Tiedotteet

Hae uutisia:

Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM ja FSC® solmivat kansainvälisen kumppanuussopimuksen2017-05-17T06:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 17.5.2017 klo 09.00 EET) - UPM ja Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> (FSC) ovat solmineet kansainvälisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC&#58;n markkina-asemaa metsänomistajia palvelevin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun puun tarjontaa. Sopimus allekirjoitettiin FSC&#58;n kansainvälisessä jäsentapaamisessa Karkkilassa 16.5.2017.</p> <p class="hugin">UPM on tehnyt aktiivista yhteistyötä FSC&#58;n kanssa useiden vuosien ajan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhtiö on ollut mukana kehittämässä FSC-sertifiointia parantaakseen sen soveltuvuutta suomalaiseen yksityismetsänomistajarakenteeseen. Kehitystyö jatkuu strategisen kumppanuuden myötä.</p> <p class="hugin">&quot;Kumppanuussopimus vahvistaa yhteistyötämme UPM&#58;n kanssa. Vahvat suhteet paperi- ja metsäteollisuuden vastuullisiin edelläkävijöihin ovat tärkeitä, sillä yhdessä pystymme edistämään FSC-sertifiointia maailmanlaajuisesti. Jaamme näkemyksen FSC&#58;n merkityksestä kaikille toimijoille arvoketjussa metsänomistajista kuluttajiin. UPM ja FSC ovat myös samaa mieltä vastuullisen metsänhoidon ja puun käytön tärkeydestä biotaloudessa&quot;, FSC&#58;n pääjohtaja <b class="hugin">Kim Carstensen</b> toteaa.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n asiakkaiden kiinnostus yhtiön ympäristösuorituskykyä ja toiminnan kestävyyttä kohtaan on kasvussa. Kolmannen osapuolen vahvistamat sertifikaatit tarjoavat heille hyödyllistä tietoa UPM&#58;n tuotteiden vastuullisuudesta&quot;, UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja <b class="hugin">Heikki Vappula</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kansainvälinen kumppanuus on luonteva jatko UPM&#58;n Biofore-strategialle ja yhteistyöllemme FSC&#58;n kanssa. FSC-sertifiointi on erinomainen tapa edistää vastuullista metsätaloutta. Yhteinen tavoitteemme on laajentaa metsien FSC-sertifiointia sekä kehittää UPM&#58;n metsätaloutta ja ryhmäsertifiointiratkaisuja palvelemaan suomalaisia pienmetsänomistajia&quot;, Vappula jatkaa.</p> <p class="hugin">UPM perusti vuonna 2012 FSC-ryhmäsertifikaatin (FSC C 109750) edistääkseen suomalaisten yksityismetsien sertifiointia. Vuoden 2016 loppuun mennessä siihen oli liitetty noin 300&#160;000 hehtaaria yksityismetsiä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sauli Brander, UPM, metsäjohtaja, puh. 040 567 4155<br class="hugin">Anniina Kostilainen, FSC Suomi, pääsihteeri, puh. 045 801 4333</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">FSC</b> eli Forest Stewardship Council<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC perustettiin vuonna 1994. FSC-sertifioitua metsämaata on yhteensä yli 190 miljoonaa hehtaaria yli 80 maassa. Suomessa FSC-sertifioituja hehtaareita on noin 1,5 miljoonaa hehtaaria. FSC&#58;n keskustoimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa. FSC-verkostoon kuuluu yli 30 kansallista toimistoa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.fi.fsc.org" target="_blank">www.fi.fsc.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja kuljetusyrittäjät kehittävät yhdessä uusia tehokkaita ja turvallisia kuljetusratkaisuja2017-05-10T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 10.5.2017 klo 12.00 EET) - UPM&#58;n tehtaat Suomessa käyttävät noin 19 miljoonaa kuutiometriä puuta sellun, paperin, sahatavaran ja vanerin valmistuksen raaka-aineena. Merkittävä osa toiminnan tehokkuutta on tuotannon sivuvirtojen kuten sahoilla ja vaneritehtailla syntyvän hakkeen hyödyntäminen sellu- ja paperitehtailla. Suurten materiaalivirtojen tehokas hallinta vaatii uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä. Yksi ratkaisuista ovat suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvot, joita kehitämme yhteistyössä kuljetusyrittäjiemme, viranomaisten, tutkijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Kehitystyön tavoitteena on tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen toiminta.&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto on ajanut tukkeja ja kuitupuuta Saimaan ympäristössä sijaitsevien tehtaidemme välillä lokakuusta 2014 alkaen&quot;, kehitysasiantuntija <b class="hugin">Janne Kukkura </b>UPM&#58;ltä kertoo. &quot;Tämän testin idea on, että voimme kuljettaa lähialueelta kaikkia puutavaralajeja paikalliseen tehdasvarastoomme, mistä ne kuljetetaan HCT-autolla edelleen niitä käyttävälle tehtaalle. Tällä tavalla vähennämme liikennettä alemman tieverkon teillä. Ratkaisu vähentää myös tielläkäyntikertoja pääteillä, koska Orpen HCT-yhdistelmä kuljettaa kolmen puunipun sijasta neljä nippua.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Kahden ja puolen vuoden tutkimusjakson aikana on teillämme liikkunut Orpen HCT-yhdistelmän ansiosta yli 750 ajoneuvoa vähemmän eli keskimäärin yksi yhdistelmä vähemmän jokaisena työpäivänä&quot;, Kukkura jatkaa. &quot;Myös kuljetusten hiilidioksidipäästöt kuljetettua tavarayksikköä kohti ovat pienentyneet merkittävästi.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Hakekuljetukset tutkimuskohteena</b></p> <p class="hugin">Ensimmäinen HCT-hakeyhdistelmä aloitti liikennöinnin helmikuussa 2017. Tämä Kuljetusliike Huhtalan yhdistelmä kuljettaa yhdellä kerralla maksimissaan 100 tonnia sahahaketta UPM&#58;n Seikun sahalta Porista UPM&#58;n Rauman paperitehtaalle. </p> <p class="hugin">Itä-Suomessa vaneritehtaan kuusihakkeen HCT-kuljetukset UPM Pelloksen tehtailta alkoivat huhtikuun lopussa. Kuljetusliike Wickströmin HCT-yhdistelmän kokonaispaino hakelastissa on maksimissaan 85 tonnia. Hake ajetaan Pellosniemestä Lappeenrantaan UPM&#58;n Kaukaan tehtaiden tai Kouvolaan Kymin tehtaiden tuotteiden raaka-aineeksi.&#160; </p> <p class="hugin">&quot;Olemme kuljettaneet jo vuosien ajan Pelloksen hakkeita Kaukaalle ja Kymille&quot;, toimitusjohtaja <b class="hugin">Jorma Wickström</b> Kuljetusliike Wickströmiltä sanoo. &quot;Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja tuntevat reitin eikä vajaa 9 metriä lisäpituutta ja 9 tonnia lisäpainoa ole aiheuttanut mitään muusta raskaasta liikenteestä poikkeavia tilanteita liikenteessä. Kaikki HCT-yhdistelmää ajavat kuljettajamme ovat myös perehtyneet uuden yhdistelmän teknisiin ominaisuuksiin ja testanneet ajoa suljetulla alueella ennen liikenteeseen lähtöä.&quot;</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="249" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2103369/117500.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">&quot;Wickströmin ja Huhtalan HCT-hakeyhdistelmien lisäksi liikenteeseen lähtee myöhemmin tänä vuonna Koneurakointi Sammaliston yhdistelmä, joka kuljettaa sahahaketta UPM&#58;n Korkeakosken sahalta Juupajoelta Kymille ja Rauman paperitehtaallemme&quot;, Kukkura kertoo hankkeen jatkosta. </p> <p class="hugin">Kuljetustekniikan- ja teknologian kehittäminen on oleellinen osa HCT-hankkeita. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja hakeyhdistelmien valmistajat tekevät Tekes-rahotteista tutkimusta, jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien runkorakenteita ja valmistusteknistä optimointia. Autojen toimintaa, polttoaineen kulutusta ja monia muita asioita seurataan säännöllisesti. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n ja sen kuljetusyrittäjien HCT-hankkeet ovat osa Metsätehon koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta. Tässä hankkeessa on mukana tällä hetkellä seitsemän HCT-yhdistelmää. Kaiken kaikkiaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt vuoden 2013 jälkeen määräaikaiset erikoisluvat 27 HCT-ajoneuvolle. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Kehitysasiantuntija Janne Kukkura, UPM puh.040 768 32 22<br class="hugin">Toimitusjohtaja Jorma Wickström, Kuljetusliike Wickström, puh. 0500 138 113<br class="hugin">Toimitusjohtaja Kalevi Huhtala, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, puh. 0400 596 109<br class="hugin">Toimitusjohtaja Seppo Ora, Orpe Kuljetus, puh. 040 961 71 18</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lue myös </b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">tiedote 24.4.2017 <a class="hugin" href="http&#58;//assets.upm.com/Pages/InpublicFeed/Suuren-HCT-hakerekan-liikennoinnissa-yhdistyvat-turvallisuus-ja-tehokkuus-001-Mon-24-Apr-2017-12-00.aspx" target="_blank">Suuren HCT-hakerekan liikennöinnissä yhdistyvät turvallisuus ja tehokkuus</a> </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">tiedote 23.2.2017 <a class="hugin" href="http&#58;//assets.upm.com/Pages/InpublicFeed/UPMn-yrittajien-ensimmainen-suuren-hyotykuorman-HCT-hakerekka-aloittaa-liikennoi-001-Thu-23-Feb-2017-14-03.aspx" target="_blank">UPM&#58;n yrittäjien ensimmäinen suuren hyötykuorman HCT-hakerekka aloittaa liikennöinnin</a></div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">tiedote 4.3.2015 <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Kokemukset-HCT-testiyhdistelmist%c3%a4-ovat-hyv%c3%a4t-001-Wed-04-Mar-2015-21-06.aspx" target="_blank">Kokemukset HCT-testiyhdistelmistä ovat hyvät</a></div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">tiedote 6.10.2014 <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Orpe-Kuljetuksen-yli-76-tonninen-kokeiluyhdistelm%c3%a4-alkaa-kuljettaa-UPMn-puutavar-001-Mon-06-Oct-2014-09-20.aspx" target="_blank">Orpe Kuljetuksen yli 76-tonninen kokeiluyhdistelmä alkaa kuljettaa UPM&#58;n puutavaraa Itä-Suomessa</a></div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Janne Kukkuran blogi <a class="hugin" href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/News/Blog/Sivut/upmn-suuren-hyotykuorman-hct-rekkojen-taival-jatkuu.aspx" target="_blank">UPM&#58;n suuren hyötykuorman HCT-rekkojen taival jatkuu</a></div> </li> </ul> <p class="hugin"><b class="hugin">Katso myös</b> <a class="hugin" href="https&#58;//youtu.be/hbWLY_5VNgA" target="_blank">video Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-autosta</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Neuvottelut Uruguayn hallituksen kanssa etenevät - avainkohdista yksimielisyys2017-05-03T22:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 4.5.2017 klo 01.00 EET) - &quot;Uruguayn hallituksen ja UPM&#58;n väliset keskustelut infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä pitkän aikavälin teollisen kasvun edistämiseksi ovat edenneet hyvin. Olemme päässeet yksimielisyyteen useimmista avainkohdista&quot;, sanoo UPM&#58;n Uruguayn kehittämishankkeesta vastaava johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Joihinkin kohtiin on edelleen löydettävä ratkaisu samalla kun aloitamme kummankin osapuolen vastuut määrittelevän sopimustekstin laadinnan. Olemme keskittyneet ratkaisemaan jäljellä olevat asiat&quot;, Sarantola jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimituksille tiedoksi </b></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-harkitsee-vaihtoehtoja-pitkan-aikavalin-kehitykselle-Uruguayssa---Logistisen-001-Thu-14-Jul-2016-00-48.aspx" target="_blank">Heinäkuussa 2016</a> UPM käynnisti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa koskien paikallisia edellytyksiä pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä maassa. Keskustelut koskivat muun muassa infrastruktuurin kehittämistä.</p> <p class="hugin">Ensimmäisen valmisteluvaiheen keskustelujen tavoitteena on ollut päästä sopimukseen paikallisista investointiedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämishankkeista.</p> <p class="hugin">Tämän jälkeen toinen valmisteluvaihe muodostuisi teknisestä esiselvityksestä, lupaprosessista sekä merkittävästä edistyksestä ensimmäisessä vaiheessa sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteutuksessa. Toisen vaiheen arvioidaan kestävän 1,5-2 vuotta.</p> <p class="hugin">Jos nämä kaksi valmisteluvaihetta saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistäisi yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien mahdollista sellutehdasinvestointia.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Björn Wahlroosille on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Wahlroos, Björn<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen puheenjohtaja<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 3 067 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 3 067 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Suzanne Thomalle on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Thoma, Suzanne<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Ari Puheloiselle on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Puheloinen, Ari<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Piia-Noora Kaupille on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Kauppi, Piia-Noora<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet 2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Berndt Brunowille on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Brunow, Berndt<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen varapuheenjohtaja<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 2 179 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 2 179 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Veli-Matti Reinikkalalle on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Reinikkala, Veli-Matti<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Wendy Lanelle on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">lmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Lane, Wendy<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Henrik Ehrnroothille on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Ehrnrooth, Henrik<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM-Kymmene Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet2017-04-27T11:00:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Johtohenkilöiden liiketoimet&#160;&#160; 27.4.2017 klo 14.00 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58; Johtohenkilöiden liiketoimet </b></p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#58;n varsinainen yhtiökokous 29.3.2017 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten perusvuosipalkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %&#58;lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Tämän päätöksen mukaisesti Kim Wahlille on hankittu osakkeita seuraavasti&#58;</p> <p class="hugin">Ilmoitusvelvollinen<br class="hugin">Nimi&#58; Wahl, Kim<br class="hugin">Asema&#58; Hallituksen jäsen<br class="hugin">Liikkeeseenlaskija&#58; UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">LEI&#58; 213800EC6PW5VU4J9U64</p> <p class="hugin">Ilmoituksen luonne&#58; ENSIMMÄINEN ILMOITUS<br class="hugin">____________________________________________</p> <p class="hugin">Liiketoimen päivämäärä&#58; 2017-04-26<br class="hugin">Kauppapaikka&#58; NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)<br class="hugin">Instrumentti tyyppi&#58; OSAKE<br class="hugin">ISIN&#58; FI0009005987<br class="hugin">Liiketoimen luonne&#58; OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN</p> <p class="hugin">Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Yksikköhinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">Liiketoimien yhdistetyt tiedot<br class="hugin">(1)&#58; Volyymi&#58; 1 776 Keskihinta&#58; 0,00000 EUR</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Tutkimus: suomalaiset uskovat, että suomalaisyritykset menestyvät tulevaisuudessa cleantech-, terveysteknologia- ja metsäalalla2017-04-26T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 26.04.2017 klo 12.00 EET) - Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat kotimaisten yritysten menestyvät tulevaisuudessa parhaiten ympäristöä säästävillä teknologia-aloilla, metsäteollisuudessa ja terveysteknologiassa. Yksi esimerkki Suomessa kehitetyistä cleantech-innovaatioista on metsäteollisuuden tähteistä valmistettu puupohjainen biopolttoaine.</p> <p class="hugin">Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat, että kotimaisilla yrityksillä on tulevaisuudessa suurimmat menestyksen mahdollisuudet ympäristöä säästävillä teknologia-aloilla (46 %), metsäteollisuudessa (30 %) ja terveysteknologiassa (30 %). Myös suomalaisyritysten menestysmahdollisuuksiin uusiutuvan energian alalla (28 %) uskotaan.</p> <p class="hugin">&quot;Tutkimustulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että suomalaiset uskovat yritystemme mahdollisuuksiin ratkaista tulevaisuuden globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Näiden alojen yrityksillä on valtava kasvupotentiaali kaikkialla maailmassa,&quot; kommentoi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja <b class="hugin">Tero Lausala</b>.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2098881/117050.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuiden pihkasta sellun valmistuksen tähteenä. UPM BioVernon tuotantoa varten ei siis tehdä erillisiä hakkuita. <br class="hugin">Yksi esimerkki suomalaisesta cleantech-innovaatiosta on UPM&#58;n kehittämä puupohjainen UPM BioVerno -diesel, Avainlippu-tuote, joka valmistetaan mäntyöljystä Lappeenrannan biojalostamolla. Tuotteen kehityksessä on hyödynnetty kestävä puuraaka-aine mahdollisimman tehokkaasti.</p> <p class="hugin">&quot;Liikenteen ja autoilun haittavaikutuksia ilmastolle vähentävät innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä. Toisin kuin perinteisissä biopolttoaineissa, UPM BioVernon valmistukseen ei käytetä ravinnoksi sopivia raaka-aineita ja se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin sellaisenaan. Kasvihuonekaasupäästöt ja autoilun lähipäästöt kuten typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat merkittävästi alhaisemmat tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna&quot;, kommentoi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Millä aloilla suomalaisilla yrityksillä on suurimmat menestyksen mahdollisuudet tulevaisuudessa? Valitse kolme tärkeintä.</i></p> <ol class="hugin" start="1" type="1"> <li class="hugin"><i class="hugin">Ympäristöä säästävät teknologiat 46 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Metsäteollisuus 30 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Terveysteknologia 30 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Uusiutuva energia 28 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Peliteollisuus 22 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Koulutusvienti 21 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Informaatioteknologia 20 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Telakkateollisuus 18 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Asiantuntijapalvelut 14 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Elintarvikkeet 13 %</i></li> </ol> <p class="hugin">Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18-79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/madebyfinland/?fref=ts" target="_blank"> Facebookissa</a> ja osallistu keskusteluun Twitterissä <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/search?q=%23madebyfinland&amp;src=typd" target="_blank">#madebyfinland</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin"><img alt="" border="0" class="hugin" height="400" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2098881/117051.jpg" width="600" /></b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, liiketoiminnan johtaja, UPM Biopolttoaineet, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a>, 045 2651345<br class="hugin">Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, <a class="hugin" href="mailto&#58;tero.lausala@suomalainentyo.fi" target="_blank">tero.lausala@suomalainentyo.fi</a>, 050 407 2623<br class="hugin">Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, <a class="hugin" href="mailto&#58;jokke.eljala@suomalainentyo.fi" target="_blank">jokke.eljala@suomalainentyo.fi</a>, 050 374 7410</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Made by Finland</b> -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. <a class="hugin" href="http&#58;//www.madebyfinland.fi" target="_blank">www.madebyfinland.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Raflatac parantaa kilpailukykyään rakentamalla Tampereen tehtaalle uuden erikoistarralaminaattien tuotantolinjan2017-04-26T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM Raflatac, Helsinki, 26.4.2017 klo 11&#58;00) - UPM Raflatac vahvistaa asemaansa tarramarkkinoilla ja investoi Tampereen tehtaan erikoistarralaminaatin valmistukseen. Tampereen tehtaalle rakennetaan uusi erikoistuotelinja, jonka tuotanto keskittyy pieniin ajosarjoihin. Lisäksi tehostetaan tehtaan sisäistä logistiikkaa. Uuden tuotelinjan arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.</p> <p class="hugin">Investoinnilla vahvistetaan Tampereen tehtaan asemaa erikoistuotteiden toimittajana globaaleilla markkinoilla. </p> <p class="hugin">&quot;Erikoistarramarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa&#58; asiakkaiden laatuvaatimukset kasvavat, uusien tuotteiden lukumäärä kasvaa, ajosarjat pienenevät ja toimitusaikavaatimukset kiristyvät entisestään. Jotta voimme vastata näihin haasteisiin nykyistä paremmin, on tehtaalla sitouduttu joustavaan yhdessä tekemisen malliin&quot;, sanoo <b class="hugin">Arto Tuomi</b>, UPM Raflatacin Tampereen tehtaanjohtaja ja EMEIA-alueen erikoistuotteiden tuotantojohtaja.</p> <p class="hugin">Joustavasta työaikamallista sovittiin Tampereella paikallisesti marraskuussa 2016 paperin voimassaolevan TESin puitteissa. </p> <p class="hugin">&quot;Sopimus antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnitella työn tekemistä ja konekannan käyttöä. Myös henkilökunnan työajan joustotarpeita voidaan ottaa paremmin huomioon. Joustavammalla toiminnalla voimme varmistaa myös kilpailukykyiset toimitusajat&quot;, sanoo tehtaan pääluottamusmies <b class="hugin">Pertti Niemi</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Sopimusneuvottelut käytiin UPM&#58;n arvojen -&#160; luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä, uudistu rohkeasti - mukaisessa hengessä. Keskustelu oli hyvää ja avointa, mikä myös osaltaan mahdollisti avoimen tiedottamisen henkilöstölle neuvotteluiden etenemisestä&quot;, Pertti Niemi jatkaa.</p> <p class="hugin">UPM on ottanut vahvasti kantaa paikallisen sopimisen puolesta. Työehtojen tulisi tukea joustavuutta ja tarvelähtöisyyttä. Paras asiantuntemus siihen, miten erilaisissa suhdannetilanteissa toimitaan, on työpaikoilla paikallisesti.</p> <p class="hugin">UPM Raflatacin Tampereen yksikössä valmistetaan erikoistarralaminaattia vaativiin loppukäyttöihin esim. juoma- ja lääketeollisuudessa. Tesoman kaupunginosassa toimivassa yksikössä työskentelee yhteensä 350 henkilöä, näistä n. 200 tehdasorganisaation palveluksessa. Tuotannossa töitä tehdään pääsääntöisesti kolmessa vuorossa. Tehdastoimintojen lisäksi Tampereen yksikössä on myös UPM Raflatacin Erikoistuote- ja Filmiliiketoiminnan muita toimintoja kuten tutkimus ja tuotekehitys. Tehdas on perustettu vuonna 1972. UPM Raflatacilla on kaikkiaan 10 tehdasta, Suomen lisäksi Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Malesiassa ja Yhdysvalloissa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Arto Tuomi, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Oy ja erikoistuotteiden tuotantojohtaja, UPM Raflatac EMEIA (Eurooppa, Lähi-itä, Intia ja Afrikka), puh. 040&#160;501 6774</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Raflatac</b><br class="hugin">UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa<br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upmraflatac.com" target="_blank">www.upmraflatac.com</a>.</p> <p class="hugin">Seuraa UPM Raflatacia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/upm_raflatac" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-raflatac" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/upmraflatac" target="_blank">Facebook</a> <b class="hugin">|</b> <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmraflatac" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmraflatac/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi</p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | upmbiofore.fi</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Osavuosikatsaus Q1/2017: UPM:n liiketoiminnoilla vahva lähtö vuoteen 20172017-04-25T06:50:00Z<p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj&#160;&#160;&#160;&#160; Osavuosikatsaus&#160;&#160;&#160;&#160; 25.4.2017 klo 9.50 EET</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Osavuosikatsaus Q1/2017&#58; </b><br class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n liiketoiminnoilla vahva lähtö vuoteen 2017</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Q1 2017 lyhyesti</b></p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 % 305 (281) miljoonaan euroon. </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Vahva toiminnallinen tehokkuus ja toimitusten hyvä kasvu.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 396 (341) miljoonaa euroa. </div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">Nettovelka laski 807 (1 873) miljoonaan euroon.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa tammikuussa.</div> </li> </ul> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="hugin" id="hugin_table_0" style="border-collapse&#58;collapse;border-style&#58;none;"> <tbody class="hugin"> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> <b class="hugin">Tunnuslukuja</b> </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1/2017 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q4/2016 </td> <td align="center" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;"> Q1-Q4/2016 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevaihto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 482 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 446 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 2 476 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 812 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 405 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 403 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 349 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 560 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 16,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liikevoitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 312 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 277 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 232 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 135 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 305 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 281 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 283 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 143 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; % liikevaihdosta </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,5 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 299 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 263 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 231 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 080 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 291 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 267 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 282 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 089 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 240 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 227 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 187 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 880 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 234 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 225 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 220 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 879 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Tulos per osake (EPS), euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,45 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,43 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,35 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen EPS, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,44 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,42 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,41 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,65 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oman pääoman tuotto (ROE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,8 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,6 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,3 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,9 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 12,0 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,9 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,5 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> &#160; Vertailukelpoinen ROCE, % </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,7 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,1 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11,4 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10,6 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 396 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 341 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 405 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 686 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,74 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,64 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,76 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 3,16 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,92 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 14,94 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 15,43 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 9 919 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 11 000 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 10 657 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 807 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 873 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1 131 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,52 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 1,31 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 0,73 </td> </tr> <tr class="hugin"> <td bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> Henkilöstö kauden lopussa </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 301 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 870 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> <td align="right" bgcolor="#F2F2F2" class="hugin" style="border-style&#58;none;" valign="bottom"> 19 310 </td> </tr> </tbody> </table> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1&#58;n tulosta&#58;</b></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n vuoden ensimmäinen neljännes oli menestyksekäs. Tulos jatkui hyvänä vahvan toiminnallisen tehokkuuden ja toimitusten hyvän kasvun ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 8 prosenttia 305 miljoonaan euroon ja tase vahvistui entisestään. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 396 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 807 miljoonaan euroon.</p> <p class="hugin">Kasvu oli tärkein syy parantuneeseen taloudelliseen tulokseen. Kysyntä oli hyvä useimmissa tuotteissa ja useimmilla markkinoilla, erityisesti Aasiassa. Pystyimme vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään viimeaikaisten kasvuhankkeiden ansiosta. Samaan aikaan kun markkinaympäristö oli suotuisa, oli markkinoilla myös maltillista kustannusinflaatiota, jonka pystyimme kuitenkin pitämään hyvin kurissa.</p> <p class="hugin">Kaikki liiketoiminnat onnistuivat hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. UPM Biorefining saavutti ennätystuotannon sellu-, biopolttoaine- ja sahaliiketoiminnoissa. Selluliiketoiminnan viimeaikaiset pullonkauloja poistavat investoinnit onnistuivat, ja käynnissä oleva UPM Kymin sellutehdasinvestointi etenee hyvin. </p> <p class="hugin">UPM Specialty Papers nautti vahvoista markkinoista, ja sen tuotevalikoima parani Kiinan uuden erikoispaperikoneen ansiosta. Tämä näkyi neljänneksen vahvassa tuloksessa.</p> <p class="hugin">Sekä UPM Raflatac että UPM Plywood tekivät neljänneksellä tulosennätyksen vahvan myynnin ja suotuisan tuotevalikoiman ansiosta. Raflatacissa myynnin ja markkinoinnin vahvistaminen tuottaa tulosta ja Puolan tehtaan investointi etenee hyvin. Plywoodissa Otepään vaneritehdasinvestointi Virossa näkyy jo koivuvanerin kannattavassa kasvussa. </p> <p class="hugin">UPM Paper ENAn vuosineljännes oli jälleen hyvä. Ilmoitimme vesivoimalaitosten myynneistä Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa. Ne tulevat lisäämään Paper ENAn vahvaa rahavirtaa myöhemmin tänä vuonna. UPM Energyn tulos laski leudon talven ja matalien vesivoimamäärien takia.</p> <p class="hugin">Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen, mistä osoituksena yhtiö julkaisi tammikuussa uudet, vaativat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Meillä on kilpailukykyiset liiketoiminnat, joilla on vahvat markkina-asemat ja houkuttelevat kasvumahdollisuudet. Jatkossa aiomme pyrkiä vielä parempaan tulokseen. Rahavirtamme ja taseemme ansiosta voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa sekä investoida kannattavaan kasvuun.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Näkymät vuodelle 2017</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2017.</p> <p class="hugin">Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM&#58;n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM&#58;n tulokseen jatkuu asteittain.</p> <p class="hugin">Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.</p> <p class="hugin">Vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM&#58;n tulokseen vaikuttavat mittavammat huoltotoimenpiteet, varsinkin UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla, verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcast ja lehdistötilaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-04-25-q1" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana &quot;uskoa&quot;, &quot;odottaa&quot;, &quot;ennakoida&quot;, &quot;aavistaa&quot; tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2016 vuosikertomuksen sivulla 115. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 98-99.</p> <p class="hugin">**</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM&#58;n vuosikertomuksessa.</p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2098378/794741.pdf" target="_blank">UPM Osavuosikatsaus Q1 2017</a></p>GP0|#0974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466;L0|#00974d7df-c945-40e3-9f11-5bc03bf87466|Stock exchange release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Suuren HCT-hakerekan liikennöinnissä yhdistyvät turvallisuus ja tehokkuus2017-04-24T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.4.2017 klo 12.00 EET) - Suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvoyhdistelmän käytöstä hakekuljetuksissa on saatu positiivisia kokemuksia. Kuljetusliike Kalevi Huhtalan 34-metrinen erikoispitkä hakerekka on kuljettanut sahahaketta UPM Seikun sahalta Porista UPM Rauman paperitehtaalle reilut kaksi kuukautta.</p> <p class="hugin">Kuljetusliike Huhtalan autot käyvät Seikun sahalla päivittäin parikymmentä kertaa, mistä pitkän hakerekan osuus on yli puolet. HCT-rekan suuremman kuormatilan ansiosta päivittäiset ajokerrat Porin ja Rauman välillä ovat vähentyneet reilut 30 %. </p> <p class="hugin">Hakekuljetusten ajoreitti kulkee Porin kaupunkikeskustan läpi, minkä vuoksi HCT-rekan turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Autoon on asennettu kameroita, jotka aktivoituvat kuljettajan näytölle, kun hän laittaa suuntavilkun tai peruutusvaihteen päälle. Lisäksi kaikkien HCT-autojen perässä on pitkästä kuljetuksesta kertova kyltti.</p> <p class="hugin">&quot;HCT-hakeyhdistelmä liikkuu hienosti muun liikenteen joukossa. Se pysyy liikenteen mukana nopeudellisesti ja ajettavuus ahtaissakin paikoissa on hyvä. Kuljettajat ovat kokeneet yhdistelmän vakaaksi erityisesti lastattuna&quot;, Kuljetusliike Kalevi Huhtalan varatoimitusjohtaja <b class="hugin">Kati Huhtala </b>kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Turvallisuuteen on satsattu paljon sekä kuljettajien koulutuksessa että auton varustelussa. Näkyvyys vetoauton hytistä ja auton käännöksiin vaadittava tila ovat tekijöitä, joita muut tielläliikkujat eivät aina osaa huomioida. Lisäksi kännykän käyttö vähentää sekä lasten että aikuisten tarkkaavaisuutta liikenteessä&quot;, Huhtala jatkaa.</p> <p class="hugin">Suomen maanteillä liikennöi tällä hetkellä 26 HCT-rekkaa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin myöntämien poikkeuslupien avulla kehitetään tavallista suurempiin ajoneuvoyhdistelmiin liittyvää tekniikkaa ja kerätään tietoa niiden soveltuvuudesta Suomen liikennejärjestelmään.</p> <p class="hugin">&quot;Etsimme entistä tehokkaampia ratkaisuja tulevaisuuden kuljetuksiin. Kuljetuskerrat maanteillä vähenevät, koska HCT-autoon voidaan lastata tavallista suurempi kuorma. Tämä on myös ympäristön kannalta positiivinen asia&quot;, UPM Metsän kehitysasiantuntija <b class="hugin">Janne Kukkura </b>sanoo.</p> <p class="hugin">Huhtikuun viimeisellä viikolla vuosittain järjestettävän UPM&#58;n turvallisuusviikon merkeissä Kuljetusliike Kalevi Huhtala ja UPM järjestävät yhdessä liikennepäivän 25.4.2017 hakerekan reitin varren koululaisille ja päiväkotilapsille. Osana tapahtumaa pidetään avoimet ovet, jolloin yleisö on tervetullut tutustumaan erikoispitkään HCT-rekkaan Porin Karjarannassa, Karjarannantie 9, kello 13-15.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="418" id="Picture 8" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2097989/116954.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Janne Kukkura, UPM, kehitysasiantuntija, puh. 040 768 3222<br class="hugin">Kati Huhtala, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, varatoimitusjohtaja, puh. 0400 539 795</p> <p class="hugin">Lue myös Janne Kukkuran <a class="hugin" href="https&#58;//www.metsamaailma.fi/fi/News/Blog/Sivut/upmn-suuren-hyotykuorman-hct-rekkojen-taival-jatkuu.aspx" target="_blank">blogi</a> &quot;UPM&#58;n suuren hyötykuorman HCT-rekkojen taival jatkuu&quot; sekä <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPMn-yrittajien-ensimmainen-suuren-hyotykuorman-HCT-hakerekka-aloittaa-liikennoi-001-Thu-23-Feb-2017-14-03.aspx" target="_blank">tiedote</a> &quot;UPM&#58;n yrittäjien ensimmäinen suuren hyötykuorman HCT-hakerekka aloittaa liikennöinnin&quot;.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kutsu UPM:n vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tuloksen lehdistötilaisuuteen ja webcastiin2017-04-18T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 18.4.2017 klo 10.00 EET) - UPM julkaisee vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina 25. huhtikuuta 2017 klo 9.30-10.00. Julkaisun jälkeen tiedote on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a>.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.</p> <p class="hugin">Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM&#58;n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot&#58;</b></p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> tai <a class="hugin" href="https&#58;//upm.videosync.fi/2017-04-25-q1" target="_blank">tästä linkistä.</a> </p> <p class="hugin">Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.</p> <p class="hugin">Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> 12 kuukauden ajan.</p> <p class="hugin">Puhelinkonferenssin nimi&#58; <b class="hugin">UPM Interim Report for January - March 2017</b></p> <p class="hugin">Puhelinnumero&#58; +358 (0) 9 817 10495</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Sijoittajasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 020 415 0033<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;ir@upm.com" target="_blank">ir@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Madison Paper Industries myy Pohjois-Amerikan vesivoimalaitokset Eagle Creek Renewable Energylle2017-04-18T05:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 18.4.2017 klo 08.30 EET) - UPM&#58;n ja The New York Timesin tytäryhtiön, Northern SC Paper Corporationin, yhteisyritys Madison Paper Industries, on allekirjoittanut sopimuksen vesivoimalaitostensa myynnistä Eagle Creek Renewable Energylle. Ostaja on yhdysvaltalainen vesivoiman tuottaja, jonka pääkonttori sijaitsee Morristownissa, New Jerseyssä.</p> <p class="hugin">Kauppa vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan hintaa julkisteta. </p> <p class="hugin">&quot;Eagle Creek on tunnettu ja kokenut vesivoiman tuottaja Pohjois-Amerikassa. Yhtiö keskittyy vähäpäästöiseen energiantuotantoon, ja sillä on pitkän tähtäimen liiketoimintastrategia omalla sektorillaan. Vesivoimalaitoksia pystytään operoimaan ja kehittämään parhaalla mahdollisella tavalla, kun ne ovat kiinteä osa energiayhtiötä&quot;, sanoo <b class="hugin">Ruud van den Berg</b>, johtaja, Magazines, Merchants and Office, UPM Paper ENA.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme Eagle Creekissä tyytyväisiä siihen, että olemme voineet vahvistaa jalansijaamme Mainessa. Madison Paper Industriesin hyvin ylläpidettyjen, korkealaatuisten vesivoimalaitosten osto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden toimintamme laajentamiselle&quot;, sanoo <b class="hugin">Bud Cherry</b>, Eagle Creek Renewable Energyn toimitusjohtaja.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Ruud van den Berg, johtaja, Magazines, Merchants and Office, UPM Paper ENA<br class="hugin">puh. +49 151 1215 8310<br class="hugin">Bernard H. Cherry, toimitusjohtaja, Eagle Creek Renewable Energy, LLC, puh. +1 973 998 8400</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Eagle Creek</b><br class="hugin">Eagle Creek Renewable Energy omistaa, operoi ja kehittää vesivoimahankkeita. Se tarjoaa puhdasta energiaa pohjoisamerikkalaisille sähköasiakkailleen. Eagle Creek on perustettu vuonna 2010 ja se omistaa ja operoi tällä hetkellä 180 megawattin vesivoimalaitosportfoliota Yhdysvalloissa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Madison Paper Industries</b><br class="hugin">Madison Paper Industries on UPM&#58;n ja The New York Timesin tytäryhtiön Northern SC Paper Corp.&#58;n yhteisyritys.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja tarjoten laajan paperivalikoiman sekä mainontaan ja julkaisuun että koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativimmat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja se työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM vahvistaa parannetun sanomalehtipaperin tarjontaansa: UPM Brite -tuoteperheen tuotanto laajenee Itävaltaan2017-04-11T13:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 11. huhtikuuta 2017 klo 16.30 EET) - UPM Paper ENA&#58;lla on vahva jalansija&#160;eri puolilla&#160;Eurooppaa. Parannetun sanomalehtipaperin paikallinen saatavuus ja toimitusvarmuus vahvistuvat entisestään, kun UPM Brite -tuoteperheen säännöllinen tuotanto aloitetaan myös UPM Steyrermühlin tehtaalla Itävallassa.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme jo vahvasti läsnä Saksassa, Ranskassa ja Suomessa, mutta uusimmat tuotekehityshankkeet vahvistavat asemaamme Keski-Euroopassa ja auttavat meitä palvelemaan entistä paremmin lähialueen asiakkaita&quot;, kertoo <b class="hugin">Matthias Reh</b>, joka vastaa UPM Paper ENA&#58;n sanomalehtipapereiden tuotehallinnasta. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n Brite -tuotteita pidetään alalla usein esimerkkinä parhaasta laadusta, kun parannettuja sanomalehtipapereita vertaillaan keskenään. </p> <p class="hugin">&quot;Asiakkaidemme tekemät laajat koepainatukset ovat osoittaneet, että Keski-Euroopan tehtaidemme paperit vastaavat&#160;toisiaan. Olemme&#160;yltäneet tehtailla samoihin laatustandardeihin ja tarjoamme nyt myös Itävallan tehtaalta täyden valikoiman laadukkaita papereita coldset-painamiseen.&quot;</p> <p class="hugin">UPM Brite -tuoteperhe muodostuu ainutlaatuisesta valikoimasta vaaleus-, bulkki- ja neliömassavaihtoehtoja. Laadukkaat paperit sopivat monenlaisiin painotöihin coldset web offset -painokoneilla. UPM Brite -tuoteperhe täyttää myös vaativimmat kestävän kehityksen vaatimukset. Paperin valmistuksessa käytetään sekä kierrätys- että tuorekuitua, ja sillä on Euroopan unionin Ympäristömerkki, joka tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon ympäristötietoisille asiakkaille. </p> <p class="hugin">Lisätietoja UPM Brite -tuoteperheestä on <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com/papers/Pages/Brand.aspx?brid=19&amp;region=EMEA&amp;language=en-gb" target="_blank">UPM Paperin tuotekatalogissa</a>.</p> <p class="hugin">UPM valmistaa sanomalehtipaperia ja parannettua sanomalehtipaperia kuudella paperitehtaalla Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Matthias Reh, tuotepäällikkö, News &amp; Retail, UPM Paper ENA, <a class="hugin" href="mailto&#58;matthias.reh@upm.com" target="_blank">matthias.reh@upm.com</a>, puh. +49 173 900 1475</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Europe and North America) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka tarjoaa laajan paperivalikoiman mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaidemme liiketoiminnalle ja täyttävät samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8&#160;000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//upmbiofore.com/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM ja Tornator ovat solmineet sopimukset metsätila- ja puukaupoista2017-03-30T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 30.3.2017 klo 12.00 EET) - UPM ja Tornator Oyj ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan yhtiöt sitoutuvat metsätilakauppaan ja pitkäaikaiseen puukauppaan. Tornator myy sopimuksen mukaan vuosittain merkittävän määrän puuta omistamistaan metsistä UPM&#58;n Itä-Suomen tehtaille. Puukauppasopimuksen lisäksi on sovittu 23&#160;000 hehtaarin suuruisesta metsäkiinteistökaupasta Pohjois-Karjalassa. Myytävät UPM&#58;n metsät sijaitsevat Ilomantsissa, Juuassa, Lieksassa ja Polvijärvellä, ja ne ovat sekä PEFC(TM)- että FSC<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-sertifioituja (FSC C 109750). Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.</p> <p class="hugin">&quot;Tehtaamme Itä-Suomessa käyttävät kaikkia puutavaralajeja ja Tornator omistaa niiden lähialueilla merkittävän määrän FSC-sertifioituja (FSC C 123368) metsiä, joiden puulajijakauma on monipuolinen&quot;, UPM&#58;n metsäjohtaja <b class="hugin">Sauli Brander </b>kertoo. &quot;Tehty sopimus vahvistaa UPM&#58;n tehtaiden puuhuoltoa ja lisää FSC-sertifioidun puun määrää Itä-Suomen tehtaillamme.&quot;</p> <p class="hugin">&quot;Strategiamme on kasvaa metsänomistajana sekä olla vastuullinen ja kilpailukykyinen kumppani asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Sopimukset UPM&#58;n kanssa tukevat erinomaisesti yhtiön tavoitteita. Ne eivät muuta Tornatorin omistusta tai liiketoimintamallia&quot;, Tornatorin toimitusjohtaja <b class="hugin">Sixten Sunabacka</b> valottaa kaupan taustoja. </p> <p class="hugin">&quot;Sopimuksen kohteena olevat UPM&#58;n tilat sijaitsevat sopivasti Tornatorin ydinalueilla ja tuovat meille merkittäviä synergiaetuja metsätalouteen sekä parantavat mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme&#160;puu- ja tonttimarkkinoilla. Metsäkiinteistökauppa parantaa muun muassa kykyämme toimittaa kaksoissertifioitua puuta nykyisille asiakkaillemme&quot;, Sunabacka kertoo. </p> <p class="hugin">&quot;Tämä kiinteistökauppa poikkeaa tähän saakka tehdyistä kaupoista siinä, että ostaja on jo sopimusta solmittaessa merkittävä metsänomistaja tehtaidemme lähialueella ja pystyy näin ollen toimittamaan meille puuta joustavasti&quot;, Brander jatkaa.</p> <p class="hugin">UPM on myynyt vuosien ajan säännöllisesti yhtiön metsäomaisuutta osana kiinteistönjalostusta alueilta, jotka sijaitsevat kaukana sen tehtaista. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sauli Brander, UPM, metsäjohtaja, puh. 040 567 4155<br class="hugin">Sixten Sunabacka, Tornator Oyj, toimitusjohtaja, puh. 0400 366 148</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company- <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tornator</b> on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö, joka omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 noin 97 miljoona euroa ja tase kasvoi lähes 1,4 miljardiin euroon. Konsernissa on töissä noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan arviolta noin 900 henkilötyövuotta. Yhtiö on merkittävin yhteisöveron maksaja Etelä-Karjalassa ja 50 suurimman joukossa koko Suomessa. Yhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. <a class="hugin" href="http&#58;//www.tornator.fi" target="_blank">www.tornator.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'