Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon2017-01-19T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) - Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu <i class="hugin">Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change</i> -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.&#160;&#160;</p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2072251/113965.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">&quot;Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä&quot;, sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja <b class="hugin">Hörður G. Kristinsson</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit&quot;, Hörður G. Kristinsson jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM&#58;n Biofore-strategian ytimessä&quot;, sanoo UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b>. &quot;Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme&quot;, Sami Lundgren jatkaa. </p> <p class="hugin">Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali. </p> <p class="hugin">Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250&#160;000 tonnilla eli noin 80&#160;000 auton päästöjä. </p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="300" id="Picture 5" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2072251/113966.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin">GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Sari Mannonen, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345<br class="hugin">Pia Nilsson, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829<br class="hugin">tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/" target="_blank">http&#58;//www.norden.org/da/tema/nordic-bioeconomy/</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pohjoismainen biotalouspaneeli</b><b class="hugin"><br class="hugin"> </b>Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Madison Paper Industries myy tehdasalueensa Yhdysvalloissa2016-12-30T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 30. joulukuuta 2016 klo 16.00 EET) - UPM-Kymmene Inc. ja Northern SC Paper Corp., New York Timesin tytäryhtiö, ovat tänään ilmoittaneet yhteisyrityksensä, Mainen osavaltiossa sijaitsevan Madison Paper Industriesin tehdasalueen myynnistä New Mill Capital Holdingsin, Perry Videxin ja Infinity Asset Solutionsin yhteisyritykselle.</p> <p class="hugin">Tehdasalueen myynti on jatkoa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-sulkee-Madisonin-tehtaan-USAssa-ja-myy-tehtaan-yhteydessa-olevat-vesivoimala-001-Mon-14-Mar-2016-16-03.aspx" target="_blank">maaliskuussa 2016</a> ilmoitetulle yhteisyrityksen purkamiselle. Alueella sijaitsevat vesivoimalaitokset ovat myynnissä erikseen, ne eivät kuulu tänään julkistettuun kauppaan.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ruud van den Berg, Johtaja, Magazines, Merchants &amp; Office, UPM Paper ENA, puh. +49 151 1215 8310<br class="hugin">Russ Drechsel, Toimitusjohtaja, Madison Paper Industries, puh. +1-207-696-1228</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16 <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Madison Paper Industries </b><br class="hugin">Madison Paper Industries on UPM&#58;n ja Northern SC Paper Corp.&#58;n, New York Timesin tytäryhtiön, omistama yhteisyritys. Yhteisyrityksen omistuksessa on tehdasalue sekä kaksi vesivoimalaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;a <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a><u class="hugin">issä</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n paperituotekatalogi 2017 sekä uudet näytekirjat julkaistu2016-12-12T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.12.2016 klo 12.00 EET) - UPM on julkaissut uuden version paperituotekatalogistaan. Katalogi esittelee UPM Paper ENA&#58;n (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) tuoteportfolion ja oleellisen ympäristötiedon.</p> <p class="hugin">&quot;Painettu tuotekatalogi antaa asiakkaillemme täydellisen yleiskatsauksen. Kattava tuotekatalogimme verkossa täydentää painettua versiota&quot;, sanoo <b class="hugin">Antti Pokkinen</b>, Johtaja, Tuoteportfolio, UPM Paper ENA.</p> <p class="hugin">Yksityiskohtaisempaa tietoa paperilaaduista on tarjolla UPM online paperikatalogissa osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/papers" target="_blank">www.upmpaper.com/papers</a>. Se tarjoaa päivitettyä tietoa tuotteiden teknisistä arvoista, prepress-ohjeista sekä sertifikaateista ja ympäristömerkeistä. Katalogi toimii mobiilisti osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//m.upmpaper.com/" target="_blank">http&#58;//m.upmpaper.com/</a></p> <p class="hugin">Saksan- ja ranskankieliset versiot tuotekatalogista julkaistaan vuoden 2016 lopulla.</p> <p class="hugin">Uudet painetut paperinäytekirjat 2017-2018 ovat myös saatavilla. UPM&#58;n kattava paperilaatujen kirjo esitellään syväpaino- ja heatset-painomenetelmissä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Haluatko lisätietoja tai tehdä tilauksen?</b><br class="hugin">Riikka Schenk, Communications Specialist, UPM Paper ENA Sidosryhmäsuhteet, <a class="hugin" href="mailto&#58;paperinfo@upm.com" target="_blank">paperinfo@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman papereita sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;aa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n monimuotoisuusohjelmalle kunniamaininta FIBSn kilpailussa2016-12-09T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 9.12.2016 klo 12.00 EET) - UPM&#58;n monimuotoisuusohjelma palkittiin kunniamaininnalla Suomen johtavan yritysvastuuverkoston FIBSn Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 -kilpailussa. Kilpailun kuusi finalistia esittelivät ehdotuksensa tuomaristolle ja yleisölle Teoista sanoiksi! - Pitchausta biodiversiteetista -tilaisuudessa.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n monimuotoisuusohjelmalla on monitahoisia ja laajoja biodiversiteettivaikutuksia niin Suomessa kuin maailmalla. Ohjelma sisältää useita innovatiivisia kokeiluja ja ratkaisuja, ja se on toiminut myös edelläkävijäesimerkkinä monella tavoin biodiversiteetin suojelussa ja säilyttämisessä sekä siitä viestimisessä kansallisesti ja kansainvälisesti,&quot; tuomariston puheenjohtaja <b class="hugin">Lauri Kivekäs </b>totesi.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n strateginen monimuotoisuusohjelma laadittiin jo 20 vuotta sitten. Sen tavoitteena on ollut tuoda metsien monimuotoisuus ja sen pääaiheiden huomioon ottaminen osana nykyaikaista metsätaloutta. </p> <p class="hugin">&quot;Työn tulokset ovat rohkaisevia. Sekä tutkimusten että seurantojen mukaan toimenpiteemme ovat oikeita. Arvokkaiden elinympäristöjen suojelu, lahopuun lisäys ja puulajisuhteiden monipuolistaminen ovat tässä keskeisiä&quot;, kansainvälisistä metsäasioista vastaava <b class="hugin">Timo Lehesvirta</b> iloitsee. Timo on yksi ohjelman alullepanijoista.</p> <p class="hugin">Oleellinen osa ohjelmaa on tiivis yhteistyö tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, mikä on synnyttänyt uutta toimintakulttuuria alalla. </p> <p class="hugin">&quot;Yhteistyö eri tahojen kanssa on tuonut tekemiseen uusia näkökulmia ja motivoinut myös henkilöstöämme muuttamaan toimintatapoja ja kertomaan niistä myös metsänomistaja-asiakkaillemme&quot;, Lehesvirta kuvaa tehtyä työtä.</p> <p class="hugin">&quot;Seuraamme ohjelman vaikutuksia ja kehitämme toimintaamme edelleen saatujen tulosten pohjalta&quot;, Lehesvirta jatkaa.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n metsien monimuotoisuusohjelma perustuu monimuotoisuuden huomioon ottamiseen metsien käsittelyn yhteydessä, yhteistyöhankkeisiin sidosryhmien kanssa sekä arvokkaiden metsäalueiden suojeluun. </p> <p class="hugin">FIBS palkitsi 22.11. UPM&#58;n vuoden 2015 vuosikertomuksen biodiversiteettiin liittyvästä raportoinnista.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Timo Lehesvirta, johtaja kansainväliset metsäasiat, puh. 0400 752&#160;212</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.fibsry.fi/fi/uutishuone#/pressreleases/senaatti-kiinteistoet-voitti-yritysten-biodiversiteettipalkinnon-1686450" target="_blank">FIBS&#58;n tiedote 8.12.2016</a></p> <p class="hugin">Lue myös&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/" target="_blank">Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">FIBS </b>on Suomen laajin yritysvastuuverkosto. Verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä kaikilta toimialoilta. Se auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa&#58; tarjoaa tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.fibsry.fi" target="_blank">www.fibsry.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Raflatacin Tampereen tehtaalla on tehty paikallinen sopimus työaikapankista2016-12-08T10:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Tampere, 8.12.2016 klo 12.00 EET) - Tarralaminaattia valmistavan UPM Raflatacin Tampereen tehtaalla on allekirjoitettu työntekijöitä koskeva paikallinen sopimus työaikapankista. Sopimus antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnitella työn tekemistä ja konekannan käyttöä joustavasti ja tehokkaasti. Sopimus astuu voimaan joulukuun puolivälissä.</p> <p class="hugin">&quot;Valmistamme korkean lisäarvon etiketöintimateriaaleja globaaleille markkinoille. Toimintaympäristömme näissä erikoistuotteissa on jatkuvassa muutoksessa&#58; asiakkaan laatuvaatimukset kasvavat, uusien tuotteiden lukumäärä kasvaa, ajosarjat pienenevät ja toimitusaikavaatimukset kiristyvät entisestään. Voidaksemme vastata näihin haasteisiin nykyistä paremmin, olemme nyt luomassa koko tehtaalle joustavaa yhdessä tekemisen mallia. Uusi työaikapankkisopimus antaa tähän loistavan pohjan,&quot; sanoo <b class="hugin">Arto Tuomi</b>, Tampereen tehtaanjohtaja ja EMEIA-alueen erikoistuotteiden tuotantojohtaja.</p> <p class="hugin">&quot;Nyt sovittu työaikapankki ei ole perinteinen voimakkaaseen kausivaihteluun perustuva sopimus, vaan se on räätälöity vastaamaan oman toimialamme haasteisiin. Suomi on kaukana markkinoista ja meillä on pitkät toimitusajat.Työaikapankin avulla pyrimme kuromaan umpeen tätä takamatkaa.&quot;</p> <p class="hugin">Sopimuksen mukaan päivittäinen työaika voi tuotannollisesta tilanteesta riippuen olla jatkossa 0-12 tuntia. Työaika tasaantuu verovuoden aikana.</p> <p class="hugin">&quot;Sopimus perustuu vahvasti UPM&#58;n arvoihin - luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä, uudistu rohkeasti - ja antaa meille ihan uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden toiminnan ja kilpailukyvyn kehittämiseen yhdessä&quot;.</p> <p class="hugin">&quot;Tämä uusi toimintamalli vahvistaa asemaamme erikoistuotteiden toimittajana ja antaa meille etumatkaa kilpailijoihin. Se myös luo erinomaiset edellytykset toiminnan kehittämiselle Tampereen yksikössä. Pystymme jatkossa huomioimaan työntekijöiden yksilölliset tarpeet paremmin ja voimme tukea päivittäiseen jaksamiseen liittyviä asioita&quot;, sanoo pääluottamusmies <b class="hugin">Pertti Niemi</b>.</p> <p class="hugin">UPM on ottanut vahvasti kantaa paikallisen sopimisen puolesta. Työehtojen tulisi tukea joustavuutta ja tarvelähtöisyyttä. Paras asiantuntemus siihen, miten erilaisissa suhdannetilanteissa toimitaan, on työpaikoilla paikallisesti.</p> <p class="hugin">UPM Raflatacin Tampereen yksikössä valmistetaan erikoistarralaminaattia vaativiin loppukäyttöihin esim. juoma- ja lääketeollisuudessa. Tesoman kaupunginosassa toimivassa yksikössä työskentelee yhteensä 350 henkilöä, näistä n. 200 tehdasorganisaation palveluksessa. Tuotannossa töitä tehdään pääsääntöisesti kolmessa vuorossa. Tehdastoimintojen lisäksi Tampereen yksikössä on myös UPM Raflatacin Erikoistuote- ja Filmiliiketoiminnan muita toimintoja kuten tutkimus ja tuotekehitys. Tehdas on perustettu vuonna 1972. UPM Raflatacilla on kaikkiaan 11 tehdasta, Suomen lisäksi Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Malesiassa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-Raflatac-muuttaa-liiketoimintamalliaan--001-Tue-06-Sep-2016-11-21.aspx" target="_blank">UPM Raflatac ilmoitti syyskuussa uudesta globaalista liiketoimintamallista</a>. Tampereella on jatkossakin vahva rooli erikoistarralaminaattia valmistavana tehtaana. </p> <p class="hugin">Valokuvia Tampereen tehtaasta on ladattavissa <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/SWWrN7b-xRpt" target="_blank">UPM&#58;n kuvapalvelusta</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Arto Tuomi, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Oy ja erikoistuotteiden tuotantojohtaja, UPM Raflatac EMEIA,&#160;puh. 040&#160;501 6774</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac</b><br class="hugin">UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 2 900 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM Raflatacia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upm_raflatac" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
JPMorgan Chase & Co:n omistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-12-07T11:30:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 7.12.2016 klo 13.30 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">JPMorgan Chase &amp; Co&#58;n omistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 6. joulukuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan JPMorgan Chase &amp; Co&#58;n osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 5. joulukuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">JPMorgan Chase &amp; Co&#58;n osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,56 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0,06 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 6,62 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesar</b><b class="hugin">ja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" colspan="2" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_3" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Nimi</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> J.P. Morgan International Bank Limited </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> J.P. Morgan Investment Management Inc.<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> J.P. Morgan Trust Company of Delaware </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan <br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan <br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan <br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Asset Management (UK) Limited </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> JPMorgan Chase Bank, National Association<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> J.P. Morgan (Suisse) SA </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan <br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> Alle 5 % rajan <br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> &#160;<br class="hugin"> Alle 5 % rajan </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet liittyi kansainväliseen biomateriaalien kestävyyttä edistävään RSB:hen 2016-12-07T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 7.12.2016 klo 13.00 EET) - UPM liittyi jäseneksi kestäviä biomateriaaleja edistävään RSB-yhteisöön (Roundtable on Sustainable Biomaterials). RSB on kansainvälinen standardointi- ja sertifiointijärjestelmä biomateriaaleille ja biopolttoaineille. Se on myös itsenäinen, monia eri sidosryhmiä yhdistävä yhteisö, joka tekee töitä biomateriaalien kestävyyden edistämiseksi.</p> <p class="hugin">RSB&#58;tä pidetään yhtenä vahvimmista kestävyysjärjestelmistä, joka todentaa biomateriaalien eettisyyden, kestävyyden ja niiden hankintatoimien luotettavuuden. Se on myös yksi Euroopan Unionin hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla biopolttoaineet voivat osoittaa noudattavansa EU&#58;n uusiutuvan energian direktiivin niille asettamia kestävyysvaatimuksia. UPM uskoo RSB&#58;n mahdollisuuksiin ja osallistuu jatkossa aktiivisesti kestävyysjärjestelmän kehittämiseen.</p> <p class="hugin">&quot;Jäsenyys kestävien biomateriaalien yhteisössä RSB&#58;ssä on UPM Biopolttoaineille jälleen yksi lisäaskel kestävän kehityksen saralla. Olemme sitoutuneet vahvistamaan suorituskykyämme kestävyydessä ja edistämään standardeja, jotka antavat työvälineitä, joilla kestävää kehitystä saadaan tuotua käytäntöön&quot;, sanoo <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.</p> <p class="hugin">RSB-jäsenyys on luonnollinen seuraava askel UPM&#58;n aiemmalle työlle sertifiointijärjestelmän kanssa. Yhteistyössä WWF Suomen kanssa UPM on tehnyt RSB-standardin soveltuvuusselvityksen yhtiön biopolttoainetuotannolle. Selvityksen mukaan RSB-sertifiointi soveltuu hyvin nykyiselle UPM BioVernon tuotannolle, joka perustuu oman teollisuutemme tähteeseen, mäntyöljyyn.</p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet on jäsenenä myös ISCC&#58;ssä (International Sustainability &amp; Carbon Certification) eli toisessa tunnetussa biomateriaalien ja biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmässä.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="191" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2062493/112484.jpg" width="340" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivisia kotimaisia biopolttoaineita</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia ja autoilun lähipäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. UPM BioVerno -diesel sopii erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.</p> <p class="hugin">UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Kaikki biojalostamon tuotteet on sertifioitu ISCC&#58;n tai Suomen kansallisen sertifikaatin mukaisesti. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 045&#160;265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Norges Bankin omistus UPM:stä on laskenut alle 5 prosentin rajan2016-12-05T16:15:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pörssitiedote&#160;&#160; 5.12.2016 klo 18.15 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Norges Bankin omistus UPM&#58;stä on laskenut alle 5 prosentin rajan</b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj on 5. joulukuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) osake- ja äänimäärä UPM&#58;stä on 2. joulukuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM&#58;stä on laskenut 26&#160;487 024 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96 prosenttia UPM&#58;n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM&#58;n osakkeiden kokonaismäärä 2.12.2016 oli 4,96 prosenttia UPM&#58;n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM&#58;n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.</p> <p class="hugin">Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan&#58;</p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä (A&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B&#58;n yhteismäärä)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Yhteenlaskettu</b><br class="hugin"><b class="hugin">%-osuus (A+B)</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 0 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 5,31 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 2,23 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 7.54 % </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen&#58;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">A&#58; Osakkeet ja äänioikeudet</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_1" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakesarja/ osakelaji</b><br class="hugin"> <b class="hugin">&#160;</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> ISIN-koodi (jos mahdollista<b class="hugin">)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Suora</b> (SMA 9&#58;5) </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Välillinen</b> (SMA 9&#58;6 ja 9&#58;7) </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> FI0009005987 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;487 024 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">A YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 26&#160;487 024 </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> 4,96 % </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">B&#58; AML&#58;n 9 luvun 6 a §&#58;ssä tarkoitetut rahoitusvälineet&#58;</b></p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_2" style="border-collapse&#58;collapse;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Rahoitus-välineen luonne</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Eräpäivä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toteutusaika</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;solid solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus</b> </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> </tr> <tr class="hugin"> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid solid;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> &#160; </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> <b class="hugin">B YHTEENSÄ</b> </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> <td class="hugin" style="border-style&#58;none solid solid none;border-width&#58;1px;" valign="top"> N/A </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin">Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksi2016-12-05T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 5.12.2016 klo 9.00) - UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP&#58;n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="232" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2061693/112270.jpg" width="135" /></p> <p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> sanoo. </p> <p class="hugin">&quot;Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84&#160;prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100&#160;prosenttiin vuoteen 2030 mennessä&quot;, Lundgren kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme tilanteessa, missä linkki puuta raaka-aineena hyödyntävän tuotannon ja metsäkadon välillä on vahvempi kuin koskaan ja se linkki on katkaistava. Onnittelemme yrityksiä, jotka on listattu puu- ja puupohjaisten tuotteiden Forest A -listalle. Listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin &#160;ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa. Tämä sekä suojelee metsiä että ohjaa markkinakäyttäytymistä kohti entistä kestävämpää taloutta&quot;, sanoo CDP&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Katie McCoy</b>.</p> <p class="hugin">UPM on aina huolehtinut metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on&#160; kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä. Ohjelman lajikohtaiset hankkeet ja tutkimukset auttavat kehittämään metsänhoitoa ottamalla huomioon eri lajien tarpeet sekä luomaan uutta työskentelykulttuuria yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM edistää myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja suojelualueet ovat osa yhtiön monimuotoisuusohjelmaa. </p> <p class="hugin">&quot;Olemme iloisia, että myös työmme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on hiljattain saanut tunnustusta. Suomen johtava voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto FIBS palkitsi monimuotoisuusraportointimme vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja siihen liittyvillä verkkosivuilla&quot;, Sami Lundgren sanoo. Lue lisää osoitteessa <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin">CDP&#58;n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365&#58;n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa. Linkki englanninkieliseen raporttiin&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en/reports/downloads/1328" target="_blank">Revenue at risk&#58; Why addressing deforestation is critical to business success</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA&#160;ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">CDP</b> (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille sekä maantieteellisille alueille globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa oleellista tietoa ympäristötoiminnastaan. Sijoittajat arvottavat CDP&#58;n parhaaksi ilmastotietoja julkaisevaksi organisaatioksi. CDP tekee yhteistyötä 827 institutionaalisen sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 100 biljoonan US-dollarin varoja sekä 89 ostoorganisaation kanssa, joiden yhteenlaskettu hankintojen arvo on yli 2,7 biljoonaa US-dollaria. Nämä yhdessä kannustavat yrityksiä kertomaan ympäristövaikutuksistaan sekä toimenpiteistään niiden ehkäisemiseksi. CDP on We Mean Business -koaliition perustajajäsen. Lue lisää <a class="hugin" href="http&#58;//www.CDP.net" target="_blank">www.CDP.net</a>. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Hyviä tuloksia UPM:n puupohjaisen dieselin käytöstä bussiliikenteessä2016-11-29T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 29.11.2016 klo 11.00 EET) - UPM on testannut kotimaista puupohjaista dieselpolttoainetta onnistuneesti niin laboratoriossa kuin käytännön liikenteessä. Testit osoittivat selvästi, että UPM&#58;n uusiutuva diesel toimii parhaiden dieselpolttoaineiden tavoin.</p> <p class="hugin">UPM BioVerno -dieselin laboratoriotestit tehtiin VTT&#58;llä ja liikennetestit pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. Vuoden kestäneissä liikennekoeajoissa olivat mukana myös Transdev Finland Oy, Volvo ja St1. Liikennöintiin liittyvät seurantamittaukset tehtiin niin ikään VTT&#58;llä. </p> <p class="hugin">Laboratoriotestaus aloitettiin Euro III -luokan busseilla, joita käytetään edelleen paljon Suomen liikenteessä. UPM BioVerno -dieselillä mitattiin selvästi pienemmät päästöt kuin verrokkina olleella kauppalaatuisella fossiilisella dieselillä. Muihin testattuihin kehittyneisiin polttoaineisiin verrattuna UPM BioVerno -dieselin päästöt olivat vähintään yhtä pienet. </p> <p class="hugin">&quot;UPM BioVernon käyttö nykyisessä bussikannassa fossiilisen dieselin sijaan vähentäisi joukkoliikenteen päästöjä merkittävästi. Tämä on hyvä uutinen, sillä &#160;puupohjaisella kotimaisella polttoaineella pystyttäisiin heti parantamaan pääkaupunkiseudun ilmanlaatua&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineet - liiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM BioVerno toimi hyvin vuoden kestäneissä bussien liikennekoeajoissa</b></p> <p class="hugin">Bussien liikennetestit ajettiin Helsingin ja Keravan välisessä liikenteessä Transdev Finlandin liikennöiminä Volvon neljällä identtisellä Euro VI -luokan bussilla, joissa on päästötasoltaan alhainen ja tehokas moottori. Koeajoja tehtiin 20-, 50- ja 100-prosenttisella UPM BioVerno -dieselillä. St1 oli &#160;hankkeen polttoainejakelija. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="191" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2059995/112110.jpg" width="340" /></p> <p class="hugin">Tulosten mukaan UPM BioVerno toimii erittäin hyvin kaikilla sekoitussuhteilla - parhaiden dieseleiden tavoin - ja keskikulutus on sama kuin fossiilisella dieselillä. Testikilometrejä kertyi kaikkiaan noin 400&#160;000 km ja ne sujuivat täysin ongelmitta. </p> <p class="hugin">Euro VI -luokan autoissa hiukkassuodatin ja SCR-katalysaattori alentavat päästöt jo lähelle nollatasoa, joten merkittäviä eroja polttoaineiden välillä lähipäästöissä ei saatu. Euro VI -moottorissa polttoaine vaikuttaakin päästöihin lähinnä epäsuorasti&#58; korkealaatuinen polttoaine, kuten UPM BioVerno, takaa puhdistusjärjestelmän toimivuuden myös ajokilometrien karttuessa.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme tyytyväisiä testituloksiin - ne osoittivat, että UPM BioVernolla voisi korvata kokonaan fossiilisen dieselin nykyisessä bussiliikenteessä. Biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin Seudun Liikenteen tavoitteissa, sillä tähtäämme lähivuosina hiilettömään pääkaupunkiseudun liikenteeseen&quot;, sanoo <b class="hugin">Reijo Mäkinen</b>, Liikennepalvelut-osaston johtaja Helsingin Seudun Liikenteestä.&#160; </p> <p class="hugin">Bussien liikennekoeajot olivat myös osa VTT&#58;n koordinoimaa laajempaa BioPilot-hanketta, jolla kannustettiin yrityksiä kaupallistamaan liikenteen uusiutuvan energian ratkaisuja. </p> <p class="hugin">&quot;Kehittyneet biopolttoaineet ovat testatusti toimiva ratkaisu ja merkittävä mahdollisuus Suomelle. Ne voivat toimia ohituskaistana vähähiilisyyteen, sillä ne voidaan ottaa käyttöön heti ja niillä voidaan selkeästi vähentää liikenteen päästöjä&quot;, sanoo VTT&#58;n tutkimusprofessori <b class="hugin">Nils-Olof Nylund</b>. </p> <p class="hugin">HSL ja VTT ovat käynnistäneet BioSata-hankkeen, joka on luonnollinen jatko päättyneelle BioPilot-hankkeelle. Uudessa hankkeessa siirrytään jo sovellusvaiheeseen, tavoitteena nostaa biopolttoaineiden osuus HSL&#58;n bussiliikenteessä tasolle 70-90 % jo ennen vuosikymmenen loppua.</p> <p class="hugin"><strong class="hugin">Innovatiivinen kotimainen uusiutuva diesel</strong></p> <p class="hugin">UPM&#58;n uusiutuva diesel, UPM BioVerno, on innovaatio, joka laskee kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia ja autoilun lähipäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Korkealaatuinen polttoaine valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä. UPM BioVerno -diesel soveltuu erinomaisesti kaikkiin dieselmoottoreihin.</p> <p class="hugin">UPM aloitti puupohjaisen dieselin tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Lappeenrannassa valmistettava UPM BioVerno on suomalainen Avainlipputuote.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 045&#160;265 1345<br class="hugin">Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT, Liikenteen energiakäyttö, puh. 0400 703 715</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><strong class="hugin">Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy</strong> on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. <a class="hugin" href="http&#58;//www.vtt.fi" target="_blank">www.vtt.fi</a></p> <p class="hugin"><strong class="hugin">HSL</strong> (Helsingin seudun liikenne) on kuntayhtymä, joka suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä. Kuntayhtymä hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut. HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, hyväksyy joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän ja lippujen hinnat sekä järjestää lippujen myynnin ja matkalippujen tarkastuksen. Kuntayhtymä vastaa myös joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hsl.fi" target="_blank">www.hsl.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
FindMyPaperRoll-mobiilisovellus UPM:n haasteen voittajaksi Junctionissa2016-11-28T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.11.2016 klo 10.00 EET) - Euroopan johtava hackathon-tapahtuma Junction pidettiin viikonloppuna Helsingin Wanhassa Satamassa. Kehittäjät ja suunnittelijat kisasivat 48 tunnin ajan 11 eri kategoriassa eli &quot;trackissa&quot; virtuaalisesta todellisuudesta ja IoT&#58;stä terveys- ja finanssiteknologiaan. </p> <p class="hugin">UPM toimi yhtenä esineiden internet -kategorian isännistä ja haastoi osallistujat kehittämään digitaalisia ratkaisuja paperin toimitusketjun dataa hyödyntämällä. UPM&#58;n haasteeseen parhaiten vastasi Aalto-yliopiston tuotantotalouden opiskelijoista koostuva tiimi FindMyPaperRoll-mobiilisovelluksellaan. Kolmen opiskelijan <b class="hugin">Antti Luiron, Tony Hämmäisen </b>ja<b class="hugin"> Veikko Kovasen</b> voitokas idea liittyy UPM&#58;n paperitoimitusten seuraamiseen.</p> <p class="hugin">&quot;Ratkaisu vastasi hyvin haasteeseemme ja voi tuoda meille suoraa liiketoiminnallista etua. Se on myös helposti hyödynnettävissä ja pilotoitavissa nopealla aikataululla&quot;, sanoo UPM Paper ENA&#58;n liiketoiminnan tuesta vastaava johtaja <b class="hugin">Linda von Schantz</b>.</p> <p class="hugin">Junction on kokoontumispaikka kehittäjille, suunnittelijoille ja yrittäjille ympäri maailman. Junctioniin lähetettiin yli 3 000 hakemusta ja 1 300 osallistui itse tapahtumaan. IoT-track oli 650 hakijalla Junctionin suosituin. Hakijoista 200 valittiin IoT-trackin osallistujiksi, ja heistä noin puolet osallistui UPM&#58;n haasteeseen. Tapahtumassa vieraili viikonlopun aikana noin 1 500 ihmistä. Koko Junctionin voitti Suju.Online, joka kisasi Future Mobility -kategoriassa. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n kumppaneina IoT-trackissa toimivat Tieto ja IBM. Katso Junctionin kuvablogi <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.com/supply-chain-did-go-mobile-tracking-application-the-winning-solution-in-junction/" target="_blank">täältä</a>. Lue lisää UPM&#58;n haasteesta osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/upmhack" target="_blank">www.upm.com/upmhack</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Linda von Schanz, Director, Business Support, Business Processes and Solutions, UPM Paper ENA, puh. 044 5994989</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet&#58;</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA </b>(Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman papereita sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle ja, täyttävätäen samalla vaativat ympäristöllisen ja sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 9 000 henkilöä<b class="hugin">. </b>Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineille Bio Strategy Award 2016 -palkinto2016-11-22T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 22.11.2016 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnalle on myönnetty PPI Bio Strategy Award 2016 -palkinto Brysselissä, Belgiassa pidetyssä palkintogaalassa. PPI Awards on ainoa maailmanlaajuinen palkintotapahtuma, joka keskittyy antamaan tunnustusta sellu- ja paperiteollisuudessa toimiville ansioituneille yrityksille, tehtaille ja yksityishenkilöille.</p> <p class="hugin">Tänä vuonna tuomaristo korosti valinnassaan puun, biomassan ja jätteiden hyödyntämistä bioenergian, biopolttoaineiden ja muiden sivutuotteiden valmistuksessa. Painopiste oli biotaloudessa ja siihen perustuvan strategian positiivisissa taloudellisissa vaikutuksissa. Nämä lähtökohdat toteutuvat esimerkillisesti UPM Lappeenrannan biojalostamon kehittyneessä biopolttoainetuotannossa.</p> <p class="hugin">&quot;Tämä palkinto on meille suuri kunnia. Biopolttoaineliiketoiminta on mielestämme monestakin syystä järkevää. Se hyödyntää tähteitä raaka-aineina, vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja pienentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja liikenteen lähipäästöjä&quot;, toteaa <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineiden johtaja. &quot;Lisäksi liiketoimintamme ei ainoastaan tue kestävää kehitystä - se on myös taloudellisesti kannattavaa.&quot; </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="266" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2058537/111990.jpg" width="400" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">PPI Awards -gaala Brysselissä - Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja (neljäs vas.) vastaanotti UPM&#58;n palkinnot. </i></p> <p class="hugin">Vuosittainen PPI Awards -gaala järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa. Sellu- ja paperiteollisuuden maailmanlaajuisia toimijoita juhlittiin 21. marraskuuta osana Brysselin CEPI European Paper Week -tapahtumaa. Voittajat valitsi korkea-arvoinen tuomaristo, joka koostui sellu- ja paperiteollisuuden yritysten toimitusjohtajista ja asiantuntijoista, kestävän kehityksen konsulteista sekä toimialaan erikoistuneista tiedotusvälineistä ja järjestöistä.</p> <p class="hugin">Bio Strategy Award -kategorian voiton lisäksi UPM voitti Financial Strategy Award -kategorian PPI 2016 Awards -palkinnon.</p> <p class="hugin">Lisätietoja PPI 2016 Awards -palkinnoista&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//events.risiinfo.com/ppi-awards" target="_blank">http&#58;//events.risiinfo.com/ppi-awards</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivinen kehittynyt biopolttoaine</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n biojalostamo Lappeenrannassa on maailman ensimmäinen, uusiutuvaa puupohjaista UPM BioVerno -dieseliä valmistava laitos. Biojalostamon vuosittainen tuotantokapasiteetti on 100&#160;000 tonnia. Noin 179 miljoonan euron biojalostamo on rakennettu ilman julkisia investointitukia. UPM Lappeenrannan biojalostamon rakentaminen alkoi kesällä 2012, ja kaupallinen tuotanto käynnistyi tammikuussa 2015.</p> <p class="hugin">UPM BioVernoa tuotetaan UPM Lappeenrannan biojalostamolla raakamäntyöljystä, joka on puupohjainen selluntuotannon tähde. Huomattava osa raaka-aineesta tulee UPM&#58;n omilta sellutehtailta Suomesta.</p> <p class="hugin">Puupohjainen UPM BioVerno -diesel ehkäisee ilmastonmuutosta vähentämällä merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja liikenteen lähipäästöjä. Sitä voi käyttää kaikissa dieselmoottoreissa minkä tahansa korkealaatuisen dieselpolttoaineen tavoin<i class="hugin">. </i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045&#160;265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Liperin Tikansaareen yksityinen suojelualue UPM:n maille 2016-11-16T07:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.11.2016 klo 9.30 EET) - UPM ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet suojelualuekorvauksista ja noin 37 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Liperin Tikansaareen, Pyhäselän järvialtaan eteläpuolelle. Alue on vanhapuustoista harjumetsää, jossa on korpi- ja lehtolaikkuja. Se on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Oriveden-Pyhäselän saaristot -kohdetta. Pääosa alueesta sisältyy myös rantojensuojeluohjelmaan, ja lisäksi Tikansaari kuuluu kokonaisuudessaan harjujensuojeluohjelmaan. </p> <p class="hugin">Tikankaivannon salmen molemmin puolin sijaitsevat kapeat niemet kuuluvat perustettavaan suojelualueeseen. Vanhapuustoisia harjumetsiä on yhtenäisimmin suojelualueen Tikankaivannon kaakonpuolisessa osassa. Suojelualueen luoteisosan nuoremmissa metsiköissä monimuotoisuusarvoja lisäävät laikuittainen lehtoisuus ja harjujen paisterinnekasvillisuus. Suojelualueen harjumetsissä esiintyy siellä täällä myös lehmusta.&#160; </p> <p class="hugin">Kohde täydentää osaltaan Oriveden-Pyhäselän saaristojen aikaisemmilla suojelupäätöksillä rakentamisen ulkopuolelle jääneitä alueita ja tukee samalla Natura-alueelle keskeisen saimaannorpan suojelua lajin pohjoisimmalla elinalueella.</p> <p class="hugin">Tehty suojelupäätös ei rajoita jokamiehen oikeuksia. Tikansaaressa on kaivannon molemmin puolin rantoja ja harjanteita seurailevia vanhoja polkuja, jotka ovat erityisesti retkisatamassa vierailevien veneilijöiden käytössä. Myös uittosäännön mukainen uitto Tikansaaren ympäristössä jatkuu entisellään.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puh. 0400 546&#160;690, sähköposti <a class="hugin" href="mailto&#58;riitta.m.vaisanen@upm.com" target="_blank">riitta.m.vaisanen@upm.com</a><br class="hugin">Luonnonsuojelun johtava asiantuntija Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026&#160;175, sähköposti sirkka.hakalisto@ely-keskus.fi</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/OrivedenPyhaselan_saaristot%286755%29" target="_blank">Oriveden-Pyhäselän saaristot Natura 2000 -kohde FI0700018 (SCI)</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2057035/770589.pdf" target="_blank">Tikansaaren suojelualueen kartta</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet liittyi vähäpäästöisyyttä kestävillä polttoaineilla edistävään below50-ohjelmaan 2016-11-15T12:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.11.2016 klo 14.30 EET) - UPM Biopolttoaineet liittyi below50-yhteisöön, jossa globaalit yritykset edistävät kestäviä polttoaineita ja lisäävät niiden kehitystä ja käyttöä. Vähäpäästöisten kestävien polttoaineiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästövähenemiä. </p> <p class="hugin">Below50-yhteisöön voivat liittyä kaikki yritykset, jotka tuottavat, käyttävät tai investoivat polttoaineisiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Yritysten tulee julkisesti sitoutua kampanjaan, osoittaa väitteensä toteen ja kertoa edistyksestään tavoitteen saavuttamisessa.</p> <p class="hugin">&quot;Below50 korostaa tärkeää asiaa eli tarvetta kasvattaa maailmanlaajuiset markkinat kestäville biopolttoaineille. Kehittyneet biopolttoaineet ovat ohituskaista päästöttömään liikenteeseen. UPM on valmistanut puupohjaista uusiutuvaa dieseliä lähes kaksi vuotta. Markkinat ovat suhtautuneet innovatiiviseen UPM BioVernoon - joka vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 80 % - erittäin positiivisesti. Uskomme, että kuluttajat arvostavat jatkossa yhä enemmän kehittyneiden biopolttoaineiden ympäristö- ja vastuullisuusetuja&quot;, sanoo <strong class="hugin">Sari Mannonen</strong>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.</p> <p class="hugin">Below50 on yksi uusimmista kestävien polttoaineiden aloitteista ja se yhdistää edelläkävijäyrityksiä ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB) ja Sustainable Energy for All (SE4ALL) -järjestöt. Aloite julkistettiin kesäkuussa 2016. </p> <p class="hugin">&quot;Alamme tarvitsee maailmanlaajuisia yhteistyöfoorumeita ja below50-yhteistön välittämät viestit sopivat erinomaisesti yhteen UPM Biopolttoaineiden strategian kanssa&quot;, summaa Mannonen. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045&#160;265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Below50</b> on uudenlainen edistyneiden yritysten yhteenliittymä jonka taustalla ovat World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Roundtable for Sustainable Biomaterials (RSB) ja Energy for All (SE4ALL) tavoitteenaan edistää luokkansa parhaita vähähiilisiä polttoaineita, niiden käyttöä ja kehitystä. Below50 perustettiin vähähiilisen teknologian hankkeen myötä (Low Carbon Technology Partnership initiative) ja sen tavoitteena on kasvattaa maailmanlaajuista yritysmarkkinaa markkinoiden parhaille vähähiilisille polttoaineille. Yritys, joka tuottaa, käyttää tai investoi polttoaineisiin jotka ovat vähintään 50% vähähiilisempiä kuin fossiiliset polttoaineet voi liittyä mukaan below50 hankkeeseen. Yritysten pitää julkisesti sitoutua kampanjaan, todentaa sitoumuksensa ja raportoida tavoitteen saavuttamisesta.&#160; <a class="hugin" href="http&#58;//www.below50.org" target="_blank">www.below50.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston perustaksi UPM:n metsätiloja 2016-11-15T11:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.11.2016 klo 13.30 EET) - UPM ja FIM Metsä Erikoissijoitusrahasto ovat sopineet reilun 8&#160;500 hehtaarin metsäkiinteistökaupasta. Ostetut tilat sijaitsevat Hyrynsalmella, Lieksassa, Paltamossa, Sotkamossa ja Vieremällä. Lisäksi kiinteistökaupan yhteydessä on solmittu pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus, joka varmistaa puutavaran menekin markkinahintaan kaikissa suhdannetilanteissa sekä metsien ammattimaisen ja suunnitelmallisen hoidon ostajan tavoitteiden mukaisesti. Tilat on myös liitetty UPM&#58;n FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-ryhmäsertifikaattiin FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> C 109750. Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista. </p> <p class="hugin">FIM Metsä Erikoissijoitusrahasto on FIMin hallinnoima uusi rahasto. S-Pankin omistama FIM tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus- ja varainhoitopalveluja yksityisasiakkaille sekä instituutioille. S-Pankki myy rahastoa S-Metsärahasto-nimellä. </p> <p class="hugin">&quot;Metsä on hyvä sijoitustuote ja vähempiriskinen vaihtoehto esimerkiksi osakesijoittamiselle. Vaikka tulisi lama, metsän biologinen kasvu jatkuu&quot;, rahastonhoitaja <b class="hugin">Timo Hakulinen</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme myyneet vuosien ajan säännöllisesti yhtiön metsäomaisuutta osana kiinteistönjalostusta alueilta, jotka sijaitsevat kaukana tehtaistamme&quot;, metsäjohtaja<b class="hugin"> Sauli Brander </b>kertoo. &quot;Tilat ovat hyvin hoidettuja talousmetsiä, joiden tuotto on hyvä. Siksi ne ovat kiinnostaneet monia erityyppisiä ostajia&#58; jo metsää omistavia yksityishenkilöitä, metsää vakaana sijoituskohteena pitäviä yksityishenkilöitä sekä muita sijoittajia ja rahastoja. Olemme iloisia, että nyt myös FIM ja S-Pankki ovat liittyneet asiakkaidemme joukkoon&quot;, Brander jatkaa. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n metsäomaisuus Suomessa on nykyisellään noin 700 000 hehtaaria.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puh. 0400 546&#160;690, sähköposti <a class="hugin" href="mailto&#58;riitta.m.vaisanen@upm.com" target="_blank">riitta.m.vaisanen@upm.com</a><br class="hugin">Rahastonhoitaja Timo Hakulinen, FIM, puh. 041 4350 881, sähköposti <a class="hugin" href="mailto&#58;timo.hakulinen@fim.com" target="_blank">timo.hakulinen@fim.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">FIM</b> tarjoaa yli 20 vuoden kokemuksella yksilöllisiä ja monipuolisia sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa sekä Tukholmassa sijaitsevien toimipisteiden lisäksi palvelemme asiakkaitamme kattavasti verkossa. Kokeneet sijoitusalan ammattilaisemme palvelevat niin yksityissijoittajia, yrityksiä ja yhteisöjä kuin keskeisiä instituutioita. FIM on osa suomalaista S-Pankkia.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Otepään vaneritehdas nousee maailmanluokkaan - tehtaan laajennus ja uusi biolämpölaitos vihitään käyttöön 2016-11-11T11:30:00Z<p class="hugin">(UPM Plywood, Lahti, 11.11.2016 klo 13.30 EET) - UPM Otepään vaneritehtaan keväällä 2015 aloitettu laajennus ja uuden biolämpölaitoksen rakentaminen on saatu päätökseen, ja ne vihitään käyttöön tänään. Laajennuksen myötä Otepään tehtaan tuotantokapasiteetti nousee 90 000 kuutiometriin vuodessa. Uusi biolämpölaitos puolestaan parantaa tehtaan materiaalitehokkuutta ja vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 85%. Investointien kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.</p> <p class="hugin">&quot;Nyt valmistuneiden investointien myötä Otepään tehdas nousee vaneritehtaiden maailmanluokkaan. Suuremman tuotantokapasiteetin myötä tehdas pystyy vastaamaan entistä paremmin korkealaatuisten vanerituotteiden kasvavaan kysyntään keskeisillä asiakastoimialoillamme rakentamisessa, kuljetusvälineteollisuudessa ja LNG-laivanrakennuksessa&quot;, sanoo UPM Plywoodin johtaja <b class="hugin">Mika Sillanpää</b>.</p> <p class="hugin">Laajennustöiden aikana tehtaalle asennettiin uusinta tekniikkaa edustavat viilun sorvauslinja ja kuivauslinja, lisää viilujen jatkos-, liitos- ja paikkauskapasiteettia sekä uudet liimaus- ja puristuslinjat. Lisäksi tukkien lajittelun ja haudonnan kapasiteettia kasvatettiin vastaamaan kasvavia tuotantomääriä. Uusi 18 MW biolämpölaitos tuottaa kaiken tehtaan tarvitseman lämpöenergian tuotannossa syntyvistä sivutuotteista. Otepään käyttämä puuraaka-aine käytetään näin kokonaisuudessaan joko vanerintuotannossa, muiden tuotteiden raaka-aineena tai energian tuotantoon. </p> <p class="hugin">Vuonna 2000 perustettu Otepään tehdas on Viron suurin vaneritehdas. Se valmistaa pinnoittamattomia ja pinnoitettuja koivuvanereita etupäässä rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin ja LNG tankkereihin. Tehtaan tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin pääasiassa Keski-Eurooppaan. Nyt valmistuneen laajennuksen myötä Otepään vaneritehtaan henkilöstömäärä on kasvanut noin neljälläkymmenellä 240 henkilöön, ja se on yksi Viron Valgamaan alueen suurimmista teollisista työnantajista.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puhelin 040 545 5803, mika.kekki [at] upm.com&#160; <br class="hugin">Tehtaanjohtaja Ando Jukk, UPM Otepää, puhelin +372 51 434 70, ando.jukk [at] upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood, Sidosryhmäsuhteet</b><br class="hugin">puh. 0204 151 13<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">communications.ply@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood</b> valmistaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä lämpömuotoiltavaa UPM Grada® -puumateriaalia muotopuristamiseen. UPM Plywoodin liikevaihto oli noin 439 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä. UPM Plywoodilla on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Plywoodia&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/WisaPlywood" target="_blank">Twitter</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> <u class="hugin">|</u> <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM kerää Metsämessuilla suomalaisten ajatuksia metsästä yhdessä Suomen Partiolaisten, FSC® Suomen ja Sastan kanssa2016-11-10T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.11. 2016 klo 14.00 EET) - UPM jatkaa viime vuonna alkanutta yhteistyötä Suomen Partiolaisten kanssa Metsämessuilla Helsingin Messukeskuksessa 11.-13.11.2016. Suomen Partiolaisten lisäksi UPM&#58;n osastolla ovat mukana FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> Suomen ja Sastan edustajat. Yhdessä tarjoamme messuvieraille tuhdin paketin asiaa puukaupasta, vastuullisesta metsänhoidosta, retkeilystä ja turvallisesta metsässä liikkumisesta.</p> <p class="hugin">&quot;Haluamme yhdessä herättää keskustelua vastuullisesta metsänhoidosta ja metsässä liikkumisesta&quot;, UPM Metsän markkinointipäällikkö <b class="hugin">Paula Savonen</b> kertoo. </p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuudesta puhutaan paljon, mutta usein konkretia jää taka-alalle. Yhdessä Suomen Partiolaisten, FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> Suomen ja Sastan kanssa keskustelemme messuvieraiden kanssa vastuullisuuden eri näkökulmista ja kerromme käytännön esimerkkejä siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa metsänhoidossa, puukaupassa ja retkeilyssä&quot;, Savonen kuvaa UPM&#58;n messuteemaa. &quot;Osastollamme metsänomistaja voi myös keskustella mahdollisuudesta liittyä UPM&#58;n FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-ryhmäsertifikaattiin (FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> C 109750).&quot;&#160;&#160;</p> <p class="hugin">Yhteistyökumppanimme pitävät viikonlopun aikana useita tietoiskuja aiheista, joista on hyötyä jokaiselle metsänomistajalle ja luonnossa liikkujalle. FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> Suomen pääsihteeri <b class="hugin">Anniina Kostilainen</b> kertoo muun muassa, mitä FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-merkki kertoo vastuullisuudesta. Sasta tuo messuille todellisen eränkävijän, <b class="hugin">Jaakko &quot;Korpijaakko&quot; Heikan</b>, joka jakaa kokemuksiaan vastuullisesta vaeltamisesta. Perjantaina koululaispäivänä sekä isäinpäivänä sunnuntaina Suomen Partiolaiset kertovat retkivinkkejä ja näyttävät, miten nuotio tehdään turvallisesti, ja miten MobiMetsä-peli toimii. </p> <p class="hugin">&quot;Keräämme myös messuvierailta kokemuksia ja muistoja metsästä. Meitä kiinnostaa, miten metsä rikastuttaa suomalaisten elämää ja mitä vastuullinen metsänhoito suomalaisille tarkoittaa&quot;, Savonen vinkkaa. </p> <p class="hugin">Messuvieraat voivat kirjata ja kertoa omista kokemuksistaan UPM&#58;n osastolla 6d71. Messuilla käytäviä keskusteluja voi seurata myös facebookissa osoitteessa www.facebook.com/metsamaailma ja intagramissa hashtagilla #metsärikastuttaaelämää. </p> <p class="hugin">Metsämessujen lisäksi olemme viikonlopun aikana myös Messukeskuksessa 55+ -tapahtumassa. Asiantuntijamme löytyvät osastolta 6e19.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58; </b><br class="hugin">Markkinointipäällikkö Paula Savonen, UPM Metsä, puh&#58; 0400 343 851<br class="hugin">Pääsihteeri Anniina Kostilainen, FSC Suomi, puh. 045&#160;801 43 33<br class="hugin">Metsäkoordinaattori Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset, puh. 040 451 91 31<br class="hugin">Markkinointijohtaja Juha Latvala, Sasta, puh. 050 555 91 82</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja Yara kehittävät yhteistyössä kierrätyslannoitetta 2016-11-10T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.11.2016 klo 10.00 EET) - Ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva Ravinteidenkierrätysohjelma (Raki2) on myöntänyt rahoituksen UPM&#58;n ja lannoite- ja kasviravinneosaaja Yara Suomi Oy&#58;n yhteishankkeelle, jolla edistetään ravinteiden kierrätystä. Rahoitus on myönnetty vuosille 2017 - 2018.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="256" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2055934/111636.jpg" width="453" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla tutkitaan kenttäkokeissa kierrätyslannoitteiden tehokkuutta ja täydentämistä kivennäislannoitteilla.</i></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n ja Yara Suomen hanke on konkreettinen lannoitevalmisteiden kehittämis- ja kokeiluhanke, jolla on selvät tavoitteet&quot;, ylitarkastaja <b class="hugin">Anni Karhunen</b> Ympäristöministeriöstä kertoo. <br class="hugin">&quot;Erityisesti minua ilahduttaa, että nyt saimme ensimmäistä kertaa metsäteollisuuden sivuvirtojen ravinteiden hyötykäytön kunnolla työn alle. Rahoitettavissa Raki-hankkeissa on tälläkin kerralla mukana useita yrityksiä, joten varmasti hankkeen myötä syntyy&#160;myös uutta liiketoimintaa&quot;, Anni Karhunen jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n ja Yaran yhteishanke keskittyy sellu- ja paperitehtaiden jätevesien puhdistamisessa syntyvän lietteen ja poltossa syntyvän tuhkan sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen viljelyssä&quot;, UPM&#58;n strategisista kumppanuuksista vastaava johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta </b>kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kehitämme yhdessä UPM&#58;n R&amp;D-tiimin kanssa ravinneratkaisua, jossa kierrätys- ja kivennäisravinteiden suhde on oikea&quot;, Yara Suomen kaupallinen johtaja <b class="hugin">Timo Räsänen </b>kertoo. Työtä tehdään UPM&#58;n tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa ja Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. &quot;Kierrätyslannoitteet eivät sellaisenaan sisällä ravinteita oikeassa suhteessa kasvien tarpeisiin nähden ja siksi niitä täytyy täydentää kasveille helposti käytettävissä olevilla kivennäislannoitteilla. Näin varmistetaan, että ravinteet siirtyvät kasveihin kasvukauden aikana eivätkä jää pellolle ja huuhtoudu sieltä vesistöihin&quot;, Timo Räsänen jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Yhtiöiden yhteinen tavoite on kehittää teollisen mittakaavan tehokas ravinneratkaisu, jossa kierrätyslannoite on osaltaan tuottamassa puhdasta suomalaista ruokaa kannattavasti mahdollisimman pienillä ympäristöpäästöillä. Yhteishanke on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta, resurssitehokkuudesta ja teollisesta yhteistyöstä&quot;, <b class="hugin">Laurinsilta</b> ja<b class="hugin"> Räsänen</b> summaavat. </p> <p class="hugin">Suomen hallitusohjelman tavoitteena on nostaa ruoantuotannon kannattavuutta tinkimättä ympäristönsuojelusta ja samalla tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Raki-ohjelman toinen vaihe on käynnistynyt osana pääministeri Sipilän hallituksen <i class="hugin">Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon</i> -kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia myös Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.<br class="hugin"><br class="hugin">Lietteen uusien hyötykäyttömenetelmien kehitys on osa UPM R&amp;D&#58;n sivuvirtojen tutkimusohjelmaa. Tuloksia hyödynnetään myös UPM&#58;n Kaatopaikkajätteen nollataso -hankkeessa. Lue lisää <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/lietteiden-hyotykayttoarvoa-kohennetaan-polttoarvoa-parantamalla-ja-uusia-kayttokohteita-kartoittamalla/" target="_blank">upmbiofore.fi.</a></p> <p class="hugin">Lisätietoja RAKI2-hankkeesta <a class="hugin" href="http&#58;//www.ym.fi/download/noname/%7b62A10120-CF49-4028-99DE-B6BFC346F6E4%7d/117249" target="_blank">Ympäristöministeriön verkkosivuilla</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Esa Laurinsilta, johtaja, UPM, strategiset kumppanuudet, puh. 040&#160;821 0350<br class="hugin">Timo Räsänen, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050&#160;337 4514</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Yara</b><br class="hugin">Yaran osaaminen, tuotteet ja ratkaisut parantavat viljelijöiden, jälleenmyyjien ja teollisuuden tuottavuutta vastuullisesti. Ne turvaavat ruoan ja luonnonvarojen riittävyyttä maailmassa ja auttavat vastaamaan ympäristöön liittyviin haasteisiin. </p> <p class="hugin">Lannoitteemme ja viljelyosaamisemme auttavat kasvattamaan laadukkaita satoja ja vähentävät viljelyn ympäristövaikutuksia. Ympäristöratkaisumme parantavat ilmanlaatua sekä vähentävät teollisuuden ja liikenteen päästöjä. Teollisuustuotteitamme käytetään raaka-aineina useilla eri aloilla.&#160; Yara on maailmanlaajuinen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1905 vastaamaan kasvavaan ruoantarpeeseen. Yaralla on lähes 13&#160;000 työntekijää ja myyntiä yli 150 maassa. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta ja työllistämme 900 henkilöä. Yrityskulttuurimme edistää turvallisuutta. <a class="hugin" href="http&#58;//www.yara.fi" target="_blank">www.yara.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Paper ENA suunnittelee sulkevansa 305 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettia Euroopassa 2016-11-03T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 3.11.2016 klo 11.30 EET) - UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi 305 000 tonnia graafisten papereiden kapasiteettiaan Euroopassa. Kapasiteetin sulkemisia suunnitellaan Itävallassa ja Saksassa. </p> <p class="hugin">UPM suunnittelee sulkevansa pysyvästi kaksi paperikonetta&#58;</p> <p class="hugin">-&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SC-paperikone 3&#58;n UPM Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa<br class="hugin">-&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SC-paperikone 2&#58;n UPM Augsburgin tehtaalla Saksassa</p> <p class="hugin">Suunnitelman arvioidaan koskevan 150 henkilöä Augsburgissa ja 125 henkilöä Steyrermühlissä. Henkilöstöneuvottelut alkavat marraskuun aikana paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Suunnitelman mukaan koneet suljettaisiin henkilöstöneuvotteluiden päätyttyä.</p> <p class="hugin">Suunnitelman odotetaan tuovan noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. UPM kirjaisi noin 75 miljoonan euron kulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tulokseen. Kokonaissummasta noin 45 miljoonaa olisi käteiskustannuksia.</p> <p class="hugin">Suunnitelman toteutuessa molemmat tehtaat jatkaisivat tuotantoa jäljellejäävillä, kustannuskilpailukykyisillä paperikoneilla.</p> <p class="hugin">&quot;SC-papereiden, kuten muidenkin graafisten papereiden, kysyntä on laskenut viime vuosina ja laskun odotetaan jatkuvan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta työntekijämme ovat aina tehneet parhaansa, ja olemme pahoillamme suunniteltujen sulkemisten vaikutuksista henkilöstöön. Meidän täytyy kuitenkin sopeuttaa kapasiteettimme vastaamaan pitkän tähtäimen asiakaskysyntään&quot;, sanoo <b class="hugin">Winfried Schaur</b>, UPM Paper ENA&#58;n johtaja.</p> <p class="hugin">&quot;Epäsuotuisasta markkinatilanteesta johtuen olemme tehneet syvällisen analyysin paperikoneidemme kustannuskilpailukyvystä. Steyrermühlin PK3&#58;n ja Augsburgin PK2&#58;n todettiin oleva kokonsa, teknisen ikänsä ja rajallisen säästöpotentiaalinsa vuoksi UPM&#58;n SC-paperikonekannan heikoimpia. Suunnitellut sulkemiset mahdollistaisivat jäljellejäävien viiden SC-paperikoneen tehokkaan käytön&quot;, sanoo <b class="hugin">Anu Ahola</b>, UPM Paper ENA&#58;n News &amp; Retail -liiketoiminnan johtaja.</p> <p class="hugin">UPM myi aiemmin tänä vuonna Schwedtin tehtaan Saksassa. Tehdas tuottaa 282 000 tonnia sanomalehtipaperia vuodessa. Paperin valmistus päättyy vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen lopussa ja tehdas muunnetaan tuottamaan pintakartonkia.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">UPM Paper ENA, Sidosryhmäsuhteet, puh. +358 40 566 1000, email&#58; paperinfo@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Ernst Spitzbart, tehtaanjohtaja, UPM Steyrermühl, UPM Paper ENA, (parhaiten tavoitettavissa klo 15.30-16.30 EET) puh. +43 7613 8900 359<br class="hugin">Gerhard Mayer, tehtaanjohtaja, UPM Augsburg, UPM Paper ENA, (parhaiten tavoitettavissa klo 15.30-16.30 EET) puh. +49 821 3109 509</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Steyrermühl</b><br class="hugin">UPM Steyrermühl valmistaa sanomalehtipaperia ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Sen vuosittainen kapasiteetti on 485 000 tonnia. Itävallassa sijaitseva tehdas työllistää noin 400 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Augsburg</b><br class="hugin">UPM Augsburg valmistaa päällystettyä (LWC) ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Sen vuosittainen kapasiteetti on 480 000 tonnia. Etelä-Saksassa sijaitseva tehdas työllistää noin 440 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja tarjoten laajan paperivalikoiman sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 9 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;n paperiliiketoimintoja&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan 2016-10-25T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2016 klo 14.00 EET) - UPM on mukana CDP&#58;n Ilmasto A-listalla. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.<br class="hugin">UPM&#58;n Biofore-strategia vastaa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin monin tavoin kuten edistämällä kestävää metsätaloutta ja resurssitehokasta tuotantoa sekä valmistamalla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia kierrätettäviä tuotteita. </p> <p class="hugin">&quot;Tekojen lisäksi raportoinnin laadulla ja läpinäkyvyydellä on merkitystä. Sitä kautta mm. sijoittajat ja muut meille tärkeät sidosryhmät arvioivat valmiuttamme vastata globaaleihin ilmastohaasteisiin ja&#160; markkinaolosuhteiden muutoksiin sekä niitä koskeviin säädöksiin&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <b class="hugin">Sami Lundgren</b> kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja seuraa säännöllisesti ilmastoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Varmennetulla raportoinnilla todennetaan tietojen luotettavuutta&quot;, Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Konkreettisilla toimenpiteillä ja 2030-ilmastotavoitteilla kohti parempaa ilmastosuorituskykyä&#160; </b></p> <p class="hugin">UPM uudisti 2030-vastuullisuustavoitteensa viime vuonna. Pitkän aikavälin tavoitteen asetantaa on ohjannut yhtiön Biofore-strategian lisäksi myös YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG). Ilmaston osalta UPM&#58;n tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja ostosähkön fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä happamoittavien savukaasupäästöjen määrää 20 prosenttia. Lisäksi UPM on asettanut jatkuvaksi tavoitteeksi kasvihuonepäästöjä vähentävän liiketoiminnan hyötyjen maksimoinnin.</p> <p class="hugin">&quot;Menemme näitä tavoitteita kohti määrätietoisesti monin eri tavoin&quot;, Sami Lundgren jatkaa.</p> <p class="hugin">&quot;Esimerkkejä löytyy mm. UPM Shottonin paperitehtaalta Isosta-Britanniasta, jossa UPM on investoinut lauhdeturbiinivoimalaan. Laitos pystyy hyödyntämään ylijäämähöyryn uusiutuvan energian tuotannossa. Viroon, Otepään vaneritehtaalle on tänä vuonna valmistunut uusi biomassavoimalaitos, joka korvaa vanhemman, osittain öljyä käyttäneen voimalan&quot;, Sami Lundgren listaa.</p> <p class="hugin">&quot;Onnittelemme kaikkia 193 yritystä, jotka ylsivät A-listalle ja näin johtavat muutosta kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Listatuilla yrityksillä on merkittävä rooli globaalin talouden viemisessä kohti uusia ilmastotavoitteita, ja ne näyttävät tietä muille tarttumalla rohkeasti tarjolla oleviin mahdollisuuksiin&quot;, CDP&#58;n pääjohtaja <b class="hugin">Paul Simpson</b> sanoo. </p> <p class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n ilmastostrategiasta ja mm. UPM&#58;n puupohjaisen uusiutuvan dieselin, UPM BioVernon roolista YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteen SDG 13 (Ilmastotekoja) edistäjänä <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/teoilla-ja-lapinakyvalla-raportoinnilla-cdpn-ilmastolistan-a-luokkaan/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>.</p> <p class="hugin">CDP&#58;n Ilmasto A-lista sekä kaikkien CDP&#58;n ilmastonmuutosohjelmaan julkisesti osallistuvien yritysten pisteet ovat nähtävillä CDP&#58;n verkkosivuilla <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en" target="_blank">https&#58;//www.cdp.net/en</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;<br class="hugin"></b>Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'