Biofore – mitä se on

Kun me UPM:ssä katsomme metsää, me näemme:
- Tulevaisuuden, jossa jokainen puukuitu käytetään innovatiivisesti ja tehokkaasti.
- Maailman, jossa bio- ja metsäteollisuus on integroitu tuottamaan uusia, korkealaatuisia vaihtoehtoja uusiutumattomille materiaaleille. Kannattavasti ja vastuullisesti.

 

Biofore on sana, johon kiteytyy nykyaikaisen metsäteollisuuden muutos. Muutos, jota johtaa UPM – The Biofore Company.

 

Jokaisella kuudella liiketoiminta-alueellamme on selkeästi määritelty strateginen tehtävä. Liiketoiminnot eroavat toisistaan, mutta niitä yhdistää Biofore-visio ja yhteinen tehtävä: luoda arvoa asiakkaillemme vastuullisesti ja kestävästi.

This is Biofore

Uusiutuvaa, vastuullista, kestävää

Toiminnallamme on luja perusta. Se pohjaa uusiutuvaan raaka-aineeseen, joka sitoo ilman hiilidioksidia koko elinkaarensa ajan. Toimintamme nojaa myös alamme tehokkaimpiin prosesseihin, jotka kattavat niin raaka-aineen hankinnan ja tuotannon kuin elinkaarensa päässä olevien tuotteidemme innovatiivisen uudelleenkäytön ja talteenoton.

Sanat More with Biofore ilmaisevat jatkuvan pyrkimyksemme maksimoida arvo ja minimoida ympäristövaikutukset alamme tehokkaimmilla prosesseilla.

Toiminnallamme on myös luja eettinen perusta. Tuemme ihmisten ja niiden yhteisöjen hyvinvointia missä toimimme. Lisäksi vaalimme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa yli rajojen. Innovointi ja kestävän Biofore-tulevaisuuden rakentaminen on aina joukkuepeliä. 

This is Biofore

UPM:n Biofore-strategia haastaa pitkään eläneen ”ota-käytä-hävitä”-talouden. Me edistämme kiertotaloutta, jossa resursseja käytetään mahdollisimman pitkään, kunnes ne lopulta palautetaan kierrätettyinä uusien tuotteiden, materiaalien ja energian tuotantoon.

Metsissä kasvavat puukuidut voi kierrättää useita kertoja. Ne ovat myös erinomaisia ainesosia innovatiivisille biomateriaaleille, kuten biokomposiiteille ja biokemikaaleille. 

Voivatko puukuidut olla avain tulevaisuuden hiilineutraaliin biotalouteen?

- Biofore-visio ohjaa meitä joka päivä tuohon tavoitteeseen.

UPM graph for resource efficiency

Biofore uudistaa liiketoimintoja

More with Biofore kuvaa, kuinka UPM tähtää kaikessa toiminnassaan luomaan enemmän vähemmällä. Katso, mitä olemme saavuttaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kasvatamme parempaa maailmaa

Joka vuosi UPM istuttaa yli 50 miljoonaa puuta erittäin hyvästä syystä.

Biofore-konseptiauto ajaa muutosta

Suurin osa perinteisesti muovista tehdyistä autonosista on korvattu korkealuokkaisista biomateriaaleista valmistetuilla osilla. Auton voimanlähde on puupohjainen uusiutuva diesel UPM BioVerno.

UPM ProFi – tuotantojätteelle uusi elämä

Jätteestä korkealuokkaiseksi raaka-aineeksi. UPM ProFi on esimerkki Biofore-ajattelusta, joka tarjoaa huipputuotteen ohella erinomaisen teollisen kierrätysratkaisun.

UPM Formi – sellupohjainen biokomposiitti

UPM Formi on suunniteltu ruiskuvalu- ja ekstruusiotuotantoon. Se sopii esimerkiksi huippuluokan kaiuttimien materiaaliksi. Jopa 50 % UPM Formin raaka-aineesta on uusiutuvaa.
Kauan eläköön kierrätys

Kauan eläköön kierrätys

UPM on merkittävä keräyspaperin käyttäjä ja ostaja. Yli kolmannes UPM:n paperintuotannossaan käyttämästä kuidusta on kierrätyskuitua.

​Katse Bioforen tulevaisuuteen

Bio- ja metsäteollisuuden yhdistäminen etenee UPM:n johdolla. Tuoretta tietoa siitä miten biopohjaiset innovaatiot muuttavat jo nyt maailmaa sekä UPM:n työstä kestävien vaihtoehtojen löytämiseksi uusiutumattomille materiaaleille, löydät osoitteesta upmbiofore.fi.