Puunhankinta ja metsätalous 

 

 UPM on merkittävä metsänomistaja ja puun ostaja. UPM ostaa kaikkia puutavaralajeja ja käyttää tätä arvokasta raaka-ainetta optimaalisesti: tukit vanerin ja sahatavaran valmistukseen, kuitupuu paperin ja sellun valmistukseen ja energiapuu (oksat, latvukset ja kannot) energian tuotantoon.
Vuonna 2015 UPM osti 26,1 miljoonaa kuutiometriä puuta eri puolilla maailmaa. Suurin osa puusta ostetaan noin 22 000 yksityismetsänomistajalta.

Tuotteidemme valmistuksessa käytettävä puu tulee kestävästi hoidetuista metsistä, ja se on hankittu laillisella tavalla. Kaikki käyttämämme puu täyttää kolmannen osapuolen varmistaman puun alkuperäketjun vaatimukset. Pyrimme maksimoimaan sertifioidun kuidun käytön ja edistämään sertifioidun puun käyttöä maailmanlaajuisesti. Nykyään 84 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua.

Kaikki UPM:n omistamat metsät ja eukalyptusviljelmät on FSC®  - ja/tai PEFC™-sertifioitu. Lisäksi UPM:llä on Suomessa FSC® ja PEFC™-ryhmäsertifikaatit , joihin yksityismetsänomistajat voivat liittyä.

Joulukuussa 2015 UPM sai  luokituksen A- CDP:n vuoden 2015 globaalissa metsäraportissa.  Raportti listaa teollisuusaloittain yritykset, jotka pyrkivät aktiivisella toiminnallaan estämään metsäkatoa. Lue lisää CDP:n metsäohjelmasta.

'