UPM ja toimittajat

Toimittajat ovat olennainen osa UPM:n arvoketjua. Hankinnoilla on merkittävä rooli UPM:n toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden turvaamisessa. UPM:n hankinnan tavoitteena on kehittää toimittajakanta, joka pystyy toimittamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia materiaali- ja palveluratkaisuja UPM:n liiketoiminnoille maailmanlaajuisesti.

Toimittajat ovat olennainen osa UPM:n arvoketjua

UPM:n tavoitteena on olla luotettava liikekumppani. Uskomme, että vastuulliset ja eettiset toimintatavat luovat pitkän aikavälin arvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Sitoutumisemme eettiseen ja rehelliseen toimintaan on kirjattu yhtiön Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), emmekä tingi näistä periaatteistamme missään olosuhteissa. Odotamme samaa sitoutumista myös toimittajiltamme sekä muilta kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa toimimme.
 
UPM on sitoutunut noudattamaan lakeja ja säädöksiä. Erityisesti kilpailuun ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattaminen tekee meistä luotettavan liikekumppanin.

UPM Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille (UPM Supplier and Third Party Code) määrittää vähimmäistason, jota edellytämme kaikkien toimittajiemme ja Toimintaohjeessa tarkoitettujen kolmansien osapuolien noudattavan toiminnassaan.
 
Rehellisyys ja eettinen toiminta on meidän jokaisen asia. Odotan kaikkien kanssamme toimivien tahojen noudattavan poikkeuksetta Toimintaohjettamme toimittajille ja kolmansille osapuolille ja tekevän oikeita valintoja päivittäisessä työssään. 
 
Jussi Pesonen
Toimitusjohtaja, UPM

Vastuullinen hankinta UPM:ssä

Vastuullisen hankinnan varmistaminen on olennainen osa UPM:n menestyksellistä liiketoimintaa. Haluamme olla varmoja, että kaikki hankkimamme materiaalit ovat laillisia ja turvallisia ja että kaikki yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Haluatko kuulla lisää vastuullisen hankinnan käytännöistämme ja toiminnastamme Kiinassa ja Saksassa? Katso Biofore Channel -video!

​UPM:n ulkoiset ostot


Kuitu


31 %


Raaka-aineet


29 %

Epäsuorat materiaalit ja palvelut


14 %


Logistiikka


16 %


Energia


10 %

UPM:llä on maailmanlaajuisesti yli 30 000 toimittajaa. Ostamme runsaasti erilaisia tuotteita, materiaaleja ja palveluita. Esimerkkejä näistä ovat yhtiön käyttämät pääraaka-aineet, kuten puu, sellu, energia ja keräyspaperi, sekä muut suorat ja epäsuorat materiaalihankinnat, kuten kemikaalit, pigmentit, varaosat ja erilaiset palvelut IT- ja logistiikkapalveluista kunnossapitoon.

UPM tekee avaintoimittajiensa kanssa pitkän aikavälin yhteistyösopimuksia, jotka perustuvat keskinäiseen sitoutumiseen ja avoimuuteen. Varmistaaksemme, että toimimme vastuullisesti kaikkialla, arvioimme globaalisti ja tarvittaessa toimittajakohtaisesti toimintaamme liittyviä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöriskejä ja teemme niiden sekä havaittujen puutteiden perusteella toimittaja-auditointeja.

 
​Toimitaan yhdessä!

Vaatimuksemme

UPM arvioi toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla. Strateginen sopivuus, palveluvalikoima, tuotteiden ja palveluiden laatu sekä kestävät toimintatavat ovat tärkeitä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita.
Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille

UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäistason, jota UPM edellyttää kaikkien toimittajiensa ja Toimintaohjeessa määriteltyjen kolmansien osapuolien (mm. UPM:n puolesta toimivien edustajien, konsulttien, neuvonantajien, yhteisyrityskumppanien, paikallisten kumppanien ja jakelijoiden) noudattavan.
Yleiset hankintaehtomme

Yleiset hankintaehtomme

UPM:n yleisiä hankintaehtoja sovelletaan kaikkiin UPM-Kymmene Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden tekemiin hankintoihin, ellei erikseen kirjallisesti osapuolten välillä toisin sovita.
Rekisteröidy

Rekisteröidy

UPM hallinnoi hankintatoimintojaan sähköisellä Scanmarket-työkalulla. Uudet ja vielä rekisteröimättömät toimittajat voivat rekisteröityä UPM:n hankintatyökalussa. Tämän jälkeen he voivat täyttää UPM:n kyselylomakkeen toimittajille ja vastata muihin tapauskohtaisiin lisävaatimuksiin.
Turvallisuusperehdytys

Turvallisuusperehdytys

UPM:n turvallisuusperehdytystyökalussa käydään läpi kaikki turvallisuuteen liittyvät aiheet, joita tarvitaan UPM:n tiloissa työskennellessä. UPM:n yleinen turvallisuusperehdytys suoritetaan vain kerran.
Laskuta meitä

Laskuta meitä

UPM hyväksyy ensisijaisesti ainoastaan sähköisiä laskuja. Näin pääset alkuun.
ARTIKKELI
20.9.2016

Vastuullista hankintaa ympäri maapalloa: Osa 1 – Brasilia

UPM:llä on yli 25 000 raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajaa. Kaikkien toiminnalta odotetaan vastuullisuutta. Mitä se on ja miten sitä voi arvioida? Keinoja on moneksi.

Tässä juttusarjassa tutustutaan vastuullisen hankinnan tarinoihin Brasiliasta, Kiinasta ja puunhankinnasta.

ARTIKKELI
27.9.2016

Vastuullista hankintaa ympäri maapalloa: Osa 2 – Kiina

UPM:llä on yli 25 000 raaka-aineiden, tuotteiden ja palvelujen toimittajaa. Kaikkien toiminnalta odotetaan vastuullisuutta. Mitä se on ja miten sitä voi arvioida? Tässä juttusarjassa tutustutan vastuullisen hankinnan tarinoihin Brasiliasta, Kiinasta ja puunhankinnasta.