma</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.youtube.com/upmmetsa" target="_blank">www.youtube.com/upmmetsa</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Tuotanto päättynyt Madisonin paperitehtaalla USA:ssa 2016-05-25T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.5.2016 klo 9&#58;30 EET) - Madisonin paperitehtaan tuotanto on&#160;päättynyt suunnitelman mukaisesti 21. toukokuuta. UPM ilmoitti tehtaan sulkemisesta maaliskuun puolivälissä. </p> <p class="hugin">Tehtaan sulkemisen myötä UPM on vähentänyt päällystämättömän aikakauslehtipaperin kapasiteettiaan USA&#58;ssa 195&#160;000 tonnilla.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ruud Van den Berg, johtaja, UPM Paper ENA, puh. +49 151 1215 8310.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Aiempi lehdistötiedote&#58;</b><br class="hugin"><a class="hugin" href="/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-sulkee-Madisonin-tehtaan-USAssa-ja-myy-tehtaan-yhteydessa-olevat-vesivoimala-001-Mon-14-Mar-2016-16-03.aspx" target="_blank">UPM sulkee Madisonin tehtaan USA&#58;ssa ja myy tehtaan yhteydessä olevat vesivoimalaitokset</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Madison Paper Industries </b><br class="hugin">Madison Paper Industries on UPM&#58;n ja Northern SC Paper Corp&#58;n, New York Timesin tytäryhtiön, omistama yhteisyritys. Tehtaan yhden paperikoneen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 195 000 tonnia päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC) ja se työllistää yli 200 henkilöä. Madison Paper sijaitsee Mainen osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Yhteisyrityksen omistuksessa on kaksi vesivoimalaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing &amp; Advertising, Merchants, Home &amp; Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA&#58;ssa. UPM Paperi ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 500 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;n paperiliiketoimintoja <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitterissä</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj ilmoittaa saaneensa tarvittavat suostumukset tiettyjen joukkovelkakirjojensa haltijoilta2016-05-23T13:45:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 23.5.2016 klo 16.45 EET) - UPM-Kymmene Oyj on saanut tarvittavat suostumukset joukkovelkakirjojen haltijoilta tiettyjen yhtiön Global Medium Term Note (GMTN) -ohjelman puitteissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjasarjojen ehtojen muutoksiin. Hakumenettelystä ilmoitettiin 29.4.2016. Menettely liittyi UPM&#58;n 10.12.2015 ilmoittamaan suunnitelmaan muuttaa yhtiörakenteensa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi. Joukkovelkakirjalainojen ehtojen muutos on yksi edellytys suunnitelman toteutumiselle.</p> <p class="hugin">Lisätietoa asiasta liitteenä olevassa tiedotteessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Rahoitusjohtaja <b class="hugin">Juha Forsius</b>, puh. +358405116241</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2014582/746867.pdf" target="_blank">UPM - Closing Press Release</a></p>GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan 2016-05-16T11:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 16.5.2016 klo 14.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä noussut yli 5 prosentin rajan</b> </p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 16. toukokuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 13. toukokuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 27 189 731 osakkeeseen, mikä vastaa 5,09 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 13.5.2016 oli 5,71 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,62 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,71 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,94 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,59 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,54 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;189 731 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 27&#160;189 731 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2 035 858 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,38 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 283 657 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,24 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3&#160;319 515 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,62 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2012938/745852.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock, Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tuo ensimmäisen Responsible Fibre -tuotteensa markkinoille: New Future toimistopaperit!2016-05-16T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.05.2016 klo 13.00 EET) -&#160;UPM&#58;n Responsible Fibre -tuotemerkillä varmennetut korkealaatuiset New Future -toimistopaperit vahvistavat UPM&#58;n Biofore-ajattelua. New Future -toimistopaperit on ensimmäinen UPM&#58;n Responsible Fibre -tuotemerkillä varmennettu tuoteryhmä. <br><br>Uusi tuotemerkki yhdistää innovatiivisesti UPM&#58;n ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuuden kiinteäksi osaksi tuotteen elinkaarta.&#160;Responsible FibreTM&#160;<span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">&#160;</font></span>on ainut laatuaan ja kertoo sitoumuksestamme täyttää teollisuuden edellyttämät tiukat, kolmansien osapuolien varmentamat vastuullisuuskriteerit.<br><br>UPM&#58;n liiketoiminta perustuu vastuulliseen puukuidun käyttöön. Responsible Fibre -konsepti tarjoaa yhtiöllemme lukemattoman määrän mahdollisuuksia kertoa Biofore-tarinaamme uudella tavalla.<br><br>Katso video&#58; <a href="https&#58;//www.youtube.com/embed/ul15Pz3L4Es">https&#58;//www.youtube.com/embed/ul15Pz3L4Es</a>&#160;<br>Tutustu <a href="http&#58;//www.responsiblefibre.upm.com/">www.responsiblefibre.upm.com</a>&#160;–sivustolla miten varmennamme uuden tuotemerkkimme luotettavuuden<br> <br><strong>Lisätietoja antavat&#58;</strong><br>New Future -toimistopaperit&#58; Markkinointipäällikkö Janeen Key, UPM Paper ENA, Merchants, Home &amp; Office, janeen.key@upm.com, puh. <span class="baec5a81-e4d6-4674-97f3-e9220f0136c1" style="white-space&#58;nowrap;">+44 (0) 7739 821216<a title="Call&#58; +44 (0) 7739 821216" href="#" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;"><img title="Call&#58; +44 (0) 7739 821216" alt="" style="margin&#58;0px;border&#58;currentcolor;left&#58;0px;top&#58;0px;width&#58;16px;height&#58;16px;right&#58;0px;bottom&#58;0px;overflow&#58;hidden;vertical-align&#58;middle;float&#58;none;display&#58;inline;white-space&#58;nowrap;position&#58;static !important;" /></a></span><br>Responsible Fibre –tuotemerkki&#58; Brändi- ja viestintäjohtaja Elisa Nilsson, UPM Brand and Communications, puh. 040 5003 150</p>&#160;&#160;&#160; <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing &amp; Advertising, Merchants, Home &amp; Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA&#58;ssa. UPM Paperi ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 500 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2012727/745840.jpg" target="_blank">New Future in your hands</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM edistää kulottamalla metsien monimuotoisuutta ja kasvua 2016-05-13T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.5.2016, klo 11.00 EET) - UPM kulottaa hakkuualueita omissa metsissään eri puolilla Suomea. Kulotuksen tavoitteet ovat sekä metsän- että ympäristönhoidollisia. </p> <p class="hugin">Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Metsäpalon sattuessa osa puustosta kuolee heti, osa vaurioituu ja kuolee muutaman vuoden kuluessa ja osa jatkaa kasvuaan. Näin metsään muodostuu palon jälkeen muutamassa vuodessa vaihtelevan laatuista lahopuustoa, ja palosta selvinneiden puiden rinnalle syntyy uutta puusukupolvea. Myös metsän pohjakasvillisuus muuttuu, kun maan pintaa peittävä kasvillisuus palaa vaihtelevasti.</p> <p class="hugin">Paloalueilla on erikoistunut oma lajistonsa, joka on riippuvaista palaneesta puuaineksesta. Suuri joukko havumetsävyöhykkeen metsälajeja on sopeutunut elämään paloalojen hiiltyneellä tai kulojen vioittamalla puuaineksella tai palaneella maalla. Tehokkaan palontorjunnan vuoksi paloalueiden lajisto on harvinaistunut huomattavasti. Kulotuksella pyritään ylläpitämään uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien elinympäristöjä. Uusimman uhanalaisluokituksen mukaan metsäpaloalueita elinympäristönään käyttäviä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja on yli 120 kappaletta, joista valtaosa on selkärangattomia. Arviolta myös sadat kasvi-, sieni- ja hyönteislajit ovat hyötyneet kuloista tai metsäpaloista. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kulotus parantaa metsän kasvua</b></p> <p class="hugin">Metsänhoidollisista tavoitteista tärkeimpiä ovat uudistamistuloksen ja metsän kasvun parantaminen. Kulotus parantaa kasvupaikan ravinne- ja lämpöoloja. Kulotuksessa poltetaan suurin osa hakkuutähteistä ja osa humuskerroksesta.</p> <p class="hugin">Hakkuutähteisiin ja humuskerrokseen sitoutuneet ravinteet vapautuvat, ja maan happamuus vähenee jopa vuosikymmeniksi. Lämpöä eristävä humuskerros ohenee, ja maan lämpöolot paranevat. Pintakasvillisuuden kilpailu vähenee muutamaksi vuodeksi kulotuksen jälkeen. Metsänviljelytyö helpottuu, kun työskentelyä haittaavat hakkuutähteet on poltettu.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Huolellinen suunnittelu ja kokeneet kulottajat</b></p> <p class="hugin">Kulotus vaatii tarkkaa suunnittelua sekä ammattitaitoa, huolellisuutta ja sääolosuhteiden huomioimista toteutettaessa sekä myös yhteistyötä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa. UPM&#58;n kulotusten johtajat sekä kulotusryhmien jäsenet ovat kokeneita ammattilaisia.</p> <p class="hugin">Useimmiten kulotusalue rajoitetaan palokujan ja käytävän avulla, minkä lisäksi kulotusalueen ympärille vedetään letkuverkosto. Palokuja on kulotusalueen ulkoreunaan tehtävä 1-4 m leveä kaistale, josta kivennäismaa on paljastettu. Palokuja pysäyttää maatulen etenemisen. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, UPM, Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 152 416</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Puunhankinta ja metsätalous, viestintä</b> <br class="hugin">puh. 040 5570 751<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;metsaviestinta@upm.com" target="_blank">metsaviestinta@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous </b>ostaa puuta UPM&#58;n kestävien ja kierrätettävien tuotteiden raaka-aineeksi. Huolehdimme suomalaisten metsien kasvusta ja kehittymisestä ja toteutamme metsänomistajan valitsemat metsänhoitotoimenpiteet laadukkaasti ja kestävästi. Vankka metsäosaamisemme perustuu yhtiön metsien hoidosta hankittuun kokemukseen ja osaamiseen. UPM omistaa noin 700 000 hehtaaria metsää Suomessa.&#160; <a class="hugin" href="http&#58;//www.metsämaailma.fi" target="_blank">www.metsämaailma.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/metsamaailma" target="_blank">www.facebook.com/metsamaailma</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.youtube.com/upmmetsa" target="_blank">www.youtube.com/upmmetsa</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Biofore Tea House yhdistää kiinalaisen teekulttuurin ja UPM:n innovatiiviset biomateriaalit 2016-05-13T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.5.2016 klo 9.00) - UPM ja Shanghaissa sijaitsevan Tongji-yliopiston College of Design and Innovation aloittivat viime vuonna yhteistyön tavoitteenaan luoda moderni, biomateriaaleja hyödyntävä konsepti perinteiselle kiinalaiselle teehuoneelle. Hankkeen tuloksena syntyi Biofore Tea House -nimeä kantava teehuone, joka esitellään yleisölle Moi Helsinki -tapahtumassa Pekingissä 13.-15.5.2016. </p> <p class="hugin">Biofore Tea House on Tongji-yliopiston opiskelijoiden suunnittelema. Teehuoneen modulaarisen rakenteen ansiosta sen valmistus ja kuljetus on helppoa ja tehokasta. Kuusihenkistä opiskelijaryhmää ohjasivat professori <b class="hugin">Chen Yongqun</b> ja lehtori <b class="hugin">Mo Jiao</b> yhteistyössä UPM&#58;n asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä pureutui syvälle kiinalaisen teekulttuurin saloihin ja tutki UPM&#58;n innovatiivisten biopohjaisten tuotteiden monipuolisia ominaisuuksia. </p> <p class="hugin">&quot;Tämä hanke on hyvä esimerkki Biofore-ajattelusta käytännössä. Se tuo yhteen lahjakkaita nuoria suunnittelijaopiskelijoita ja ammattilaisia eri maista. Yhdessä ryhmä loi UPM&#58;n biomateriaaleista konkreettisen lopputuleman, joka on kaunis, merkityksellinen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. Biofore Tea House on täydellinen symboli Biofore-ajattelullemme Kiinassa. Se kunnioittaa Kiinan rikasta kulttuuriperintöä ja vie samalla ajatukset tulevaisuuteen&quot;, sanoo UPM&#58;n brändi- ja viestintäjohtaja <b class="hugin">Elisa Nilsson</b>.</p> <p class="hugin">Kaikki Biofore Tea Housessa käytetyt UPM&#58;n materiaalit ovat kestävän kehityksen mukaisia ja kierrätettäviä. Rakenteissa ja koristepinnoissa on käytetty lujaa, jäykkää ja kestävää WISA®-vaneria. Pääseinissä on käytetty kestävää ja ekologista, lämpömuovattavaa UPM Grada® -puumateriaalia, jonka monipuolisuus käy hyvin ilmi rakennuksessa. Lattia on valmistettu korkealaatuisesta ja modernista UPM ProFi® Design -komposiitista, joka on sekä kierrätettyä että kierrätettävää. Laudan kauniit värit ovat saaneet innoituksensa Suomen luonnosta, ja se tuntuu miellyttävältä jalan alla. Lisäksi se on erittäin kestävä ja helppohoitoinen materiaali. Biofore Tea House on viimeistelty UPM&#58;n tarrapaperilla.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Elisa Nilsson, brändi- ja viestintäjohtaja, UPM, puh. +358 40 500 3150</p> <p class="hugin">Kuvia Biofore Tea Housesta <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/msJz7qNgV9ZL" target="_blank">täällä</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood</b><br class="hugin">UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 439 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.com" target="_blank">www.wisaplywood.com</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM ProFi</b><br class="hugin">UPM Biocomposites -liiketoimintaan kuuluvat UPM ProFi -ulkotuotteet rakentamiseen ja UPM Formi -granulaatit ruiskuvalu- ja ekstruusiotuotantoon. UPM Biocomposites -liiketoiminta kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuisia komposiitteja, joiden pääraaka-aineena ovat selluloosakuidt ja polymeerit. UPM Biocomposites -tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Saksassa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmprofi.fi" target="_blank">www.upmprofi.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmformi.com" target="_blank">www.upmformi.com</a>&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tongji-yliopisto</b><br class="hugin">Tongji-yliopisto on yksi Kiinan johtavista yliopistoista, joka toimii suoraan opetusministeriön alaisuudessa. Yli vuosisataisen historiansa aikana yliopisto on kehittänyt tasapuolisesti neljää tehtäväänsä; koulutusta, tutkimusta, palveluntarjontaa sekä kulttuuriperintöä ja innovaatioita. Nykyään yliopisto toimii laajasti kymmenellä eri tieteenalalla, eli tekniikassa, luonnontieteissä, lääketieteessä, johtamisessa, taloustieteissä, filosofiassa, kirjallisuudessa, lakitieteessä, kasvatustieteissä ja taiteessa.</p> <p class="hugin">Vuonna 2010 Tongji-yliopisto perusti yhdessä Aalto-yliopiston kanssa Tongjin kampukselle Kiinalais-suomalaisen keskuksen sekä Tongji-Aalto Design Factory -yhteistyöalustan. Niistä on muutamassa vuodessa tullut ympäri maailmaa tunnettuja kansainvälisiä, monialaisia ja avoimia innovaatioalustoja, joissa luova suunnittelu, tiede, teknologia ja taloushallinto yhdistyvät design-ajatteluun. Nykyään Tongji-yliopiston College of Design and Innovation on yksi maailman tunnetuimmista ja johtavista suunnitteluun keskittyvistä korkeakouluista.</p> <p class="hugin">Tongji-yliopisto (englanniksi)&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.tongji.edu.cn/english" target="_blank">http&#58;//www.tongji.edu.cn/english</a><br class="hugin">Tongji-yliopiston College of Design and Innovation (englanniksi)&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//tjdi.tongji.edu.cn/?lang=en" target="_blank">http&#58;//tjdi.tongji.edu.cn/?lang=en</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
BlackRockin osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan 2016-05-12T14:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 12.5.2016 klo 17.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">BlackRockin osakeomistus UPM&#58;stä laskenut alle 5 prosentin rajan</b> </p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 12. toukokuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 11. toukokuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc&#58;n välillinen osakeomistus UPM&#58;stä on laskenut 26 407 100 osakkeeseen, mikä vastaa 4,94 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 11.5.2016 oli 5,54 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">BlackRock, Inc&#58;n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,94 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,59 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,54 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,09 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,41 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,50 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;407 100 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,94 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;407 100 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,94 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Securities Lent </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakeomistus </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2 028 098 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,37 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> CFD </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Nettoarvon tilitys </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 1 170 810 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,21 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 3&#160;198 908 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,59 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2012322/745361.pdf" target="_blank">Määräysvaltaketju - BlackRock, Inc.</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Biotalous kohtaa syöpätutkimuksen UPM:n ja FIMMn yhteisessä hankkeessa2016-05-12T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.5.2016 klo 10.00 EET) - Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ja UPM Biokemikaalit ovat aloittaneet tutkimusyhteistyön. Yhteisen hankkeen tarkoituksena on tutkia UPM&#58;n uuden selluloosapohjaisen geelimäisen materiaalin soveltuvuutta syöpätutkimukseen.</p> <p class="hugin">Hankkeessa kasvatetaan syöpäsoluja kolmiulotteisella kasvualustalla UPM&#58;n uuden biomateriaalin avulla sekä tutkitaan näin kasvatettujen syöpäsolujen lääkeainevastetta. Tutkimushanke yhdistääkin mielenkiintoisella tavalla kaksi kasvualaa&#58; biotalouden ja yksilöllisen lääketieteen.</p> <p class="hugin">&quot;Yksi kokeellisen lääkeainetestauksen keskeisimmistä haasteista on solujen kasvattaminen laboratoriossa ihmisen elimistön kasvuympäristöä mukaillen&quot;, kertoo hanketta FIMMssa koordinoiva vanhempi tutkija <b class="hugin">Vilja Pietiäinen</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Tarvitsemme parempia kolmiulotteisia soluviljelymalleja, jotta syöpäkudoksesta peräisin olevat solut säilyttäisivät niille ominaiset piirteensä myös elimistön ulkopuolella. Tällaisen kudosta muistuttavan ympäristön luomiseksi tarvitaan uudenlaisia materiaaleja.&quot;</p> <p class="hugin">UPM&#58;n innovaatiotoiminta tähtää kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan tehokkaaseen ja vastuulliseen käyttöön. Tässä tutkimusyhteistyöhankkeessa käytettävä biomateriaali on UPM&#58;n kehittämä selluloosa-pohjainen hydrogeeli. Materiaali on biologisesti yhteensopiva ihmisen kudosten ja solujen kanssa ja sitä voidaan käyttää kolmiulotteisessa solukasvatuksessa.</p> <p class="hugin">&quot;Tämä yhteistyöhanke on meille hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä alan kansainvälisen huippuosaajan kanssa ja löytää uusia life science -alan sovelluksia biomateriaalillemme. Nyt testattava hydrogeeli on yksi esimerkki biotalousinnovaatioistamme, joiden avulla luomme uusiutuvan biomassan käyttöön perustuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia&quot;, sanoo UPM Biokemikaaleissa GrowDexista vastaava <b class="hugin">Pia Nilsson</b>. </p> <p class="hugin">Tutkimushankkeen akateemisen osapuolen, FIMMn, erikoisalana on yksilölliseen lääketieteeseen liittyvä tutkimustoiminta. Instituutin tehoseulontayksikössä pystytään muutamassa päivässä selvittämään erilaisten syöpäsolujen lääkeainevaste sadoille lääkkeille. Koko ajan karttuvan tiedon avulla pyritään tunnistamaan sellaisia syöpäsolujen ominaisuuksia, jotka auttavat ennustamaan kullekin syöpätyypille tehokkaimman lääkeaineen. Tämä tieto auttaa aikanaan myös potilasta. </p> <p class="hugin">&quot;Näemme että yhteistyö UPM&#58;n kanssa voi auttaa meitä rakentamaan parempia solumalleja myös henkilökohtaisen lääketieteen tarpeisiin&quot;, jatkaa Vilja Pietiäinen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Senior Manager Pia Nilsson, UPM Biokemikaalit, puh. +358 40 558 7829 <br class="hugin">Vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen, FIMM, Helsingin yliopisto, puh. +358 40 5102546</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biochemicals </b>tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiochemicals.com" target="_blank">www.upmbiochemicals.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) </b>on kansainvälinen tutkimuslaitos, jonka toiminta keskittyy sairauksien molekyylitason mekanismien selvittämiseen genetiikan ja lääketieteellisen systeemibiologian menetelmin. Tutkimustyössä yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus ja teknologia sekä ainutlaatuiset potilas- ja biopankkiaineistot. Tavoitteena on tutkimustiedon siirtäminen terveydenhuollon käyttöön mm. henkilökohtaista lääketiedettä edistämällä.</p> <p class="hugin">FIMM on Helsingin yliopiston erillislaitos ja osa Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine -yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat myös Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL) sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan molekyylilääketieteen keskukset. FIMM&#58;n henkilöstömäärä on 220 ja budjetti vuonna 2015 noin 17 miljoonaa euroa, josta merkittävä osa on kilpailtua, täydentävää rahoitusta. Lisätietoja&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.fimm.fi" target="_blank">www.fimm.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2011703/744961.JPG" target="_blank">UPM GrowDex</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Metsän avainyrittäjät mukaan johtamisvalmennuskoulutukseen2016-05-09T06:00:00Z<p class="hugin">​​(UPM, Helsinki, 9.5.2016 klo 9.00 EET) - UPM Metsä ja TTS Työtehoseura järjestävät UPM&#58;n avainyrittäjille puolitoista vuotta kestävän johtamisvalmennuksen, joka tähtää yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Valmennuksen aloitusjakso pidetään Tampereella maanantaina ja tiistaina 9.-10.5.2016. </p> <p class="hugin">Metsäalan yrittäjät ovat tärkeä avainryhmä puunhankinnan ja metsätalouden töissä. Suomessa tehdään yrittäjävoimin ainespuun korjuu ja kuljetus, metsäenergian hankinta ja koneelliset metsänhoitotyöt kokonaisuudessaan sekä merkittävä osa manuaalisista metsänhoitotöistä. UPM Metsän yrittäjäverkosto Suomessa käsittää yli 300 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 2&#160;000 korjuun, kuljetuksen ja metsätalouden töiden ammattilaista. </p> <p class="hugin">&quot;UPM pitää tärkeänä kehittää yrittäjätoimintoja, jotta keskeisimmiksi yhteistyökumppaneiksi valikoituneet avainyrittäjät voivat osaltaan varmistaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut&quot;, kertoo UPM&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Samalla yrittäjä hankkii tarvittavat valmiudet sille, että omaa yritystä johdetaan ja kehitetään ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n keskeinen keino avainyrittäjiensä toimintaedellytysten varmistamisessa on tarjota työtä mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti. Tällöin yrittäjät voivat suunnitella toimintaansa ennakoiden sekä ketjuttaa ja resursoida työkohteet mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti. Tätä on merkittävästi edesauttanut UPM&#58;n tehdaslaitosten tasainen käynti, joka tarjoaa luotettavan pohjan puuhuolto-operaatioiden pitkäjänteiselle suunnittelulle&quot;, painottaa Brander.&#160;&#160; </p> <p class="hugin">Ajatus johtajuusvalmennuksesta syntyi pari vuotta sitten käynnistyneen UPM&#58;n Yhteinen Savotta- hankkeen yhteydessä. Tuolloin haluttiin yhdessä avainyrittäjien kanssa etsiä parhaita toimintamalleja keskinäisen yhteistyön ja yrittäjyyden edellytysten kehittämiseen. </p> <p class="hugin">Johtajuusvalmennukseen osallistuu yhteensä 45 henkilöä UPM&#58;n 32&#58;sta &#160;avainyrityksestä. Yrittäjät edustavat monipuolisesti koko UPM&#58;n toimialuetta ja kaikkia puunhankinnan ja metsätalouden töitä. </p> <p class="hugin">Koneyrittäjien Liitto ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät tarjoavat UPM&#58;n ja TTS&#58;n ohella kumpikin oman koulutuspanoksensa valmennukseen. Muiltakin osin valmennuksessa käytetään alan parhaita osaajia. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous, puhelin 040&#160;567 4155<br class="hugin">Toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura, puhelin 050 5673 908 </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n Tervasaaren tehtaan yt-neuvottelut päättyivät 2016-05-03T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM Tervasaari, Valkeakoski, 3.5.2016 klo 15.00 EET) - UPM&#58;n Tervasaaren tehtaalla maaliskuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluissa käsiteltiin tehtaan toiminnan sopeuttamista muuttuvaan tehdasympäristöön BillerudKorsnäs AB&#58;n ilmoitettua lokakuussa 2015 lopettavansa toimintansa tehdasalueella viimeistään vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen aikana.</p> <p class="hugin">Neuvottelujen tuloksena tehtaan henkilökunta vähenee 34 henkilöllä, ja henkilöstövähennykset toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2016 aikana.</p> <p class="hugin">Tehtaan henkilöstömäärä vähennysten jälkeen on noin 300 henkilöä. Yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin noin 35 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b> <br class="hugin">Tehtaanjohtaja Jari Tamminen, UPM Tervasaari, puh. 0204 1623 00,&#160; 040 5141 268</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Tervasaari</b><br class="hugin">UPM&#58;n Tervasaaren paperitehdas valmistaa tarran taustapaperia kahdella paperikoneella Valkeakoskella. Tehdas on maailman suurin tarrantaustapaperin tuottaja (PK 8 ja PK 5). Paperin tuotantokyky on 300&#160;000 t/vuosi. Tehtaalla on henkilöstöä noin 340. Tehdasalueella toimii useita yrityksiä vuokralaisina.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM panostaa metsänomistajien palveluun investoimalla Joroisten taimitarhan toimintaan2016-05-03T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 3.5.2016 klo 11.00 EET) - UPM&#58;n Joroisten taimitarha on tuttu monelle metsänomistajalle laadukkaan metsänviljelymateriaalin tuottajana ja toimittajana. Toiminnan kehittämiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi UPM investoi taimitarhalla uuden hallin ja taimien pakkauslinjan rakentamiseen. Investoinnin suunnittelu on käynnistynyt ja rakennustyöt alkavat syksyn 2016 aikana. Uusi pakkauslinja otetaan käyttöön keväällä 2017.</p> <p class="hugin">&quot;UPM tarjoaa metsänomistajille laadukkaita palveluja, ja kehitämme niitä jatkuvasti&quot;, metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander</b> toteaa. &quot;Yksi tärkeä osa palveluamme on laadukas siemen- ja taimimateriaali. Investoimalla oman taimitarhan tuotantoon haluamme varmistaa tämän palvelun jatkuvuuden.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Pienien puiden kasvattaminen on haastavaa, palkitsevaa ja merkityksellistä&quot;, taimitarhapäällikkö Anne Immonen sanoo. &quot;Laadukas siemen- ja taimimateriaali on perusta suomalaisen biotalouden kehittymiselle ja kasvulle. Olemme ensimmäinen lenkki pitkässä ketjussa puun siemenistä tuotteiksi, ja meistä on hienoa olla siinä mukana vahvana osaajana.&quot;</p> <p class="hugin">Rakennustyö työllistää tulevan talven ja syksyn aikana useita yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Taimitarhan henkilöstömäärä ei kasva investoinnin myötä, mutta mahdollistaa sen, että nykyistä useampi taimitarhan työntekijä saa ympärivuotisen työpaikan. Tällä hetkellä taimitarha työllistää sesonkiaikana huhti - marraskuussa 31 työntekijää ja neljä toimihenkilöä. </p> <p class="hugin">UPM on kehittänyt Joroisten taimitarhaa pitkäjänteisesti sen perustamisen jälkeen vuonna 1980.&#160; Edellinen investointi valmistui vuonna 2013. </p> <p class="hugin">Uutta metsää perustettaessa ja taimia kasvatettaessa siemenen alkuperä ja laatu ovat kaiken perusta. UPM käyttää ainoastaan kotimaista alkuperää olevia siemeniä ja taimia. Osa siemenistä niin taimien kasvatukseen kuin uudistusaloille kylvettäväksi saadaan omilta siemenviljelmiltä, ja osa ostetaan toisilta siementuottajilta. Siemeniä kerätään myös laadukkaimmista omista metsiköistä.</p> <p class="hugin">&quot;Suurin osa käyttämistämme siemenistä on jalostettua, mistä on merkittävää hyötyä metsänomistajalle&quot;, Anne Immonen kertoo. &quot;Tutkimusten mukaan jalostettua alkuperää olevien koivun ja männyn taimien tuotto on noin 25 prosenttia parempi kuin metsikköalkuperää olevilla taimilla. Tavoitteemme onkin, että toimittamistamme taimista kasvaa laadukkaita puita, josita on hyötyä sekä metsänomistajalle että puuta jalostavalle teollisuudelle.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Taimitarhapäällikkö Anne Immonen, UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous, puhelin 040 579 29 44<br class="hugin">Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM&#58;n Puunhankinta ja metsätalous, puhelin 040&#160;567 41 55</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn tiettyjen joukkovelkakirjojensa haltijoilta2016-04-29T08:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 29.4.2016 klo 11.30 EET) - UPM-Kymmene Oyj käynnistää suostumusten hakumenettelyn hankkiakseen suostumukset joukkovelkakirjojen haltijoilta tiettyjen yhtiön Global Medium Term Note (GMTN) -ohjelman puitteissa liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjasarjojen ehtojen muutoksiin. <a class="hugin" href="/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-suunnittelee-yhtiorakenteensa-muuttamista-Suomessa---001-Thu-10-Dec-2015-14-15.aspx" target="_blank">UPM ilmoitti 10.12.2015</a> suunnitelmistaan muuttaa yhtiörakenteensa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi. Joukkovelkakirjalainojen ehtojen muutos on yksi edellytys suunnitelman toteutumiselle. </p> <p class="hugin">Suostumusten hakua koskevan prosessin ja ehdotettujen muutosten yksityiskohdat on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Luxemburgin pörssin Launch Announcement -tiedotteessa ja siinä mainitussa Consent Solicitation Memorandum -muistiossa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Rahoitusjohtaja <b class="hugin">Juha Forsius</b>, puh. +358405116241</p> <p class="hugin">Vastuuvapauslauseke</p> <p class="hugin">Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Consent Solicitation Memorandum -muistion kanssa. Mikäli olette millään tavoin epävarma toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista neuvonantoa arvopaperivälittäjältänne, pankin yhteyshenkilöltänne, kirjanpitäjältänne tai muulta itsenäiseltä taloudelliselta neuvonantajaltanne. </p> <p class="hugin">Tämä ilmoitus tai Consent Solicitation Memorandum -muistio eivät ole kutsu antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua suostumusten hakumenettelyyn. Tämän ilmoituksen tai Consent Solicitation Memorandum -muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. UPM-Kymmene Oyj edellyttää, että tämän tiedotteen tai Consent Soliciation Memorandum -muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2008309/742780.pdf" target="_blank">UPM Launch Announcement</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM mukana laajentamassa Koulujemme lähivedet -hanketta valtakunnalliseksi 2016-04-28T07:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.4.2016 klo 10.30 EET) - UPM tukee Raumalla alkanutta Koulujemme lähivedet -hanketta ja laajentaa sitä UPM&#58;n muille tehdaspaikkakunnille tämän vuoden aikana. Hankkeen tarkoituksena on lisätä peruskouluoppilaiden kiinnostusta luonnontieteisiin ja erityisesti vesiteemaan tutkimalla lähivesiä luonnossa. Hankkeessa ovat mukana UPM&#58;n lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Raumanmeren Rotaryklubi ja puhdasmerivesi.fi-organisaatio.</p> <p class="hugin">Hankkeessa mukana oleville kouluille lahjoitetaan muun muassa vesitutkimusten tekemiseen tarvittavia tarvikkeita. Koululaiset ratkovat veteen liittyviä tehtäviä monen oppiaineen näkökulmasta, ja tutkimustulokset välitetään digitaalisesti älypuhelimilla opettajalle. </p> <p class="hugin">UPM vie peruskoulun 5.- ja 7-luokkalaisille suunnattua hanketta tänä vuonna myös muille paikkakunnille Suomessa. Hanke etenee erityisesti UPM&#58;n tehdaspaikkakunnilla Jämsässä, Kuusankoskella (Kouvolassa), Pietarsaaressa, Valkeakoskella ja Lappeenrannassa. </p> <p class="hugin">&quot;Vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroista ja tärkeä raaka-aine UPM&#58;lle. Koulujemme lähivedet -hankkeessa yhdistyvät hyvin UPM&#58;n sponsorointi- ja tukitoiminnan painopistealueet&#160; - oppiminen ja vastuullinen vedenkäyttö -&#160; ja olemme erittäin mielellämme mukana hankkeessa, jossa opitaan vedestä ja sen merkityksestä ympäristömme hyvinvoinnille,&quot; UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Päivi Salpakivi-Salomaa</b> kertoo.</p> <p class="hugin">Koulujemme lähivedet -hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia Rauman kouluista. Hanke on osa uutta Opetushallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa, jossa ympäristökasvatus ja kestävä kehitys sisältyvät useisiin eri oppiaineisiin. </p> <p class="hugin">&quot;Hanke on saanut täällä Raumalla nuoret innostumaan. Hyvät kokemukset ja positiivinen palaute ovat innostaneet meitä laajentamaan hanketta myös muualle Suomeen. UPM&#58;n mukaan tulo mahdollistaa tämän,&quot; sanoo <b class="hugin">Raimo Vahanto</b> puhdasmerivesi.fi -organisaatiosta. </p> <p class="hugin">Koululaisten tutkimuksista syntyvät aineistot kerätään Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimiin yhteisiin valtakunnallisiin rekistereihin. </p> <p class="hugin">&quot;Saamme tämän hankkeen avulla runsaasti vesistöihin liittyvää uutta aineistoa, jota voimme hyödyntää valtakunnallisella tasolla. Lisäksi olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen avulla lasten kiinnostusta vesistön tilaan saadaan lisättyä,&quot; ohjelmajohtaja <b class="hugin">Juhani Kettunen</b> Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa, UPM, puh. 0400 754748<br class="hugin">Ohjelmajohtaja Juhani Kettunen, Suomen Ympäristökeskus, puh. 02 95251277<br class="hugin">Raimo Vahanto, puhdasmerivesi.fi-organisaatio, puh. 040 5330196&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Osavuosikatsaus Q1/2016: Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuus- toimenpiteiden ansiosta 2016-04-26T06:25:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 26.4.2016 klo 9.25 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osavuosikatsaus Q1/2016&#58; Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuustoimenpiteiden ansiosta </b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q1 2016 lyhyesti</b></p> <p class="hugin">· Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 34 % ja oli 281 (210) miljoonaa euroa.<br class="hugin">· Kasvuhankkeet vaikuttivat myönteisesti UPM&#58;n tulokseen ja lisäsivät sellun, biopolttoaineiden, tarrapaperin ja tarralaminaatin toimitusmääriä sekä hienopaperitoimituksia Aasiassa.<br class="hugin">· Muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat merkittävästi, kun viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät kokonaisuudessaan.<br class="hugin">· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 341 (108) miljoonaa euroa.<br class="hugin">· Nettovelka laski 1 873 (2 419) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste oli 23 % (31).</p> <table class="hugin" id="hugin_table_0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1/2016 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1/2015 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q4/2015 </td> <td align="right" class="hugin" bgcolor="#f2f2f2"> Q1-Q4/2015 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 446 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 486 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 574 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10 138 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 403 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 325 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 363 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 350 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 16,5 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 13,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 13,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 277 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 203 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 220 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 142 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 281 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 210 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 247 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 916 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,5 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,6 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,0 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 263 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 181 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 214 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 075 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 267 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 188 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 241 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 849 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 227 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 155 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 193 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 916 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 225 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 160 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 215 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 734 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,43 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,29 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,36 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1,72 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,42 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,30 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,41 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1,38 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,7 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11,3 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,4 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,8 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,9 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 7,0 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,2 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 10,1 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 7,3 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 9,2 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 8,3 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 341 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 108 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 390 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 185 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,64 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,20 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 0,73 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2,22 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,94 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,61 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,89 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 14,89 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 000 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 106 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 010 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 11 010 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 1 873 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 419 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 100 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 2 100 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Velkaantumisaste kauden lopussa, % </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 23 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 31 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 26 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 26 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 870 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 20 210 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 578 </td> <td align="right" class="hugin" valign="bottom" bgcolor="#f2f2f2"> 19 578 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 alkoi erittäin hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saavutimme hyvän toiminnallisen tehokkuuden, pystyimme laskemaan kustannuksiamme merkittävästi ja markkinaympäristö oli pääasiassa suosiollinen. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 34 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja ylsi ennätystasolle vuosiin. Myös rahavirtamme oli erityisen vahva ja alensi nettovelkaa entisestään.</p> <p class="hugin">Viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät täysimääräisinä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kustannukset laskivat kaikissa liiketoiminnoissa, mutta vaikutus oli erityisen näkyvä UPM Paper ENA&#58;n parantuneessa kannattavuudessa. Asiakkaamme luottivat meihin edelleen hyvänä liikekumppanina samaan aikaan, kun paransimme toiminnan tehokkuutta merkittävästi sulkemalla 800&#160;000 tonnia kapasiteettia.</p> <p class="hugin">Markkinakysynnän kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen asiakaskysyntään UPM Biorefiningin, UPM Paper Asian ja UPM Raflatacin kasvuhankkeilla. Käynnistykset alkoivat hyvin ja vaikuttivat myönteisesti toimituksiin ja tulokseen.</p> <p class="hugin">Työmme jatkuu, jotta saavutamme toteutuneiden kasvuhankkeiden tulosvaikutukset täysimääräisesti. Lisäksi viemme loppuun käynnissä olevat hankkeet Otepään vaneritehtaalla Virossa ja UPM Kaukaan sellutehtaalla. Jatkamme kustannustehokkuustoimenpiteitämme kaikissa liiketoiminnoissa. Varmistamme UPM Paper ENA&#58;n kilpailukyvyn sulkemalla Madison Paper Industriesin Yhdysvalloissa ja myymällä UPM Schwedtin paperitehtaan Saksassa. </p> <p class="hugin">Katsomme luottavaisesti eteenpäin. Taseemme ja rahavirtamme ovat vahvoja, joten olemme hyvissä asemissa tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2016</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM&#58;lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0426_q1/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2016</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2015 vuosikertomuksen sivulla 18. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 17-18 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 84-86.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2006708/741527.pdf" target="_blank">UPM Osavuosikatsaus Q1 2016</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM myy Schwedtin tehtaansa LEIPA Georg Leinfelder GmbH:lle 2016-04-26T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 26.4.2016 klo 9.00 EET) - UPM on allekirjoittanut sopimuksen UPM Schwedtin sanomalehtipaperitehtaan ja siihen kuuluvan omaisuuden myynnistä LEIPA Georg Leinfelder GmbH&#58;lle. LEIPA suunnittelee muuntavansa tehtaan tuottamaan pintakartonkia eli laineria. Schwedtin tehtaan koko henkilöstö siirtyy LEIPA&#58;n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kauppahinta on 70 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää kolmansien osapuolten hyväksyntää.</p> <p class="hugin">Yhtiöt ovat sopineet kaupan yhteydessä sanomalehtipaperin sopimusvalmistuksesta siirtymäajalla, joka päättyy viimeistään vuoden 2017 lopussa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 280 000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa. </p> <p class="hugin">LEIPA muuntaa tehtaan tuottamaan lainerikartonkia. Suunniteltu tuotantokapasiteetti olisi noin 450 000 tonnia vuodessa.</p> <p class="hugin">&quot;Kaupan myötä sekä UPM&#58;llä että LEIPA&#58;lla on paremmat mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. LEIPA on vakavarainen ja menestyvä toimija lainerikartongeissa&quot;, sanoo <b class="hugin">Winfried Schaur</b>, UPM Paper ENA&#58;n johtaja.</p> <p class="hugin">&quot;Neuvottelut LEIPA&#58;n kanssa ovat sujuneet hyvin, ja uskomme, että kaupasta on hyötyä työntekijöillemme, joiden on mahdollista työllistyä tulevaisuudessa muunnetulle tehtaalle&quot;, Schaur sanoo.</p> <p class="hugin">UPM jatkaa sanomalehtipaperin tuotantoa Chapellen, Kaipolan, Hürthin, Schongaun, Shottonin ja Steyrermühlin tehtaillaan.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">UPM Paper ENA&#58;n mediakontakti&#58; Terhi Jokinen, Viestintäpäällikkö, Sidosryhmäsuhteet, <a class="hugin" href="mailto&#58;terhi.jokinen@upm.com" target="_blank">terhi.jokinen@upm.com</a>, puh. +358 40 566 1000. <br class="hugin">LEIPA&#58;n mediakontakti&#58; Nenad Nemarnik, LEIPA Group GmbH, Johtaja, Marketing and Sales Coordination, <a class="hugin" href="mailto&#58;nenad.nemarnik@leipa.de" target="_blank">nenad.nemarnik@leipa.de</a>, puh. +49 160 2548278</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Schwedt</b> tuottaa 280,000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa. Itäisessä Saksassa sijaitseva tehdas työllistää 240 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b><br class="hugin">UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka palvelee Magazine Publishing &amp; Advertising, Merchants, Home &amp; Office ja Newspaper Publishing -asiakkaita. UPM on kestävän kehityksen edelläkävijä, joka valmistaa erilaisiin loppukäyttöihin sopivia papereita Suomessa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Itävallassa ja USA&#58;ssa. UPM Paperi ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 500 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">LEIPA</b> Georg Leinfelder GmbH kuuluu LEIPA GROUP -konserniin. Tällä hetkellä konsernin tehtaat valmistavat noin 900,000 tonnia graafista- ja pakkauspaperia vuodessa Schwedtin ja Schrobenhausen tehtailla. Tehtaiden toiminta perustuu kestävään ja ympäristöystävälliseen tuotantoprosessiin. Vuonna 2014 perhevetoinen yritys työllisti 1,450 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli noin 650 miljoonaa euroa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.leipa.de" target="_blank">www.leipa.de</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin osakeomistus UPM:stä on noussut yli 5 prosentin rajan2016-04-22T14:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 22.4.2016 klo 17.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on noussut yli 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 21. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 20. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin osakeomistus UPM&#58;stä on noussut 28&#160;362 935 osakkeeseen, mikä vastaa 5,31 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 20.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 28&#160;362 935 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 28&#160;362 935 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutus-aika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 11 903 627 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 11 903 627 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-04-20T07:45:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 20.4.2016 klo 10.45 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 19. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 18. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM&#58;n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut 26&#160;469 887 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 18.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä.Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitus</b><b class="hugin">välineiden </b><br class="hugin"><b class="hugin">kautta </b><br class="hugin"><b class="hugin">(B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,54 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus <br class="hugin">(jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,89 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,71 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7,60 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 13&#160;796 675 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 13&#160;796 675 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,58 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-<br class="hugin">välineen<br class="hugin">luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitus-<br class="hugin">tapa<br class="hugin">(osake-<br class="hugin">omistus/<br class="hugin">netto-<br class="hugin">arvon<br class="hugin">tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden<br class="hugin">ja ääni-<br class="hugin">oikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden<br class="hugin">ja ääni-<br class="hugin">oikeuksien<br class="hugin">%-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osakelainaus (takaisinkutsu-oikeudella) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Milloin tahansa </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 469 887 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26 469 887 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tuloksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin 2016-04-19T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 19.4.2016 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 26. huhtikuuta 2016 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="http&#58;//cloud.magneetto.com/upm/2016_0426_q1/view" target="_blank">tästä linkistä</a>. </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2016</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">www.twitter.com/UPM_News</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">www.facebook.com/UPMGlobal</a><br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">www.linkedin.com/company/upm-kymmene</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh&#58; 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet sai ISCC PLUS sertifikaatin biopohjaisille materiaaleille 2016-04-18T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 18.04.2016 klo 13.00 EET) - UPM Biopolttoaineille myönnettiin aiempaa laajempi ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatti, joka kattaa kaikki Lappeenrannan biojalostamolta saatavat tuote- ja tähdevirrat. UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Puupohjainen uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on päätuote. Lisäksi prosessissa tuotetaan jonkin verran uusiutuvaa naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina.</p> <p class="hugin">Aiemmin hankitut biopolttoaineiden kestävyyssertifikaatit mahdollistavat uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä. Uusi ISCC PLUS sertifiointi mahdollistaa puupohjaisten polttoaineiden käytön sertifioituna raaka-aineena erimerkiksi biomuovien tuotannossa. Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä. Päätuotteiden tavoin myös tähdevirroilla on monia sovelluskohteita kemianteollisuudessa. </p> <p class="hugin">ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, eläinrehujen sekä energiasovellusten kestävyyssertifiointiin. Nestemäisille biopolttoaineille suunnattuun ISCC EU järjestelmään pohjautuen se sisältää vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle. UPM Biopolttoaineiden sertifikaatti sisältää myös vapaaehtoisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.</p> <p class="hugin">&quot;Uusi ISCC PLUS sertifikaatti täydentää UPM&#58;n biopolttoaineiden kestävän tuotannon sertifiointeja ja avaa meille uusia potentiaalisia biopohjaisten tuotteiden markkina-alueita. Sertifioitujen polttoaineiden ja kemikaalien kysyntä kasvaa esimerkiksi biokemikaali- ja biomuoviteollisuudessa, koska fossiilisia raaka-aineita ja lopputuotteita halutaan korvata uusiutuvilla&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden myynti- ja markkinointijohtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>. </p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n uusiutuvaa tärpättiä voidaan esimerkiksi käyttää aromakemikaalina hajusteteollisuudessa ja natriumbisulfiittia kemianteollisuudessa valkaisuaineena.&quot;</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="255" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2004297/101914.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin">UPM&#58;lle jo aiemmin myönnetyt, biopolttoaineille suunnatut ISCC EU&#58;n ja Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit osoittavat toiminnan täyttävän uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerivaatimukset. ISCC EU ja ISCC PLUS yhdessä mahdollistavat pääsyn useille tärkeille biopohjaisten materiaalien markkinoille ja vastaavat näiden markkinoiden kestävyysvaatimuksiin.<br class="hugin">&#160;&#160; <br class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivinen uusiutuva diesel Suomesta</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että UPM BioVerno laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. UPM BioVerno -diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.</p> <p class="hugin">UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Uusi sertifikaatti mahdollistaa polttoainemarkkinoiden lisäksi pääsyn uusille markkinoille kaikilla UPM Lappeenrannassa tuotettavilla tuotteilla ja tähteillä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 2651 345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">ISCC</b> on johtava kansainvälinen, koko tuotantoketjun kattava sertifiointijärjestelmä kaiken tyyppisille bioperäisille raaka-aineille ja uusiutuville tuotteille. Riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttamalla sertifioinnilla taataan toiminnan korkeat ekologiset ja sosiaaliset kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan kasvihuonekaasupäästövähenemä ja jäljitettävyys läpi tuotantoketjun. ISCC-järjestelmää voidaan soveltaa lukuisilla sektoreilla, kuten bioenergia-, elintarvike- ja rehu- sekä kemianteollisuudessa ympäri maailman. ISCC&#58;n toiminta käynnistyi vuonna 2010 ja he ovat myöntäneet yhteensä yli 10&#160;000 sertifikaattia sataan eri maahan. <a class="hugin" href="http&#58;//www.iscc-system.org" target="_blank">www.iscc-system.org</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2004297/740011.jpg" target="_blank">Sari Mannonen UPM Biofuels</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​