Tiedotteet

Hae uutisia:

Free Search
Tiedotetyyppi:
Hakukriteeri:
Vuosi:

 

 

UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO edistävät yhdessä liikenteen ja petrokemianteollisuuden kestävää kehitystä2018-01-22T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 22.01.2018 klo 11.00 EET) - UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO (Zero Emission Resource Organisation) ovat aloittaneet yhteistyön edistääkseen muutosta kohti ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja liikenteessä ja petrokemianteollisuudessa. Yhteistyöllä tavoitellaan pitkäjänteistä, ennakoitavaa toimintaympäristöä kehittyneille biopolttoaineille, jotta uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.</p> <p class="hugin">Yhteistyön tavoitteena on myös lisätä tietoutta kestävistä, fossiilisia tuotteita korvaavista biotuotteista, kuten biomuoveista, tärkeänä ilmastoystävällisenä ratkaisuna esimerkiksi pakkaus- ja etikettiteollisuudessa. Muutosta kohti laajempaa biotaloutta edistetään vuoropuhelulla päättäjien kanssa.</p> <p class="hugin">&quot;ZERO on norjalainen ympäristöjärjestö, joka keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämällä uusia päästöttömiä ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja tukevia teknologioita. ZEROlla ja UPM Biopolttoaineilla on samankaltainen visio, mikä tekee yhteistyöstämme erityisen arvokasta&quot;, sanoo <b class="hugin">Kåre Gunnar Fløystad </b>ZEROsta<b class="hugin">.</b></p> <p class="hugin">UPM ja ZERO kannattavat kehittyneitä biopolttoaineita ja kestäviä biotuotteita, jotka alentavat kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi elinkaarensa aikana - raaka-aineesta lopputuotteeksi -&#160; kun niitä verrataan fossiilisiin polttoaineisiin ja tuotteisiin.</p> <p class="hugin">&quot;Yhteistyö ZEROn kanssa on upea mahdollisuus edistää yhdessä kestäviä, vähäpäästöisiä ratkaisuja liikenteessä ja petrokemiassa, ja tukea muutosta kohti kierto- ja biotaloutta. Puupohjaiset UPM BioVerno uusiutuva diesel ja nafta ovat hienoja esimerkkejä sellaisenaan käytettävissä olevista polttoaineista, joilla voi korvata fossiilisia polttoaineita ja vähentää merkittävästi sekä kasvihuonekaasu- että pakokaasupäästöjä&quot;, sanoo <b class="hugin">Maiju Helin</b>, joka vastaa kestävyydestä ja markkinakehityksestä UPM Biopolttoaineissa. &quot;UPM&#58;n puupohjainen nafta sopii erinomaisesti myös biomuovien raaka-aineeksi ja muiden biomateriaalien tuotantoon&quot;.</p> <p class="hugin"><img width="627" height="353" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2162728/125290.jpg" alt="" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM ja ZERO sopivat Oslossa ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen edistämisestä liikenteessä ja&#160; petrokemianteollisuudessa - UPM&#58;n Markku Purmonen (vas.), Sari Mannonen ja Maiju Helin sekä ZEROn&#160; Kåre Gunnar Fløystad,&#160;Anders Tangen,&#160;Anne Marit Melbye ja Kristin Brenna.</i></p> <p class="hugin">Ilmastoratkaisuja kaivataan pikaisesti. Kestävässä kehityksessä on kyse askeleista kohti puhtaampaa ilmastoa, ja uusiutuvat energialähteet sekä kestävä tuotanto ovat avainasemassa vähentämässä ekologista jalanjälkeämme. Koska muutokset infrastruktuurissa, tuotantojärjestelmissä ja kuluttajien käyttäytymisessä ovat hitaita, ilmastopolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja sen pitää antaa selkeä suunta. UPM on sitoutunut kasvattamaan kestävää tuotevalikoimaansa useille aloille ja tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa edistääkseen muutosta kohti ympäristömyönteistä biotaloutta.&#160;&#160;&#160; </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Maiju Helin</b>, Kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava päällikkö, UPM Biopolttoaineet, sähköposti&#58; <a class="hugin" href="mailto&#58;maiju.helin@upm.com" target="_blank">maiju.helin@upm.com</a>, puh. 050&#160;325 6046</p><p>Kåre Gunnar Fløystad,&#160;Head of Policy and Research, ZERO, sähköposti&#58; <a href="mailto&#58;kare.gunnar.floystad@zero.no," target="_blank">kare.gunnar.floystad@zero.no,</a>&#160;puh. +47&#160;951 80 221</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">ZERO</b><br class="hugin">Zero Emission Resource Organisation (ZERO) on itsenäinen, voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka keskittyy kehittämään ja edistämään ilmaston lämpenemistä ehkäiseviä ratkaisuja. Lähestymistapamme perustuu tieteeseen ja pyrimme rakentaviin ratkaisuihin sekä teknologiassa että politiikassa, ja suosimme keskustelua ja positiivista vaikuttamista konfliktien ja protestien sijaan. <a class="hugin" href="http&#58;//www.zero.no/" target="_blank">www.zero.no</a></p> <p class="hugin">Seuraa ZEROa&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/zeronorge" target="_blank">Twitter</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM käynnistää metsänhoitotöiden myyntiin ja toteutukseen keskittyvän franchisingketjun pilottihankkeella Hämeenlinnan ja Lahden alueilla2018-01-16T10:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.1.2018 klo 12.15 EET) - UPM Puunhankinta ja metsätalous perustaa franchisingyrittäjäketjun vauhdittaakseen metsänhoitopalveluiden myyntiä ja toteutusta Suomessa. UPM Metsän brändin alla toimiva ketju muodostaa UPM&#58;lle uuden myynti- ja palvelukanavan, jonka kautta tarjotaan laadukkaita metsänhoitopalveluita kaikille metsänomistajille. </p> <p class="hugin">UPM on tehnyt liiketoimintakaupan Hämeenlinnan ja Lahden ympäristössä ketjun pilottiyrittäjänä aloittavan Hämeen Metsätyö Oy&#58;n kanssa. Sopimuksen myötä alueella toimivat UPM Silvesta Oy&#58;n 10 metsuria siirtyvät 1.2.2018 Hämeen Metsätyön palvelukseen ja voimassa olevat alihankintasopimukset siirtyvät yrittäjälle. </p> <p class="hugin">&quot;Tavoitteenamme on kehittää franchisingliiketoiminnan kautta metsänhoitoalan yritystoimintaa sekä kasvattaa franchising-ottajien yrityskokoa. Ala tarvitsee uusia kasvuhaluisia yrittäjiä nykyisin lähes pelkästään omaan työpanokseen perustuvien yritysten lisäksi. Näin varmistamme sitoutuneet ja osaavat resurssit metsätyöpalveluiden toteuttamiseen myös tulevaisuudessa&quot;, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden Etelä-Suomen aluejohtaja <b class="hugin">Matti Toivakainen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Siirtyminen UPM&#58;n ketjuyrittäjäksi avaa Hämeen Metsätyölle kasvumahdollisuuksia ja vahvistaa asemaamme metsänhoitotöiden ammattitaitoisena toteuttajana Etelä-Suomen alueella. Palveluvalikoimamme kattaa kaikki hoitotyöt metsänviljelystä raivauksiin sekä koneellisen metsänhoidon&quot;, sanoo Hämeen Metsätyö Oy&#58;n toimitusjohtaja <b class="hugin">Tuomas Saarenpää</b>.</p> <p class="hugin">Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan suomalaisissa yksityismetsissä on suuri määrä metsänhoitotyötarpeita ja lähes 800&#160;000 hehtaaria metsää odottaa taimikonhoitoa. Metsien tulevaisuuden kasvun ja kunnon näkökulmasta metsänhoitotöiden oikea-aikainen ja asiantunteva toteutus on olennaisen tärkeää.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Jorma Saarimaa, franchisingliiketoiminnan johtaja, UPM Puunhankinta ja metsätalous, puh. 0400 254 084<br class="hugin">Tuomas Saarenpää, toimitusjohtaja, Hämeen Metsätyö Oy, puh. 040 3585 887</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#160; </b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Hämeen Metsätyö Oy<br class="hugin"> </b>Hämeen Metsätyö on metsäpalveluiden toteuttamiseen erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat metsäalan yritykset, yksityiset metsänomistajat sekä yhteisöt Etelä-Suomen alueella. Hämeen Metsätyö toteuttaa myös koneellista metsänhoitoa ja maanmuokkauksia. Yrityksen liikevaihto on noin miljoona euroa ja se työllistää vuodenajasta riippuen kymmenkunta henkilöä sekä joukon alihankkijoita. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hameenmetsatyo.fi/" target="_blank">www.hameenmetsatyo.fi/</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineeet sai Uruguayn ensimmäisen RSB-kestävyyssertifikaatin biopolttoaineiden raaka-aineelle2018-01-15T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 15.01.2018 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineille on myönnetty kestävyyssertifikaatti Brassica carinatan - uuden biopolttoaineiden raaka-aineen - kasvattamiselle Uruguayssa. RSB-sertifikaatti (Roundtable on Sustainable Biomaterials) täydentää UPM Biopolttoaineiden BioVernon tuotantoon myönnettyjä RSB- ja ISCC- (International Sustainability and Carbon Certification) kestävyyssertifikaatteja.</p> <p class="hugin">&quot;RSB-sertifikaatti antaa tunnustusta meidän vahvalle sitoutumiselle kestävyyteen kaikissa toiminnoissamme ja nyt siis myös biopolttoaineiden raaka-aineen tuotannollemme yhdessä paikallisten viljelijöiden kanssa. Saamamme tunnustus on ensimmäinen Uruguayssa myönnetty RSB-sertifikaatti ja se luo pohjaa kestävän kehityksen edistämiselle paikallisessa maanviljelyksessä&quot;, sanoo <b class="hugin">Liisa Ranta</b>, kestävyysasioista vastaava päällikkö UPM Biopolttoaineiden kehityksestä.</p> <p class="hugin">RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa EU&#58;n uusiutuvan energian kestävyyskriteerien täyttyminen. Näiden kriteerien lisäksi RSB-sertifioinnissa arvioidaan biopolttoaineiden kestävyyttä monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK&#58;n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa. </p> <p class="hugin">&quot;RSB kiittää UPM&#58;ää pitkäjänteisestä sitoutumisesta kestävien biopolttoaineiden tuotantoon. Yhtiö on osoittanut edelläkävijyyttä saamalla ensimmäisenä RSB-kestävyyssertifikaatin puupohjaisten biopolttoaineiden tuotannolle ja näyttää nyt esimerkkiä Uruguayssa Brassica carinatan kestävyyssertifioinnilla. Näin vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja täytetään samalla tiukimmat kestävyysvaatimukset sekä varmistetaan läpinäkyvyys&quot;, sanoo johtaja <b class="hugin">Rolf Hogan </b>RSB&#58;stä. <br class="hugin"><b class="hugin">&#160;&#160;</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin"><i class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161389/125127.jpg" width="627" /></i></b></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Brassica carinatan talviviljelyä Paysandussa Uruguayssa.</i></p> <p class="hugin">Brassica carinata on öljykasvi, joka on kehitetty erityisesti kestävää biopolttoaineiden tuotantoa varten. UPM Biopolttoaineet on kehittänyt uutta raaka-ainekonseptia viljelemällä Brassica carinataa talvisin Etelä-Amerikassa. Kasvi soveltuu hyvin paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin ja maanviljelysrakenteeseen ja sitä testaavat paikalliset maanviljelijät. Brassica carinataa viljelemällä olemassa olevan viljelysmaan tuotto lisääntyy, kun siitä saadaan satoa myös talvisin. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin"><b class="hugin">Liisa Ranta</b>, päällikkö, kestävyysasiat, UPM Biopolttoaineiden kehitys, puh. 040-5829 338</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">RSB-sertifiointi</b><br class="hugin">RSB on luotettu ja arvostettu vertaisarvioitu organisaatio, joka tarjoaa neuvontaa sekä jäsen- ja sertifiointipalveluja kestäville biotuotteille maailmanlaajuisesti. RSB, sen jäsenverkosto, kumppanit ja sertifioidut projektit edustavat kestävyyden parhaita käytäntöjä ja edistävät uuden biotalouden kehitystä. <a class="hugin" href="http&#58;//www.rsb.org" target="_blank">www.rsb.org</a> - Lisätietoja antaa johtaja Rolf Hogan, RSB, <a class="hugin" href="mailto&#58;rolf.hogan@rsb.org" target="_blank">rolf.hogan@rsb.org</a> </p> <p class="hugin">Seuraa RSB&#58;tä&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/rsb_org" target="_blank">Twitter</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/rsb.org/" target="_blank">Facebook</a> <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/2640706/" target="_blank">Linked In</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
HCT-yhdistelmillä on kuljetettu jo 2 800 kuormaa UPM:n hakkeita2018-01-12T11:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.1.2018 klo 13.00 EET) - Suuren hyötykuorman (high capacity transport, HCT) ajoneuvoyhdistelmät ovat kuljettaneet hakkeita UPM&#58;n tehtaiden välillä jo 2 800 kuorman verran. Tänään liikennöinnin aloittaa Koneurakointi Aki Sammalisto Oy&#58;n toinen HCT-hakeyhdistelmä, jonka kokonaispituus on 29,2 metriä ja maksimipaino lastattuna 91 tonnia. Molemmat Koneurakointi Aki Sammaliston autot kuljettavat haketta UPM Korkeakosken sahalta yhtiön tehtaille Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Raumalla.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuoden aikana liikennöinnin aloittaneet HCT-hakeyhdistelmät liikkuvat teillä tehokkaasti ja turvallisesti. Näillä kolmella yhdistelmällä on ajettu jo yli 2 800 kuormaa haketta. Autojen kuljetustehokkuudesta kertoo se, että saman hakemäärän kuljettamiseen normaaliyhdistelmillä olisi tarvittu noin 1 200 ajokertaa enemmän&quot;, kertoo logistiikka-asiantuntija <b class="hugin">Janne Kukkura</b> UPM&#58;ltä. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161046/125071.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">UPM&#58;n kuljetusyrittäjät ovat ajaneet HCT-yhdistelmiä vuodesta 2014 alkaen, jolloin Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto aloitti tukkien ja kuitupuun kuljetukset Saimaan ympäristössä sijaitsevien UPM&#58;n tehtaiden välillä. Vuonna 2017 kolmen UPM&#58;n kuljetusyrittäjän HCT-hakeyhdistelmät saivat liikennöintiin tarvittavat poikkeusluvat liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat osa Metsäteho Oy&#58;n koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta, jossa kerätään tietoa niiden ominaisuuksista ja eroista.</p> <p class="hugin">&quot;Tänään liikenteen aloittava Aki Sammaliston uusi HCT-yhdistelmä tuo tärkeän lisäyksen tutkimusautojen joukkoon. Tutkimuksella varmistetaan, että tulevaisuuden rekat ovat turvallisia sekä nykyisiä yhdistelmiä ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia&quot;, Janne Kukkura toteaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Janne Kukkura, logistiikka-asiantuntija, UPM, puh. 040 768 3222<br class="hugin">Aki Sammalisto, toimitusjohtaja, Koneurakointi Aki Sammalisto Oy, puh. 0400 737 241</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Koneurakointi Aki Sammalisto Oy</b><br class="hugin">Koneurakointi Aki Sammalisto Oy on perustettu vuonna 2006. Yrityshistoria ulottuu kauemmaksi vuoteen 1998 saakka, jolloin toiminta alkoi toiminimellä. Yritys tarjoaa koneurakointi- ja kuljetuspalveluita pääasiassa mekaaniselle metsäteollisuudelle ja energiateollisuudelle. Koneurakointi Aki Sammalisto liikennöi noin 30 yhdistelmällä, joiden vuosittainen keskimääräinen ajosuorite on noin 350 tkm/ajoneuvo. Yhtiö työllistää noin sata alan ammattilaista ympäri Suomea. </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sai tunnustusta tehokkaasta veden käytöstään Kiinassa2018-01-12T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 12.01.2018 klo 11.00 EET) - UPM on saanut Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa ja maanlaajuisesti. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä UPM toimii esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa. Maanlaajuisesti tämän korkeimman mahdollisen tunnustuksen sai yhteensä 11 yritystä. UPM on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka sai tunnustuksen Jiangsun maakunnassa.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Shanghain läheisyydessä sijaitseva Jiangsu on merkittävää teollisuusaluetta. Maakunnan bruttokansantuote on 7,6&#160;biljoonaa yuania (972 miljardia euroa), mikä on Guangdongin jälkeen Kiinan toiseksi suurin. Jiangsussa on myös Kiinan tiukimmat vesistöön ja ilmaan tuotettujen päästöjen luparajoitukset&quot;, toteaa UPM Changshun tehtaan ympäristöpäällikkö <b class="hugin">Lisheng Jin</b>. &quot;Tätä taustaa vasten voimme olla erittäin ylpeitä saavutuksestamme,&quot; hän jatkaa. &#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Water Efficiency Frontrunner on yksi Kiinan hallituksen kärkihankkeista teollisuuden päästöjen vähentämiseksi</b></p> <p class="hugin">Hankkeen käynnistivät vuonna 2016 teollisuus- ja tietoteknologiaministeriö (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) ja vesivaraministeriö (Ministry of Water Resources, MWR) yhdessä kansallisen uudistus- ja kehityskomission (National Development and Reform Commission, NDRC) ja laadunvalvonta- ja tarkastusviranomaisen (Quality Supervision, Inspection and Quarantine, GAQSIQ) kanssa. </p> <p class="hugin">Yritysten arviointiprosessi oli erittäin tiukka. UPM sai kiitosta vedenkäytön hallintajärjestelmästään, valvontajärjestelmiensä tarkkuudesta ja luotettavuudesta sekä pitkän tähtäimen investoinneistaan teknologioihin ja prosesseihin, joilla on tehostettu merkittävästi veden käyttöä tehtaalla.&#160; </p> <p class="hugin" style="clear&#58;both;"><img alt="" class="hugin" height="290" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2161028/125070.jpg" width="544" /></p> <p class="hugin"><br class="hugin"> <i class="hugin">Kuva&#58; Lisheng Jin (kolmas vasemmalta) ja More with Biofore in China -projektitiimi (</i><i class="hugin">Cheng Yao, Gu Yuemin, He Zhenxian, Liu Haihong, Wang Feng)</i></p> <p class="hugin">&quot;Viimeisten 10 vuoden aikana olemme vähentäneet veden kulutusta UPM Changshun tehtaalla 60&#160;prosenttia paperitonnia kohden. Olemme tehneet paljon pieniä parannuksia, mutta suurin vaikutus on ollut vuonna 2015 toteutetulla jätevedenpuhdistamon uudistuksella. More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on, että Changshun tehtaalta ei jatkossa tule lainkaan suoraan vesistöön kohdistuvia jätevesipäästöjä&quot;, <b class="hugin">Lisheng Jin</b> kertoo. </p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/vastuullisuus/upm-sai-tunnustusta-tehokkaasta-veden-kaytostaan-kiinassa/" target="_blank">Lue lisää upmbiofore.fi</a> <br class="hugin"> <br class="hugin"> <br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäsuhdejohtaja, Yuanyuan Ma, UPM Specialty Papers, puh. +86 21 6448 5544</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16 <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Specialty Papers </b><br class="hugin">UPM Specialty Papers valmistaa tarra- ja pakkauspapereita maailmanlaajuisille markkinoille sekä hienopapereita Aasian markkinoille. Sen asiakkaita ovat paperin jalostajat, jakelijat, vähittäismyyjät ja painotalot. UPM Specialty Papers on toimialansa kestävän kehityksen edelläkävijä, ja sen korkealaatuiset tuotteet valmistetaan Suomessa ja Kiinassa. UPM Specialty Papers työllistää noin 1 700 ihmistä Suomessa, Kiinassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Australiassa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmspecialtypapers.com" target="_blank">www.upmspecialtypapers.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Specialty Papersia&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tukee innovaatioita syöpätutkimuksessa Biomedicum Helsinki -säätiön kautta 2018-01-11T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 11.01.2018 klo 09.00 EET) - UPM tukee uusia innovaatioita sairauksien tutkimuksessa myöntämällä merkittävän lahjoituksen Biomedicum Helsinki -säätiölle. UPM&#58;n lahjoitus kohdennetaan erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2160608/125042.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;n lahjoitus antaa hienon lisämahdollisuuden säätiölle tukea nuoria tutkijoita ja heijastaa lisääntyvää yritysyhteistyötä syöpätutkimuksessa ja yksilöllisessä lääketieteessä. Tämä luo hienoja mahdollisuuksia Meilahteen ja kansallisen syöpäkeskuksen myötä koko Suomeen&quot;, sanoo Biomedicum Helsinki -säätiön asiamies professori <b class="hugin">Tomi Mäkelä.</b></p> <p class="hugin">Syövän hoidossa otetaan jatkuvasti onnistuneita edistysaskeleita, ja lupaavia tutkimustuloksia syntyy muun muassa biolääketieteen sekä yksilöllisen lääketieteen alueilla. Uudelle tiedolle ja ratkaisuille on kuitenkin edelleen suuri tarve. &quot;Innovaatiot ja vastuullisuus ovat UPM&#58;lle tärkeitä teemoja. Kannustamalla tutkijoiden työtä Biomedicum Helsinki -säätiön kautta haluamme osaltamme edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä alueella, joka koskettaa laajasti yksilöitä ja yhteiskuntaa&quot;, UPM&#58;n teknologiajohtaja <b class="hugin">Jyrki Ovaska</b> sanoo.&#160;&#160; <br class="hugin">&#160;&#160;<br class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Juuso Konttinen, UPM Biokemikaalit, juuso.konttinen@upm.com, puh. 040 531 7405<br class="hugin"> Professori Tomi Mäkelä, Biomedicum Helsinki -säätiö, tomi.makela@helsinki.fi, puh. 050 528 6128</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Biomedicum Helsinki -säätiö</b><br class="hugin">Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen ja muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä jakamalla vuosittain apurahoja pääasiassa nuorille tutkijoille sekä edistäen tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä mm. Studia Medicina yleisöluentosarjan muodossa. Säätiö on jakanut yli 3 000 000 euroa tällä vuosituhannella. Säätiön toiminta rahoitetaan varainhankinnan kautta saatavin sekä yksityisten että yritysten lahjoittamin varoin. Lisätietoja <a class="hugin" href="http&#58;//www.biomedicum.fi" target="_blank">www.biomedicum.fi</a> -&gt;säätiö.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biokemikaalit</b> on vuonna 2016 perustanut oman innovaatioyksikön Biomedicumiin Meilahteen Helsingissä. Toiminta Biomedicum Helsingissä vie UPM&#58;n tiimin lähemmäksi lääketieteen alan tutkijoita ja toimijoita.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Maailmanperintökohde Verlan säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä2017-12-21T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.12.2017 klo 10.00) - Kymenlaaksossa sijaitsevaan Unescon maailmaperintökohde Verlaan rakennetaan uusi lämpölaitos, jolla halutaan turvata kohteen säilyminen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. UPM&#58;n omistama ja ylläpitämä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.</p> <p class="hugin">&quot;Meille on tärkeää, että maailmanperintökohde säilyy tuleville sukupolville. Verlassa on vuoden 1996 maailmanperintökohdenimityksen jälkeen tehty useita kohteen säilymistä turvaavia hankkeita.&#160; Rakennuksiin on muun muassa asennettu palosuojausjärjestelmät ja Verlankoskeen on rakennettu pitkittäispato suojaamaan koskeen rajautuvaa tehdasta tulva- ja vuotovesiltä. Tulevan talven aikana toteutettava lämmitysratkaisu on merkittävä panostus Verlan pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi&quot;, kertoo museonjohtaja <b class="hugin">Ville Majuri</b>. </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2157756/124720.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Kuva&#58; Lassi Kujala</i></p> <p class="hugin">Verlan tiilirakenteisessa puuhiomossa ja pahvitehtaassa oli tehtaan vielä toimiessa lämmitys, mutta toiminnan päätyttyä vuonna 1964 rakennukset muutettiin kylmiksi. Lämmityksen palauttamisen myötä olosuhteet ovat rakennusten säilymisen kannalta aiempaa paremmat. Lämmitetyssä rakennuksessa rakenteiden läpi kulkeva lämpö kuivattaa rakennuksen sisäilmaa ja rakenteita. Myös haitalliset lämpötilavaihtelut tasaantuvat ja kosteuden aiheuttamat haitat vähenevät. Lämmitetyt tilat edesauttavat myös museoitujen koneiden ja laitteiden säilymistä. </p> <p class="hugin">Verlan uusi lämpölaitos tehdään 1893 rakennetun kuivaamon olemassa olevaan kattilahuoneeseen, joka palautuu näin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Lämpö tuotetaan uusiutuvalla puupelletillä kattilassa, joka asennetaan tehtaan vanhojen kattilalaitteiden väliin. &quot;Hanketta on suunniteltu hyvässä yhteistyössä Museoviraston kanssa. On hienoa, että voimme hyödyntää suojellun tehtaan vanhoja tiloja ja rakenteita, kuten kattilahuonetta ja piippua, niiden alkuperäisessä käytötarkoituksessa&quot;, Majuri jatkaa.</p> <p class="hugin">Tähän saakka Verla on ollut yleisölle avoinna ainoastaan kesäkaudella. Lämmitys mahdollistaa matkailutoiminnan kehittämisen ja esittelykauden laajentamisen ympärivuotiseen suuntaan.</p> <p class="hugin">Lämmitysratkaisun teknisessä toteutuksessa UPM on tehnyt yhteistyötä KSS Energia Oy&#58;n tytäryhtiön KSS Lämpö Oy&#58;n kanssa. Yhtiön toimialaan kuuluvat erilaiset aluelämpöratkaisut. KSS Energia omistaa Verlan maailmanperintökohteessa kaksi vesivoimalaitosta. &quot;Olen tyytyväinen lopputulokseen. Löysimme toimivan ratkaisun museorakennusten lämmittämiseen&quot;, toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja <b class="hugin">Ilmo Penttilä</b>.</p> <p class="hugin">Museovirasto on lausunnossaan puoltanut Verlan lämmitysratkaisua. &quot;Rakennusten maltillinen lämmittäminen kohteen kulttuurihistorialliseen arvoon soveltuvalla tavalla tullee pidentämään sekä kuivaamorakennuksen että koko Verlan maailmanperintöalueen elinkaarta. Hanke on hyvin valmisteltu ja sillä tullee olemaan positiivinen vaikutus maailmanperintökohteen säilymiseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon.&quot;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Museonjohtaja Ville Majuri, UPM, Verlan tehdasmuseo, puh. 0204 152 206, ville.majuri@upm.com&#160;&#160; <br class="hugin">Toimitusjohtaja, Ilmo Penttilä, KSS Lämpö Oy, puh. 0400 55 1214, ilmo.penttilä@kssenergia.fi</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Verla</b><br class="hugin"> Maailmanperintökohde Verla on ainutlaatuinen nähtävyys. Vanha pahvitehdasmiljöö sijaitsee Pohjois-Kymenlaaksossa Verlankosken äärellä, noin 30 kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona toiminut Verla hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Verlan tehdasmuseo avoinna kesällä 2.5.-30.9. ti-su klo 11-16 ja juhannuksesta elokuun loppuun joka päivä klo 10-18. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä suljettu. Ryhmille museo on avoinna myös muina aikoina sopimuksen mukaan. Katso lisätietoja&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.verla.fi" target="_blank">www.verla.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM sulkee Blandinin paperikone 5:n vuoden loppuun mennessä 2017-12-20T14:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.12.2017 klo 16.00 EET) - UPM ilmoitti 24. lokakuuta suunnitelmastaan sulkea pysyvästi Blandinin tehtaan paperikone 5&#58;n Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Prosessi on saatu päätökseen, ja paperikone 5 suljetaan pysyvästi viimeistään 30. joulukuuta 2017.</p> <p class="hugin">Koneen sulkeminen vähentää päällystettyjen aikakauslehtipapereiden vuosittaista tuotantokapasiteettia noin 128 000 tonnilla, ja sen vaikutukset kohdistuvat 148 positioon. Paperin tuotanto jatkuu Blandinin tehtaan jäljelle jäävällä paperikone 6&#58;lla.</p> <p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut paperiliiketoimintaan pitkällä tähtäimellä. Pystyäksemme turvaamaan liiketoiminnan taloudellisen vakauden meidän täytyy sopeuttaa tuotantokapasiteettiamme vastaamaan markkinoiden kehitykseen. Olemme pahoillamme toimenpiteiden vaikutuksista työntekijöihimme. Olemme sitoutuneet reiluun vuoropuheluun henkilöstön edustajien kanssa, jotta pystymme lieventämään sulkemisen vaikutuksia Blandinin tehtaan henkilöstöön&quot;, sanoo <b class="hugin">Ruud van den Berg</b>, UPM Paper ENA&#58;n Magazines, Merchants &amp; Office -liiketoimintayksikön johtaja.</p> <p class="hugin">Lisätietoja aiheesta löytyy aiemmasta <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-Paper-ENA-suunnittelee-graafisen-paperin-kapasiteetin-leikkauksia-ja-toimint-001-Tue-24-Oct-2017-16-03.aspx" target="_blank">tiedotteestamme</a>. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin, puh. +1 218 327 6398</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n Schongaun ja Ettringenin vesivoimalaitosten myynti Erdgas Schwabenille saatettu päätökseen2017-12-13T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 13.12.2017, klo 08.30 EET) - UPM&#58;n Saksassa sijaitsevien Schongaun ja Ettringenin vesivoimalaitosten myynti Erdgas Schwabenille on saatu päätökseen. Ostaja on alueellinen energiayhtiö, jonka pääkonttori on Augsburgissa, Saksassa. Kaupan voimaantulopäivämäärä on 31. joulukuuta 2017.</p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-myy-Schongaun-ja-Ettringenin-vesivoimalaitokset-erdgas-schwabenille-001-Wed-22-Mar-2017-08-33.aspx" target="_blank">Kaupasta kerrottiin alun perin maaliskuussa 2017.</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Rainer Häring, Länsi-Euroopan energiajohtaja, UPM Paper ENA, puh. +49 173 9001470<br class="hugin">Klaus-Peter Dietmayer, toimitusjohtaja, Erdgas Schwaben gmbh, puh. +49 821 9002 100</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Wolfgang Ohnesorg, tehtaanjohtaja, UPM Schongau/Ettringen, puh. +49 8861 213&#160;122</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Erdgas Schwaben gmbh</b> on merkittävä biokaasupohjaisen energian toimittaja ja tuottaja Baijerin alueella Saksassa. Erdgas Schwaben työllistää noin 318 henkilöä ja sen pääkonttori sijaitsee Augsburgissa, Saksassa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n laadukkaat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;aa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a><u class="hugin">.</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet voittoon Platts Global Energy Awards 2017 -kilpailussa2017-12-08T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki 8.12.2017 klo 10.00 EET) - UPM Biopolttoaineet voitti &quot;Bioenergy Industry Leadership&quot; -palkinnon Plattsin vuoden 2017 kansainvälisessä energiakilpailussa. Kilpailun palkintoja luonnehditaan usein energia-alan Oscareiksi ja sen järjestää S&amp;P Global Platts, johtava yksityinen energia-alan markkinatietojen ja hinta-arvioiden tuottaja.<br class="hugin">&#160;&#160;&#160;<br class="hugin">UPM Biopolttoaineet oli mukana kilpailussa UPM BioVerno -polttoaineillaan, jotka ovat vähäpäästöisiä puupohjaisia kehittyneitä biopolttoaineita, sekä ainutlaatuisella UPM Lappeenrannan biojalostamollaan. Voittajat valittiin lähes 30 maata edustaneiden energiayritysten joukosta ja mukana oli myös maailman johtavia energia-alan yrityksiä.</p> <p class="hugin">Bioenergia-alan johtajuus -sarjan finalistit olivat kaikki innovatiivisia kestävien bioenergiaratkaisujen kehittäjiä. Tuomaristo korosti valinnassaan erityisesti UPM Biopolttoaineiden innovatiivisuutta, edelläkävijyyttä, erinomaista operatiivista toimintaa sekä ympäristövaikutusten minimointia. Voittajaksi UPM Biopolttoaineet valittiin viiden muun finalistin joukosta&#58; DuPont Industrial Biosciences, Praj Industries, Propel Fuels, Targray ja Alcol&#160; Biotech.</p> <p class="hugin">&quot;Meille on suuri kunnia tulla valituksi bioenergia-alan johtajaksi koko alan korkeasti arvostaman S&amp;P Global Plattsin järjestämässä kilpailussa. Voitto antaa tunnustusta koko UPM Biopolttoaineet -tiimille, joka on edistynyt upeasti kestävien biopolttoaineiden tuotannossa&quot;, sanoo <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2154843/124394.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM&#58;n Sari Mannonen (toinen oik.) vastaanotti &quot;Bioenergy Industry Leadership&quot; -palkinnon&#160;New Yorkissa.</i></p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet sai tunnustusta sitoutumisestaan kestävyyteen ja kyvystään käyttää metsäteollisuuden tähteitä raaka-aineena kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannossa. Puupohjaisten tähteiden käyttö kestävien, sellaisenaan käyttövalmiiden biopolttoaineiden raaka-aineena on oikotie kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämiseen liikenteessä.</p> <p class="hugin">Tämä on 19. vuosi kun Global Energy Awards -kilpailussa palkitaan energia-alan huippusuorittajia, johtajia ja uudistajia. Palkitsemistilaisuus järjestettiin New Yorkissa 7.12.2017. </p> <p class="hugin">Lue lisää Plattsin Global Energy Awards -kilpailusta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//geaweb.platts.com/" target="_blank">http&#58;//geaweb.platts.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345</p> <p class="hugin"><img alt="" border="0" class="hugin" height="202" id="Picture 3" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2154843/124395.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiopolttoaineet.fi" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Nimitys UPM Biorefiningissa2017-12-01T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 1.12.2017 klo 08&#58;30 EET) - <b class="hugin">Petri Hakanen</b> on nimitetty UPM&#58;n Uruguayn kehitysprojektin johtajaksi 1.3.2018 alkaen. Tällä hetkellä hän vastaa UPM&#58;n Specialty Papers ENA -liiketoiminta-alueesta.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n Uruguayn kehitysprojektin nykyinen johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b> jää eläkkeelle 1.6.2018 alkaen yli 35 vuoden työuran jälkeen UPM&#58;ssä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Heikki Vappula, UPM Biorefining.<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; UPM, Mediasuhteet, puh. 040 588 3284, <a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> <br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2153188/827006.jpg" target="_blank">Petri Hakanen UPM</a></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia2017-11-20T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 11.30 EET) - UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM&#58;n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille.</p> <p class="hugin">Suomessa 15 prosenttia nuorista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammattikouluissa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin kuten työvälineisiin. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. </p> <p class="hugin">&quot;Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman tukijana olemme mukana edistämässä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä lisäämässä nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta valitsemissaan opinnoissa. Tämä on tärkeää nuorille itselleen mutta myös koko yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmallaan 1458 vähävaraisessa perheessä elävän lapsen koulunkäyntiä ja harrastamista. Juuri julkaistusta selvityksestämme käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle ongelma. Lähes 60 prosenttia kyselyymme vastanneista koki, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita&quot;, sanoo pääsihteeri <b class="hugin">Hanna Markkula-Kivisilta</b> Pelastakaa Lapset ry&#58;stä.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx" target="_blank">internetsivuilla</a>.</p> <p class="hugin">Lisätietoja Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle -toiminnasta löydät osoitteesta <a class="hugin" href="https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/" target="_blank">https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/</a>&#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, <a class="hugin" href="mailto&#58;pirkko.harrela@upm.com" target="_blank">pirkko.harrela@upm.com</a>, puh. 02041 50588<br class="hugin">Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry, <a class="hugin" href="mailto&#58;hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi" target="_blank">hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi</a>, puh. 050 462 1148</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Pelastakaa Lapset ry</b></p> <p class="hugin">Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children - järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.pelastakaalapset.fi" target="_blank">www.pelastakaalapset.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</u> <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kannonkosken Kismanniemestä luonnonsuojelualue UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteispäätöksellä2017-11-20T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 10.00 EET) - UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet Kannonkosken Kismanniemen rantojensuojeluohjelma-alueen suojelusta. Suojeltavan alueen pinta-ala on 151 hehtaaria ja se kuuluu Kivijärven Natura-alueen eteläiseen osa-alueeseen, joka kattaa Lintuselän ja Huhmarselän vesi- ja ranta-alueita. Kivijärven rantaluonto on pääosin karua ja etenkin kasvillisuudeltaan niukat kivikko- ja louhikkorannat ovat alueelle hyvin tyypillisiä. Kivijärvi lukeutuu järvityypiltään suuriin vähähumuksisiin järviin ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Natura-verkostoon alue on liitetty erityisesti karut kirkasvetiset järvet -luontotyypin ja alueella esiintyvän vesi- ja rantalinnuston suojelemiseksi.</p> <p class="hugin">Kivijärven eteläosan luonnoltaan ja maisemaltaan merkittävin saaristo sijoittuu Kismanniemen edustalle. &quot;Suojelualueen laaja rakentamaton ranta-alue täydentää tätä järviluontokokonaisuutta. Maisemallisesti arvokkaimpia osia suojelualueella ovat Mustalahden ja Ahonkaaren alueet&quot;, toteaa ylitarkastaja <b class="hugin">Risto Kujala</b> Keski-Suomen ELY-keskuksesta. &quot;Rantojen metsät ovat viime vuosikymmenet kehittyneet luonnontilassa, mistä kertovat paikoin esiintyvät kelot, maalahopuut ja aikaisemman puustosukupolven vanhat puut. Vaikka alueen metsät ovat valtaosin mänty- ja kuusivaltaisia tuoreita ja kuivahkoja kankaita, niin varsinkin ranta-alueelle sijoittuu rehevämpiä ja kosteampia ympäristöjä.&quot;</p> <p class="hugin">Jokamiehenoikeudet suojellulla alueella liikkumiseen säilyvät ennallaan ja siellä voi poimia marjoja sekä sieniä. Metsästys ja kalastus ovat sallittuja maanomistajan luvalla. Tiukasti suojellun alueen osuus on 58 hehtaaria, jolla muun muassa rakentaminen ja maa-ainesten ottaminen on kielletty. Rantavyöhykkeellä myös metsien käsittely sekä kaikki muut suojeluarvoja heikentävät toimenpiteet on kielletty.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sami Oksa, UPM Puunhankinta ja metsätalous, johtaja, sidosryhmäsuhteet, puh. 040 560 3474<br class="hugin">Risto Kujala, Keski-Suomen ELY-keskus, ylitarkastaja, puh. 0295 024 765, <a class="hugin" href="mailto&#58;etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi" target="_blank">etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#160; </b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjät valmistuvat yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon UPM:n ja Työtehoseuran koulutuksessa2017-11-16T08:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 16.11.2017 klo 10.00 EET) - UPM&#58;n puunhankinnan ja metsätalouden toiminnassa sopimusyrittäjillä on keskeinen rooli puunkorjuussa ja kuljetuksissa metsästä tehtaille. Yrittäjien toiminnan laatu, pitkäjänteisyys ja menestys ovat tärkeitä myös urakanantajalle. UPM käynnisti metsälogistiikan toimittajayrittäjille suunnatun yritysjohtamisen valmennuksen toukokuussa 2016. Yhdessä Työtehoseuran kanssa toteutetun 1,5-vuotisen koulutuksen ensimmäinen osallistujaryhmä valmistuu 23.11.2017 yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.</p> <p class="hugin">Koulutuksen sisällöissä on keskitytty korjuu- ja kuljetusyrityksen johtamiseen, strategiseen ajatteluun, talouden ja toiminnan kehittämiseen sekä johtajuuden vahvistamiseen. Lisäksi on syvennetty osaamista UPM&#58;n sopimusyrittäjyydestä ja laatuvaatimuksista. Koulutuksen lopuksi yrittäjät ovat toteuttaneet ja johtaneet oman yrityksen toimintaan liittyvän kehitysprojektin.</p> <p class="hugin">&quot;Yrittäjäkuntamme on osaavaa väkeä ja heillä on kiinnostus oman toimintansa kehittämiseen. Tämän koulutuksen myötä yrittäjien johtamis- ja kehittämisvalmiudet kohenevat ja ymmärrys UPM&#58;n vaatimuksista lisääntyy. Aiomme jatkaa vastaavia koulutuksia myös tulevaisuudessa&quot;, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden ostopalveluiden hankintapäällikkö <b class="hugin">Esa Korhonen</b>.</p> <p class="hugin">&quot;Suunnitelmallisella johtamisella yrittäjien on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet, pärjätä markkinoilla, kasvaa ja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tulevassa valmistujaisjuhlassa yhteensä 43 yrittäjää valmistuu ammattitutkintoon, mikä on huipputulos yrittäjätutkintojen osalta&quot;, sanoo Työtehoseuran kehitys- ja asiakkuuspäällikkö <b class="hugin">Minna Karppinen</b>. </p> <p class="hugin">Suomessa hoidetaan kokonaan yrittäjävoimin ainespuun korjuu ja kuljetus, metsäenergian hankinta ja koneelliset metsänhoitotyöt sekä kasvava osa manuaalisista metsänhoitotöistä. Alalla toimii kaikkiaan noin 5 000 yritystä, joista valtaosa on pieniä perheyrityksiä.&#160; UPM&#58;n yrittäjäverkosto Suomessa kattaa yli 300 yritystä, jotka työllistävät noin 1 000 metsäkoneenkuljettajaa ja 1 400 kuorma-autonkuljettajaa.</p> <p class="hugin">Median edustajat ovat tervetulleita yrittäjien valmistujaisjuhlaan Helsingissä torstaina 23.11.2017 kello 13 alkaen. Ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen 21.11. mennessä viestintäpäällikkö Mari Ruissalolle (mari.ruissalo@upm.com).</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Esa Korhonen, UPM Puunhankinta ja metsätalous, ostopalveluiden hankintapäällikkö, puh. 0400 366 991<br class="hugin">Minna Karppinen, Työtehoseura, kehitys- ja asiakkuuspäällikkö, puh. 050 3879 523</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Plywood esittelee uuden palosuojatun WISA®-SpruceFR vanerin rakentamiseen2017-11-09T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM Plywood, Lahti, 9.11.2017 klo 14.00) - UPM Plywood esittelee uuden palosuojatun WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> vanerin rakenteellisiin kohteisiin muun muassa talonrakentamisessa. WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> -vanerissa yhdistyvät markkinoiden johtava laatu ja luujuusominaisuudet B-s1, d0 -luokan palonkestävyytteen -parhaaseen, johon puutuotteet voivat yltää.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2148526/123770.gif" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;Nyt julkaistava vaneri on ainutlaatuisella tavalla erilainen kilpaileviin tuotteisiin nähden&quot;, sanoo UPM Plywoodin tuotepäällikkö &#160;<b class="hugin">Riku Härkönen</b>. &quot;Markkinoilla on joko erittäin kalliita, painekyllästettyjä tai erityisrakenteita tai muita vaatimuksia edellyttäviä tuotteita&quot;, Härkönen kuvailee.</p> <p class="hugin">Toisin kuin monissa muissa palosuojatuissa puutuotteissa, WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> palonsuojakäsittely ei vaikuta vanerin teknisiin ominaisuuksiin; levyt ovat niiltä osin täysin vastaavia käsittelmättömien WISA-Spruce -vanereiden kanssa. WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> ei myöskään vaadi mitään erikoisrakenteita korkean paloluokituksen saavuttamiseksi. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan aivan kuten tavallista vaneria.</p> <p class="hugin">&quot;Uuden tuotteen erityisominaisuus on, että sen taakse voidaan asentaessa jättää myös ilmarako ja silti säilyttää palonsuojaominaisuudet ja paloluokitus&quot;, sanoo Härkönen. Se, että palonsuojakäsittely on tehty vaneriin jo valmistusvaiheessa tuo huomattavia etuja suunnittelijoille ja rakentajille. Käyttövalmis tuote säästää aikaa, materiaaleja ja kustannuksia useissa projetin vaiheissa&quot;, Härkönen huomauttaa. &quot;Asiakkaalle tämä merkitsee helppoa tehokkuutta kun palonsuojaominaisuudet saavutetaan tavanomaisella rakenneratkaisulla&quot;.</p> <p class="hugin">Uusi WISA-Spruce<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">FR</sup> -vaneri esitellään Branchentag Holz messuilla Kölnissä, Saksassa 14.-15.11. 2017. UPM Plywoodin messuosasto on <b class="hugin">C021</b> hallissa <b class="hugin">08A</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Tuotepäällikkö Riku Härkönen, UPM Plywood, puhelin 040&#160;705 7991</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood, sidosryhmäsuhteet </b><br class="hugin">Ma-Pe 9.00-16.00<br class="hugin">p. 0204&#160;151 13<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;communications.ply@upm.com" target="_blank">communications.ply@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Plywood </b>tarjoaa korkealaatuisia WISA<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup>-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada<sup class="hugin" style="vertical-align&#58;text-top;font-size&#58;0.8em;">®</sup> lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM&#58;n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 444 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - <a class="hugin" href="http&#58;//www.wisaplywood.fi" target="_blank">www.wisaplywood.fi</a>, <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmgrada.com" target="_blank">www.upmgrada.com</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM Plywoodia&#58; </u><a class="hugin" href="http&#58;//www.twitter.com/WisaPlywood" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-plywood" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/wisaplywood" target="_blank">Facebook</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/wisaplywood" target="_blank">YouTube</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/wisa_plywood/" target="_blank">Instagram</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin"><u class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; </u><a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> <b class="hugin">| </b><a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a><u class="hugin"> | </u><a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a> </p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Metsänomistajan sähköiset palvelut ja vastuullisuus vahvasti esillä UPM:n osastolla Metsämessuilla2017-11-09T07:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 9.11.2017 klo 09.00 EET) - Vastuullisuus ja metsänomistajan sähköiset palvelut ovat pääteemoja UPM&#58;n osastolla Metsämessuilla Helsingin Messukeskuksessa 10.-12.11.2017. Osastolla 6a50 UPM Metsän asiantuntijat vastaavat kaikkiin metsään, metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviin kysymyksiin.</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on toiminnassamme ykkösasia. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaikki käyttämämme puu on sertifioitua. Tällä hetkellä sertifioidun puun osuus on jo yli 80 prosenttia&quot;, kertoo UPM Metsän sidosryhmäsuhdejohtaja <b class="hugin">Sami Oksa</b>. </p> <p class="hugin">Metsämessuilla kävijät voivat tutustua Bioaika-rekkaan sekä metsänomistajan sähköisiin palveluihin. &quot;Julkaisimme täysin uudistetut nettisivumme alkusyksystä. Kirjautuneille asiakkaille avautuu vuodenvaihteessa mahdollisuus tehdä puukauppaa sähköisesti www.upmmetsä.fi-sivustollamme&quot;, UPM Metsän markkinointipäällikkö <b class="hugin">Kaisa Järvisalo </b>kertoo.</p> <p class="hugin">Messuilla on tarjolla myös opastusta UPM Metsäni -mobiilisovelluksen käyttöön. Sovelluksen avulla metsänomistaja voi selvittää metsänsä arvon vain muutamassa sekunnissa. &quot;Lauantaina ja sunnuntaina messukävijöillä on mahdollisuus vaikuttaa UPM Metsän palvelukehitykseen osallistumalla asiakashaastatteluun&quot;, Järvisalo vinkkaa.</p> <p class="hugin">Metsälavalla kuullaan UPM&#58;n asiantuntijoiden kiinnostavia puheenvuoroja. Miten maailma kääntyy kiertotalouteen? Siitä kertoo strategisten kumppanuuksien johtaja <b class="hugin">Esa Laurinsilta</b> perjantaina kello 14.30. Metsien kestävästä käytöstä puolestaan puhuu Sami Oksa lauantaina kello 11.30. Sunnuntaina suomalaisten mieluisimpia mökkipuuhia esittelee kaavoituspäällikkö <b class="hugin">Ahti Laakso</b> kello 15.30.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Kaisa Järvisalo, UPM Metsä, markkinointipäällikkö, puh. 050 564 9753</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM </b>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n ja Uruguayn hallituksen välinen investointisopimus luo kilpailukykyiset paikalliset toimintaedellytykset mahdolliselle uudelle sellutehtaalle Uruguayssa2017-11-07T22:15:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki/Montevideo 8.11 klo 00.15 EET) - UPM ja Uruguayn hallitus ovat allekirjoittaneet investointisopimuksen, joka luo paikalliset edellytykset mahdollisen sellutehdasinvestoinnin toteuttamiselle. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset, aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen lopullista investointipäätöstä.</p> <p class="hugin">Sopimus määrittelee toimintaedellytykset, jotka tarvitaan maailmanluokan sellutehdasprojektin toteuttamiseksi. Tehtaan sijaintipaikka olisi Paso de los Torosin kaupungin läheisyydessä Duraznon maakunnassa Keski-Uruguayssa.</p> <p class="hugin">Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on edellytys pitkän aikavälin teolliselle toiminnalle. Sen tukemiseksi on sovittu lukuisista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat alueelliseen kehittämiseen, ympäristöön, metsätalouteen, maankäytön suunnitteluun sekä työvoima- ja energiakysymyksiin.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Infrastruktuurin kehittäminen avainasemassa</b></p> <p class="hugin">Hallitus kehittää rata- ja tieverkostoa kilpailuttamalla rakennustyöt sekä verkoston pitkän aikavälin kunnossapidon. Hallituksen kokonaisinvestoinnin on raportoitu olevan noin miljardi Yhdysvaltain dollaria. Investointi on välttämätön tehokkaan logistisen infrastruktuurin luomiseksi Uruguayn sisämaassa. Lisäksi hallitus edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle, selluun erikoistuneelle terminaalille Montevideon satamassa. Näin varmistetaan vientisataman toiminta- ja kilpailukyky.</p> <p class="hugin">Lupaprosessien toteuduttua hallitus myöntää tehtaalle vapaakauppa-alueen aseman, mikä on välttämätöntä kilpailukyvyn varmistamiseksi kansainvälisillä markkinoilla.</p> <p class="hugin">UPM toteuttaa teknisen esiselvityksen ja lupaprosessin tehtaalle, jonka vuosituotantokapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa. </p> <p class="hugin">Projektin onnistuminen edellyttää lisäksi tehdasalueen ulkopuolisia investointeja plantaasimaahan, metsätalouteen, metsätieverkostoon, taimitarhaan, metsäkoneisiin ja -kuljetuskalustoon, rautatiekalustoon, vientiterminaaliin sekä koulutukseen.</p> <p class="hugin">&quot;Vankka infrastruktuuri on teollisen kehityksen perusedellytys. Tämä sopimus ja sovittu aikataulu kertovat Uruguayn hallituksen vakaasta tahtotilasta. Sopimus luo perustan UPM&#58;n suunnitelmalle modernin sellutehtaan rakentamiseksi&quot;, sanoo UPM&#58;n Uruguayn kehityksestä vastaava johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Vastuullisesti tuotetun sellun globaali kysyntä jatkaa vahvaa kasvua</b></p> <p class="hugin">&quot;Kilpailukykyinen maailmanluokan sellutehdas edellyttää vankkaa puuhuoltoa, hyvin toimivaa logistista infrastruktuuria ja tehokasta tuotantoa. Suunnitteilla olevan tehtaan ympäristösuorituskyvyn varmistavat pätevä ja sitoutunut henkilöstö sekä paras käytettävissä oleva teknologia. Tehdas puuhuoltoineen ja siihen liittyvät muut toiminnot työllistäisivät käynnistyksen jälkeen 8 000 henkilöä lisää UPM&#58;n koko arvoketjussa Uruguayssa. Tehtaan positiiviset vaikutukset olisivat merkittävät Keski- ja Luoteis-Uruguayn alueella.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Allekirjoitus vahvistaa, että siirrymme nyt suunnitellun hankkeen valmistelussa toiseen vaiheeseen, joka kestää arviolta 1,5-2 vuotta. Lopullisen investointipäätöksen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että infrastruktuurihankkeiden toteutus etenee merkittävästi&quot;, sanoo Sarantola. </p> <p class="hugin">&quot;Maailman megatrendit tukevat sellun kysynnän vahvaa kasvua. UPM&#58;n asiakkaat arvostavat Uruguayn eukalyptussellun tasaista laatua, minkä vuoksi maa voisi olla kilpailukykyinen vaihtoehto UPM&#58;n vastatessa 2020-luvun odotuksiin sellumarkkinoilla. Mahdollinen uusi kapasiteetti Uruguayssa tukisi UPM&#58;n monipuoliseen kuituvalikoimaan pohjautuvaa strategiaa. Palvelemme asiakkaita kasvavissa lopputuotesegmenteissä, kuten hygienia-, pakkaus- sekä erikoispapereissa&quot;, sanoo Sarantola.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Heikki Vappula, UPM Biorefining<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; UPM, Mediasuhteet, puh. 040 588 3284, <a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a><br class="hugin">Uruguayssa&#58; Johtaja Jaakko Sarantola, UPM, Uruguayn kehitys<br class="hugin">Yhteydenotot&#58; Burson Marsteller (+598 0) 2 623 28 70</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimituksille tiedoksi </b><br class="hugin">Heinäkuussa 2016 UPM käynnisti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa koskien paikallisia edellytyksiä pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä maassa. Ensimmäisen valmisteluvaiheen keskustelujen tavoitteena oli päästä sopimukseen paikallisista investointiedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämishankkeista. Sopimus allekirjoitettiin 7. marraskuuta 2017.</p> <p class="hugin">Tämän jälkeen toinen valmisteluvaihe muodostuu teknisestä esiselvityksestä, kilpailutus- ja lupaprosesseista sekä merkittävästä etenemisestä ensimmäisessä vaiheessa sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteuttamisessa. Kaikista keskeisistä kysymyksistä on sovittava ennen mahdollista lopullista investointipäätöstä. Toisen vaiheen arvioidaan kestävän 1,5-2 vuotta.</p> <p class="hugin">Jos nämä kaksi valmisteluvaihetta saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien sellutehdasinvestointia.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Uruguayssa</b><br class="hugin">UPM&#58;n toimintaan Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM&#58;n säätiö.</p> <p class="hugin">UPM Forestal Oriental hallinnoi noin 250 000 hehtaaria puunviljelyyn soveltuvaa maata, mukaan lukien yhtiön omat sekä Fomento-ohjelman kumppanuustuottajien maat. Kaikki UPM&#58;n puuviljelmät ovat sertifioituja. </p> <p class="hugin">Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoona tonnia eukalyptussellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Sellun lisäksi Fray Bentos on merkittävä bioenergian tuottaja noin 8% osuudella maan energian kokonaistuotannosta.</p> <p class="hugin">Vuonna 2006 perustettu UPM&#58;n säätiö edistää maaseudun elinvoimaisuuttaa koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n työllistää Uruguayssa suoraan ja välillisesti noin 7 000 henkilöä. Yhtiön toiminnan vaikutus maan bruttokansantuotteeseen on 1,4 %. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.uy" target="_blank">www.upm.uy</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Ensimmäinen UPM:n paperikone ajettu alas Paperiliiton päätöksellä2017-11-04T15:50:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 4.11.2017 klo 17.50 EET) - Paperiliiton määräämä ylityökielto on johtanut paperikoneen alasajoon UPM&#58;n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella tänä aamuna. Erikoispaperia valmistavalla koneella on vahva tilauskanta.</p> <p class="hugin">Erikoispaperiliiketoimintayksikön johtaja <b class="hugin">Petri Hakanen</b> pitää liiton toimintaa erittäin lyhytnäköisenä ja pahoittelee liiton päätösten vaikutuksia sekä henkilöstölle että asiakkaille. </p> <p class="hugin">&quot;Vaikea nähdä, kenen etua liiton päätös ajaa.&quot; </p> <p class="hugin">&quot;Useimmat työntekijät haluavat kehittää tehdasta pitkällä tähtäimellä ja paikallisesti sopien. Tästä on puhuttu niin monta kertaa. Ihmettelen, miten tämä voidaan nähdä tapana, jolla asioita viedään oikeaan suuntaan. On selvää, että Paperiliiton päätökset eivät paranna paikallisen sopimisen edellytyksiä ja Tervasaaren asemaa, kun kilpaillaan kehittämishankkeista.&quot;</p> <p class="hugin">Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry&#58;n kanssa on sovittu neuvotteluiden jatkamisesta maanantaina. Neuvotteluilmapiirin turvaamiseksi Metsäteollisuus on esittänyt, että Paperiliitto ry luopuu ylityökiellosta ja paikallisista painostustoimenpiteistä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Petri Hakanen, UPM Specialty Papers, puh. 040 530 5595</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM A-luokkaan CDP:n vesi- ja metsäohjelmissa2017-10-25T06:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 25.10.2017 klo 09.30 EET) - UPM on sijoittunut A-listalle CDP&#58;n vesi- ja metsäohjelmassa. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio. Se listaa A-listalle maailmanlaajuisesti yrityksiä, jotka ovat kuluvan vuoden aikana omalla toiminnallaan osoittaneet johtajuutta ympäristöriskien minimoimiseksi. UPM on yksi neljästä yrityksestä, jotka on listattu A-listalle sekä vesi- että metsäohjelmassa.</p> <p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/CDP-Water-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin"><img src="http&#58;//assets.upm.com/Responsibility/Other-images/Forest-A-List-Social.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /></p><p class="hugin">&quot;UPM on sitoutunut kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin sekä minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset vesistöihin&quot;, kertoo <b class="hugin">Tuomas Niemi</b> UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuustiimistä. </p> <p class="hugin">&quot;Pyrimme maksimoimaan positiiviset vaikutuksemme yhteiskuntaan rakentamalla kauaskantoista ja kannattavaa liiketoimintaa, joka perustuu vastuullisiin käytäntöihin omassa toiminnassamme sekä arvoketjussamme&quot;, Niemi jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Onnittelen kaikkia yrityksiä, jotka ylsivät tämän vuoden A-listalle. On hienoa nähdä, että niin monet yritykset toimivat rohkeasti ympäristöriskien ehkäisemiseksi ja tarttuvat mahdollisuuksiin, joita siirtyminen kestävään talouteen tarjoaa. Nämä yritykset ovat edelläkävijöitä, jotka muuttavaa maailman ympäristövastuullisuuskäytäntöjä&quot;, CDP&#58;n puheenjohtaja <b class="hugin">Paul Dickinson</b> sanoo.</p> <p class="hugin">CDP arvioi A-D-listoillaan yrityksien ilmastoon, veteen ja metsiin kohdistuvaa toimintaa. Raporteissa on mukana yli 3&#160;000 globaalia yritystä, joista parhaat listataan A-listalle. </p> <p class="hugin">Tänä vuonna CDP julkaisi ensimmäisen kerran kaikki kolme listaa samanaikaisesti. Tämä kertoo siitä, että kestävää kehitystä arvioidaan entistä kokonaisvaltaisemmin Tuhannet yritykset raportoivat vuosittain ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Arviointi tehtiin yhteensä 827&#58;n ja yli 100 biljoonan dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. </p> <p class="hugin">A-lista ja yrityskohtaiset arviot löytyvät CDP&#58;n verkkosivustolta&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017" target="_blank">https&#58;//www.cdp.net/en/scores-2017</a> (en)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Tuomas Niemi, päällikkö, Standardit, UPM, Ympäristö- ja vastuullisuus, puh. +358 40 7388 137</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//upmbiofore.com/" target="_blank">upmbiofore.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">CDP</b><br class="hugin">CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat, jotka hallinnoivat yhteensä noin 100 biljoonan US-dollarin varoja ovat arvioineet CDP&#58;n parhaaksi ilmastoraportoinnin asiantuntijaksi. Vuonna 2017 yli 6&#160;300 yritystä, joiden globaali markkinaosuus on noin 55 prosenttia, lähetti ympäristötietonsa CDP&#58;lle. Tämän lisäksi 100 valtiota ja yli 500 kaupunkia antoi tietonsa CDP&#58;n arvioitavaksi. CDP on täten yksi kattavimmista tiedonlähteistä miten yritykset ja viranomaiset vievät eteenpäin ympäristöhankkeitaan. CDP eli entinen Carbon Disclosure Project on We Mean Business -koalition perustajajäsen. Please visit&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.cdp.net/" target="_blank">www.cdp.net</a>&#160;or follow us @CDP to find out more.</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Paper ENA suunnittelee graafisen paperin kapasiteetin leikkauksia ja toimintojen optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi2017-10-24T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.10.2017 klo 16.00 EET) - Graafisten papereiden globaalista markkinatilanteesta johtuen, UPM Paper ENA suunnittelee toimenpiteitä, joilla se ylläpitää kilpailukykyään ja asemaansa alan johtavana toimijana. Suunnitelmiin kuuluu&#58;&#160;</p> <ul class="hugin"> <li class="hugin"> <div class="hugin">toimintojen optimointi Euroopan suurimmalla hienopaperitehtaalla, UPM Nordland Papierissa sekä UPM NorService-yksikössä Dörpenissä, Saksassa. Sisäisten prosessien keventämisellä ja automaatioinvestoinneilla haetaan leikkauksia kiinteisiin kustannuksiin.<br class="hugin">&#160;</div> </li> <li class="hugin"> <div class="hugin">paperikone 5&#58;n pysyvä sulkeminen UPM Blandinin tehtaalla Minnesotassa, Yhdysvalloissa. Tämä vähentäisi tehtaan vuosittaista päällystetyn aikakauslehtipaperin kapasiteettia noin 128 000 tonnilla. Suunnitelman taustalla on Pohjois-Amerikan paperimarkkinan ylikapasiteetti. Sulkemisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Paperintuotanto jatkuisi Blandinin tehtaan paperikone 6&#58;lla.</div> </li> </ul> <p class="hugin">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<br class="hugin">Suunnitelman arvioidaan vaikuttavan yhteensä 223 tehtävään Nordlandin tehtaalla ja NorService-yksikössä Dörpenissä. Blandinissä suunnitelman arvioidaan vaikuttavan 150 tehtävään. Työsuhdeasioiden käsittely alkaa Blandinissä välittömästi liittovaltion ja osavaltion lakien mukaisesti. Dörpenissä henkilöstöneuvottelut alkavat marraskuussa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. </p> <p class="hugin">UPM kirjaa noin 35 miljoonan euron kulut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2017 viimeisen neljänneksen tulokseen. Suunnitelman odotetaan tuovan noin 30 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.</p> <p class="hugin">&quot;Graafisten papereiden kysyntä on laskenut viime vuosina, ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta työntekijämme ovat aina tehneet parhaansa, ja olemme pahoillamme suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista Dörpenin ja Blandinin henkilöstöön. Meidän täytyy kuitenkin sopeuttaa kapasiteettimme vastaamaan tulevaa asiakaskysyntää ja parantaa jatkuvasti toimintaamme turvataksemme UPM Paper ENA&#58;n menestyksen pitkällä tähtäimellä&quot;, sanoo <b class="hugin">Winfried Schaur</b>, johtaja, UPM Paper ENA. </p> <p class="hugin">&quot;UPM Paper ENA on sitoutunut johtamaan liiketoimintaa kestävästi, ja niin ollen työntekijöidemme ja asiakkaidemme etu on ollut keskeisessä roolissa suunnitelmia tehtäessä. Olemme sitoutuneet käymään reilut keskustelut henkilöstön edustajien kanssa. Samaan aikaan jatkamme korkealaatuisten tuotteiden toimituksia ja palvelemme asiakkaitamme täydellä teholla&quot;, sanoo <b class="hugin">Ruud van den Berg</b>, johtaja, Magazines, Merchants &amp; Office -yksikkö, UPM Paper ENA.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">UPM Paper ENA, Sidosryhmäsuhteet, puh. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Paikallisia lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Klaus Reimann, tehtaanjohtaja, UPM Nordland Papier, puh. +49 4963 401 2117<br class="hugin">Joe Maher, tehtaanjohtaja, UPM Blandin (yhteydenotot Marsha Miller, viestintä), puh. +1 218 327 5207</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b><br class="hugin">Ma-pe klo 9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Nordland Papier</b> valmistaa päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia (WFC ja WFU). Tehtaan vuosittainen kapasiteetti on 1 400 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Pohjois-Saksassa ja työllistää noin 1 600 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Blandin</b> valmistaa kevyesti päällystettyä aikakauslehti- ja luettelopaperia. Sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 370 000 tonnia. Tehdas sijaitsee Minnesotassa, Pohjois-Amerikassa ja työllistää noin 400 henkilöä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Paper ENA</b> (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM&#58;n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Paper ENA&#58;n pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 8 000 henkilöä. Lue lisää&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpaper.com" target="_blank">www.upmpaper.com</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Paper ENA&#58;aa <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Papers" target="_blank">Twitter</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

​​​​​​​​​​​​​

'